Magyar Idők, 2017. november (3. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-02 / 255. szám

Hiába a trükközés, elbonthatják Orbán Viktor: Kell a keresztény Gyurcsány megint a határon a Jobbik reklámtábláit » z.oldai szellemiségű kormányzás *­s.owai túli magyarok ellen lázit » z.owai SOHA NEM BIZAKODTAK ENNYIRE A NÉMET CÉGEK A megkérdezett cégek több mint kétharmada jónak tekinti saját üzle­ti helyzetét - ez derül ki a Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Ka­mara villámfelméréséből. Az ered­mény figyelemre méltó, mivel arra utal, hogy 12 éve nem voltak ennyire bizakodók a hazánkban működő vál­lalatok. Az utóbbi fél évben is érez­hetően javult a hangulat, mivel a ka­mara tavaszi felmérésében még a cé­gek alig több mint a fele adott opti­mista válaszokat, és akkor többen voltak azok is, akik borúsan látták a jövőt. A kamara közleménye sze­rint a jó hangulat főképp a Magyar­­országon és a legfontosabb gazdasági partnerénél, Németországban ural­kodó kedvező gazdasági helyzetnek köszönhető. A 14. oldal­t SOROSÉK SZELLEME A BÍRÓSÁGOKON Jelentős mértékben képesek meg­jeleníteni álláspontjukat a So­ros György fizetési listáján szerep­lő szervezetek olyan kérdések tár­gyalásakor, mint amilyen például a migráció. Ezt bizonyítja többek kö­zött a Kúria menekültügyi joggya­korlat-elemző csoportjának a bíró­ság közigazgatási és munkaügyi kol­légiuma által elfogadott összefoglaló véleménye, amelyben hatvanegy hi­vatkozott forrásból tizennyolc köz­vetlenül, vagyis a felhasznált iroda­lom csaknem harminc százaléka So­ros szponzoráltjaitól származik. A legfelsőbb bírósági fórum irányadó megállapításokat tartalmazó jelen­tésében visszaköszönnek a nyílt tár­sadalomról vallott doktrínával azo­nosuló szervezetek gondolatai az idegenrendészeti és menekültügyi eljárásokról. 3. oldal BUDAPESTEN IS SIKERES A NEMZETI KONZULTÁCIÓ Sokan küldik vissza a Soros-tervről indított nemzeti konzultáció kér­dőíveit. A legtöbb válaszlevél ed­dig Budapestről és környékéről ér­kezett, mivel a megyék többségé­ben még csak most kézbesítik a kül­deményeket. A konzultációban való részvételt különösen aktuális­sá teszi, hogy az Európai Parlament egyik szakbizottsága automatikus áthelyezési mechanizmussal akarja felgyorsítani a betelepítési progra­mok végrehajtását. is 3. oldal I IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ­­ IVc2c­ T3' PÉNTEK : SZOMBAT | VASÁRNAP S :0 6':'2 S:'3. I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURO : SVÁJCI FRANK 311,42 A­­ 268,19­7* magyar idők www.magyaridok.hu • 2017. november 2., csütörtök • III. évfolyam 255. szám • 180 Ft konzervatív közéleti napilap Nyolc embert ölt meg az üzbég bevándorló • Trump felszámoltatja a vízumlottót Az Iszlám Államot éltette a New York-i gázoló Magyar Idők Donald Trump amerikai elnök azon­nali egyeztetéseket kezdeményezett tegnap az úgynevezett vízumlottó­­program megszüntetéséről, miután kiderült: ennek az évente világszer­te ötvenezer embert amerikai tartóz­kodási engedélyhez juttató program­nak a keretében jutott az Egyesült Ál­lamokba az az üzbég bevándorló, aki kedden terrortámadást hajtott vég­re New Yorkban. A 29 éves Sayful­lo Saipov egy bérelt kisteherautóval egy kerékpárútra hajtott, nyolc em­ber életét oltva ki és további 11 főt súlyosan megsebesítve. A halálos ál­dozatok közül hatan külföldiek. Ma­gyar érintettről nem tudni. A rend­őrök meglőtték, majd őrizetbe vették az elkövetőt, akit jelenleg kórházban ápolnak. Saipov arabul hagyott üze­netében az Iszlám Állam terrorszer­vezetet (ISIS) éltette. Ismerői szerint már az Egyesült Államokban kezdte tanulmányozni az iszlámot, illetve ott radikalizálódott - emiatt a hatóságok látókörébe is került. Ezzel együtt az amerikai hatóságok magányos farkas­nak tartják, azt állítva: New Yorkban nincs terrorfenyegetettség. Elemzők szerint Üzbegisztán a ter­ror melegágya: egyre több üzbég fia­talember csatlakozik dzsihadista szer­vezetekhez és követ el merényleteket külföldön. A 9. oldal Sayfullo Saipov (balra fent) arab nyelvű üzenetben dicsőítette az ISIS-t Fotó: MTI/AP/Mark Lennihan ­ A PÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA (2017. október, százalék) Fidesz-KDNP 61 Jobbik 14 Fidesz-KDNP 40 Momentum 1 Grafika: Magyar Idők Momentum 1 Kétfarkú Kutya párt Forrás: HVG/Medián Jobbik MSZP 11--------------- Nincs pártja 30-----------­Együtt-Párbeszéd 1 Kétfarkú Kutya párt LMP DK 2 5 7 Együtt-Párbeszéd MSZP 9 Medián: 60 százalékot kapna a Fidesz Magyar Idők Tekintélyesre növelte előnyét a Fidesz. A kormánypárttal kapcsolatos mérése­iben egyébként furcsán ingadozó Me­dián októberi országos reprezentatív fel­mérése szerint a szavazókorú népesség­ben a Fidesz elérte a 40 százalékot. Utol­jára 2011-ben volt ilyen. Szeptember­hez viszonyítva a Fideszen kívül egye­dül a DK ért el javulást: a pártot jelen­leg a népesség öt százaléka választaná. A Fidesz előnye a választani tudó biz­tos szavazóknál a legnagyobb. Most va­sárnap 61 százalékot kapna a nagyob­bik kormánypárt, míg a második he­lyezett Jobbik csak 14 százalékot. Az MSZP-re a választani tudó biztos sza­vazók 9, a DK-ra 7, míg az LMP-re alig 5 százalékuk voksolna.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék