Magyar Idők, 2017. szeptember (3. évfolyam, 204-229. szám)

2017-09-01 / 204. szám

ZUHANT AZ MSZP TÁMOGATOTTSÁGA Nagyot esett az MSZP támogatottsá­ga május óta az időskorúak körében - derül ki a Závecz Research belső közvélemény-kutatásából - közölte a Magyar Nemzet. Tavasz óta a nyug­díjasok és a 65 évnél idősebbek köré­ben is 30 százalék feletti szimpati­zánstábor zsugorodott 20 százalék­ra, illetve az alá. Ezzel szemben a Fi­desz 50 százaléknál is nagyobb támo­gatottságot élvez a 60 év felettieknél a Heti Válasz szerint. Közben az ellen­zéki pártok vezetői különböző ígére­teket tettek a Nyugdíjasok Országos Szövetségének tegnapi fórumán, köz­tük volt a 13. havi nyugdíj visszaállí­tásához hasonló juttatás. A szocialis­ta Molnár Gyula mellett Vona Gábor, Gyurcsány Ferenc és Szél Bernadett fogalmazott meg javaslatokat a nyug­ellátás átalakítására. A 1­2. oldal CSÖKKENŐ HITELTARTOZÁS • A három vagy annál is több gyereket vállaló családok a jövő évtől gyere­kenként egymillió forinttal csökkent­­hetik jelzáloghitel-adósságukat. Az adósságelengedés a jövő év elejétől és az ezután született, illetve fogant gye­reknél, a terhesség 12. hetétől igényel­hető a támogatás meglévő és újonnan felvett hitelekre is. Ugyanazok a fel­tételek vonatkoznak a vér szerinti és örökbe fogadott gyerekekre is, és nem kitétel, hogy a család egy háztartás­ban lakjon. A népességfogyás ellen­­súlyozására bevezetett intézkedésre jövőre 17 milliárd forint áll rendelke­zésre, de a keret felülről nyitott, vagy­is az állam kész arra, hogy igény ese­tén több pénzt is költsön. A 13. oldal ROBBANÁS TEXASBAN Rendkívül veszélyes a texasi Hous­ton közelében lévő vegyi üzemben történt robbanás - közölte tegnap az amerikai katasztrófaelhárítás, miköz­ben a Harvey trópusi vihar által súj­tott Texasban 35-re emelkedett a ha­lálos áldozatok száma. Az ár alá ke­rült üzemben bekövetkezett robba­nást - amelyet előre jeleztek, de nem tudtak megakadályozni - a szivárgó mérgező anyagok miatt minősítették nagyon veszélyesnek. Néhány embert kórházba kellett szállítani az eset mi­att. Az amerikai szárazföldet egy hete elérő Harvey okozta károk nagyságát már 75 milliárd dollárra becsülik - ezzel az egyik legpusztítóbb amerikai katasztrófa lehet. 1 1­9. oldal ­ IDŐJÁRÁS 1 Aq'. 28 °C 130 (_J) SZOMBAT : VASÁRNAP : HÉTFŐ ti'­25 21­6^18 \'V' 17, c—5 16­ ^ 15 EURO . SVÁJCI FRANK 306,14 ^ 267,11 ^ ■ ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB magyar­­ jH­­ásék Ikonzervatív J.I­ közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2017. szeptember 1., péntek • ill. évfolyam 204. szám • 180 Ft Kiugróan nőttek a beruházások Budai szerint egyértelmű Nyolc erdélyi városban lép fel a nemzetgazdaságban * 2.oldal Gyurcsány felelőssége * 3.odai az Opera társulata * 2.oldal A kötéses pikniken fókuszban a kereszténység védelme A kormány célja a családbarát ország Nagy Áron Holnap tartják a tizenhatodik polgá­ri pikniket Kötésén, ahol Balog Zol­tán szerint keresztény európai érté­keinkről, az életformánk megőrzésé­nek lehetőségeiről, s mindenekelőtt a magyar családokról beszélnek majd a találkozó résztvevői. A miniszter - egyben a rendezvény házigazdája - lapunknak adott inter­jújában értékelte az üldözött kereszté­nyek támogatására felállított helyettes államtitkárság egyéves munkáját, de beszélt a felsőoktatási törvény konzer­vatív értelmiséget megosztó módosí­tásáról is. Fontosnak tartotta hangsú­lyozni: az új civiltörvény nem a jogál­lamiságot, hanem a Soros-szerveze­tek érdekeit sérti, amelyek bármiféle demokratikus felhatalmazás nélkül, manipulatív kampányokkal és egyéb módon igyekeznek beavatkozni Ma­gyarország belügyeibe. Az ellenzéki pártokról szólva úgy vélte, semmifé­le elképzelésük nincs Magyarország jövőjéről azon túlmenően, hogy meg akarnak szabadulni Orbán Viktortól és a Fidesz-KDNP-től. Az emberi erőforrások minisztere kitért a nyugati liberális áramlatok­ra is, amelyek a keresztény értékren­det akarják törvényen kívülre szorí­tani. Szerinte Magyarország eredmé­nyesen dacol ezekkel az erőkkel, s ki­emelte annak fontosságát, hogy a kor­mánypártok az új alaptörvény elfoga­dásakor alkotmányos szintre emelték a nemzeti és keresztény értékek vé­delmét. * 5. oldal Balog Zoltán: Az ellenzéki pártoknak semmiféle elképzelésük nincs Magyar­­ország jövőjéről Fotók: Teknős Miklós 1,2 millió gyermek kezdi meg a tanévet a hazai iskolákban Eljött az első csengő napja Csejk Miklós A magyar családoknak biztonságo­sabban kezdődik a tanév, mint az el­múlt évtizedekben bármikor - mond­ta Balog Zoltán, az emberi erőforrá­sok minisztere a nemzeti tanévnyi­tón tegnap Nagykőrösön. Úgy fogal­mazott: az anyagi gondokat az erősö­dő gazdaság, a szakmai problémákat pedig a párbeszéd oldja meg. Hang­súlyozta, hogy a lehetőségek és esé­lyek tanéve kezdődik meg a hazai is­kolákban. Palkovics László kiemelte a most induló iskolafejlesztéseket, a pe­dagógusbér-emelések következő lép­csőjét és az átalakított tanárképzést is. Ma 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakisko­lás, 182 ezer gimnazista és 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmá­nyait az iskolákban.­­ 4.oldal Az utolsó nyári tánc a nagykőrösi nemzeti tanévnyitón Fotó ngm Elkerülhetetlen a Tesco-sztrájk, megremeghet az ágazat Szeptember harmadik vagy negye­dik hétvégéjén sor kerülhet a to­tális Tesco-sztrájkra az országban, miután a szerdai sztrájktárgyalá­son, a hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben, egyetlen kérdésben sem közeledtek az álláspontok - tudta meg lapunk. A Magyar Idők birtokába került az a dokumentum, amely a multilánc hivatalos vála­szait tartalmazza a dolgozók kö­veteléseire. Eszerint az idén egyál­talán nem szándékozik bért vagy létszámot emelni a legnagyobb ágazati foglalkoztató, inkább idő­húzással próbál kihátrálni a kényes helyzetből. A Munkástanácsok sze­rint a kiskereskedelmet átrajzol­hatja a vita kimenetele. Thurzó Katalin Noha szeptember 11-én még tárgya­lóasztalhoz ülnek a céggel, mára kije­lölték az országos munkabeszüntetés első lehetséges időpontját a Tescónál működő sztrájkbizottságok. A multi­lánc magyarországi képviselőivel tar­tott hosszas szerdai egyeztetés alapján lényegében eldőlt: a szeptemberre be­lengetett határozatlan idejű törvényes munkabeszüntetés nélkül várhatóan nem változnak a kritikus állapotok a legnagyobb ágazati foglalkoztatónál. Az eddig fennálló törvényes sztrájk­készültség mára átváltott aktív felké­szülésbe - értesült lapunk. A birtokunkba került hivatalos fel­jegyzés szerint a Tesco Magyarország egyáltalán nem tervez további lépése­ket ebben az évben a dolgozók által sé­relmezett kérdésekben. Folytatás a 11. oldalon Előnyt jelenthet a jövőben az NKE-diploma Csejk Még nincs végső döntés, de a kormány szerint olyan rendszert kell kialakí­tani, amelyben bizonyos álláshelyek­nél alkalmazási feltétel, egyes helye­ken pedig előny lenne az államtudo­mányi egyetemi diploma - mondta Lázár János miniszter arra a kérdés­re válaszolva a tegnapi kormányin­­fón, hogy sajtóhírek szerint 2023. ja­nuár 1-jétől csak az tölthet be vezető pozíciót a közigazgatásban, aki elvé­gezte a Nemzeti Közszolgálati Egye­tem nemrég indult államtudományi mesterképzését. A változtatásra az in­doklás szerint azért lenne szükség, mert „az állam és a kormányzás sze­repe a társadalmi és gazdasági prob­lémák megoldásában világszerte erő­södik”. X 3. és 4. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék