Magyar Idők, 2017. november (3. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-30 / 279. szám

18 KULTÚRA V rádió- és TELEVÍZIÓ-MŰSOR -------en 6.00 Hangoló 9.00 Spájz 12.00 Déli News 12.25 Regiszter 13.00 Karcolat 14.00 Ta­­lentográf 15.00 Főszerep 16.00 Paláver 18.00 Horizont 18.30 Regiszter 19.00 Aro­ma 20.00 Felkarc 22.00 Karcolat 23.00 Talentográf Ml ■!■■■!■■ ............... ■■■■■■ 7.00 Híradó 7.20 Ma reggel 8.00 Híradó 8.20 Ma délelőtt 9.00 Híradó 9.15 Ma dél­előtt 9.30 Hírek 9.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó 10.15 Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Unió2811.00 Híradó 11.15 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Kosár 12.01 Híradó 12.45 Ma délelőtt 12.50 V4­ híradó 13.00 Híradó 13.15 Ma délután 13.30 Hírek 13.35 Iskolapad 14.00 Híradó 14.20 Ma délután 14.30 Hí­rek 14.35 Életkor 15.00 Híradó 15.15 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 Unió 28 16.00 Híradó 16.15 Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Kosár 17.00 Híradó 17.15 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 Szemtől szembe 18.00 Híradó­ 18.35 Ma este 19.00 Hírek 19.05 Unió28 19.30 Híradó 20.35 Ma este 21.00 Híradó 21.25 V4-híradó 21.30 Világhíradó 22.00 Híradó 22.35 Ma éjjel 23.00 Híradó 23.20 Idegen nyelvű hírek 0.05 Záró híradó M3 •­7.00 Híradó 7.20 Millenniumi mesék ® 7.50 A kisasszony ® 8.55 Halálbiztos "diag­nózis © 9.50 Linda ® 10.45 Vers minden­kinek © 11.00 Híradó 11.15 Bűvölet ® 12.20 Vészhelyzet ® 13.05 A Lusitania elsüllyesz­tése ® 13.40 Nyolc évszak ® 14.45 Lám­paláz ® 15.45 A kisasszony ® 16.45 Vers mindenkinek © 17.00 Híradó 17.15 Halál­biztos diagnózis ® 18.10 Bűvölet ® 19.05 Linda ® 20.10 Vészhelyzet ® 21.10 Nyolc évszak ® 22.20 Nebáncsvirág ® 0.00 Örökös tagság portrék ® 0.55 Derrick ® M4 Sport 7.00 M4 Sportreggeli 7.45 Női röplabda NBI 9.50 M4 Sportreggeli 10.35 Bringasport 11.00 Chi-magazin 11.30 WTCC-magazin 12.00 WTCC Katar­­13.05 Lóversenymagazin 13.35 OTP Bank-liga 15.35 Labdarúgó Magyar Kupa 17.35 Vívómagazin 18.05 Pecatúra 18.35 Sporthíradó 18.50 Jégkorongmagazin 19.25 Bokszutca 19.55 OTP Bank-liga 22.00 Sporthíradó 22.15 OTP Bank-liga 0.15 K&H férfi-kézilabdaliga ----------TU 6.00 Híradó 6.45 Slovenski utrinki 7.15 Al­­pok-Duna-Adria 7.50 Ridikül ® 8.45 El­feledett szerelem ® 9.35 Mámoros sze­relem ® 10.25 Család-barát 12.01 Híradó 12.45 Jamie 30 perces kaját 13.15 Robbie, a fóka ® 14.00 Don Matteo ® 15.05 A vi­déki doktor ® 15.55 Mámoros szerelem ® 16.45 Szerencsehíradó ® 17.00 Ridikül ® 18.00 Híradó 18.35 Rex felügyelő ® 19.30 Végtelen szerelem ® 20.25 Tóth János ® 21.00 A Bagi-Nacsa-show ® 22.00 Hár­man a slamasztikában ® 23.45 Bérgyilkos a szomszédom ® 1.25 Az én '56-om ® RTL Klub 7.15 Reggeli ® 9.20 Asztroshow 10.25 Top Shop 12.20 Portré ® Riportműsor 12.50 Éjjel-nappal Budapest ® 14.10 Celeb va­gyok, ments ki innen! ® 15.40 Story Extra ® 16.10 Elit - A szeretet útján ® 17.20 Fó­kusz ® 18.00 RTL Híradó 18.55 Celeb va­gyok, ments ki innen! ® 20.25 Éjjel-nappal Budapest ® 21.45 Barátok közt ® 22.25 Válótársak ® 23.30 RTL Híradó 0.00 Ma­gyarul Balóval 0.40 Brandmánia ® TV2 ■ .............. 6.55 Mokka ® 8.50 Teleshop 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Walker, a texasi kopó ® 13.35 Meghökkentő családi titkok ® 14.45 Paula és Paulina ® 15.45 A sors útjai ® 16.50 Bosszú vagy szerelem ® 18.00 Tények 19.00 Ázsia expressz ® 20.35 Appra, magyar! - A gondolatolvashow ® 22.00 Tények extra 22.251/1 Azurák Csabával ® 23.25 Propaganda ® 0.25 Hawaii Five-0 ® 1.35 Tények Echo TV 7.00 Híradó 7.30 Klinika­­ 8.00 Hírek 8.05 Trend 8.30 Kibeszélő 9.00 Hírek 9.10 Napi aktuális 10.00 Hírek 10.05 Ci­vil kör 11.00 Hírek 11.05 Hazahúzó 11.55 Az Echo TV lapszemléje 12.00 Híradó 12.30 A munkavállalók világa 13.00 Hírek 13.05 Jövőálló 13.30 Hírek 13.35 Kormányinfó 15.00 Hírek 15.05 Összművész 16.00 Hír­adó 16.30 Troli 17.00 Hírek 17.05 Razzia ® 17.30 Kibeszélő 18.00 Híradó 18.30 Kitekintő 19.00 Hírek 19.10 Napi aktuális 20.00 Híradó 20.30 Háttér­kép ® 21.30 Újranyitott akták ® 22.00 Híradó 22.30 Számla 23.00 Hírek 23.05 Kormányinfó 1.00 Hazahúzó 2017. november 30., csütörtök A tiltottat és a törtet nem ismerjük, csak a támogatottat Zenei és emberi örökség Ha a rendszerváltás előtti idők könnyűzenéjéből csak azt ismer­jük, amit ki is adtak (vagyis a támogatottat meg a tűrt egy részét), bizony nem lesz teljes a kép. Ezen akar változtatni Monostori Péter rádiós szerkesztő és gyűjtő (az egykori Pannon Rádióból ismer­hetjük) és Csiga Sándor dalszö­vegíró és zeneszerző (ő írta pél­dául A zöld, a bíbor és a feketét) a TTT Archívum létrehozásával, vagyis az 1960-as évektől a rend­szerváltásig terjedő időszak ki­adatlan zenei kincseinek hozzá­férhetővé tételével. Juhász Kristóf Monostori Péter nagy lendülettel bele is vág a témába: - Történelmi pillanat, hogy Csiga Sándor és jómagam kezdeményezésére emléktábla került Bencsik Sándor gi­táros-zeneszerző házának falára. Ma­gánvéleményem: Magyarország talán legjobb gitáros-zeneszerzőjéről beszé­­lünk, aki mindkét minőségében ma­radandót alkotott. Miért lényeges ez? A magyar beat- és rockzene a hetve­nes, nyolcvanas években világszínvo­nalú volt. Egy akkori P. Mobil vagy Pi­ramis vetekedhetett a Uriah Heeppel vagy a Deep Purple-lel. Nagyon fontos örökségünk van, amely két részből áll: az egyik a hangzóanyag, a másik a még élő zenészek. A hangzóanyagról annyit, hogy példá­ul a P. Mobil első négy, kiadatlan nagy­lemeze csak a TTT-ben létezik össze­állított formában. Aztán Csiga Sándor veszi át a szót. - Ez a műfaj megteremtette a maga klasszikusait, és klasszikussá is vált. Az üzenet az örökség, az örökség pedig az archívum, amit össze kell gyűjteni. So­kan már az égi színpadon játszanak eb­ből a társaságból, a még élők jó része maradt a szakmában, egyrészt kény­szerből, másrészt mert ez egy életfor­ma. Ez a különbség a mostani zenészek, celebek és a régiek között. Annak ide­jén ez a szívünkből jött, egymást ala­kítottuk magával a műfajjal. A falakat akartuk lebontani, és le is bontottuk. Ez egy varázslat volt. Nem egy előadó köré szerveződtek kiszolgáló szakmun­kások, a zenekarok alkotóműhelyek vol­tak. Az életforma meg is maradt, csi­náljuk tovább, nem bújhatunk ki a bő­rünkből mi, „maradékok”. A társaság többi része tengődik, ugyanis eltűntek a pénzek. Az ORI­­Országos Rendező­iroda, ők turnékat is szerveztek, míg az Országos Szórakoztatózenei Központ a működési engedélyeket adta ki) pa­pírjai annak idején ugyanis eltűntek, ahogy a pénzek is. Azzal egy időben, hogy az ORI igazgatója, Bulányi Lász­ló főbe lőtte magát. A zenészek nyug­díja azóta nincs rendben. Ennek a tár­saságnak addig kell a színpadon nyo­mulnia, amíg meg nem hal, mint Tu­­nyogi Péter, aki a színpadról a koporsó­ba esett bele. Ezt a helyzetet társadal­mi és kormányzati összefogással kell megoldani, és erre van is már szándék. Monostori Péter újra visszatér a TTT Archívumra: - Ugyanarra a szálra kell fölfűzni a még élőkről való gondoskodást a meglé­vő és pótolhatatlan hanganyag átmenté­sével és kutathatóvá tételével. Jelen pil­lanatban ezt a saját lakásomon oldom meg —fél évig könyörögnek nekem pél­dául szakdolgozatot író egyetemisták, hogy kutathassanak egy-egy, hangzó­anyaggal nem rendelkező zenekart. In­kább meghívom őket, hogy hallgassák meg azt a pár felvételt, de ebből nem le­het rendszert csinálni. Szervezetek fel­karolták a rockzenével való foglalko­zást, de ez elhal a pódiumbeszélgeté­sekben. Itt egy hatalmas szellemi kincs, amely nap mint nap gyarapodik. Ab­bahagyni lehet, de befejezni nem. Csi­ga Sándor barátom egy zsák kazettával lepett meg egy hónapja, azóta azon dol­gozom. Ha erre van kormányzati szin­ten segítő szándék, itt megvan a szelle­mi tehetség és akarat is, hogy egy ilyen archívumot létrehozzunk. - A munka koránt sincs befejezve - vág közbe Csiga Sándor. - Ez ugyan­olyan, mint Kodály és Bartók gyűjté­se, csak mi jobb helyzetben vagyunk a digitalizáció miatt. És nemcsak hang­anyagok vannak még embereknél, ha­nem újságcikkek is. Ezt az ügyet moti­válhatja a Bencsik-emlékkoncert, amely most szervezési okokból elmaradt, de helyette tudunk hirdetni jövőre egy Ben­­csik-emlékévet! Merjünk nagyot akar­ni: foglalkozni kell a nyugdíjakkal, az örökséggel, az archívummal és a jövő­vel egyaránt - mondja elszántan a ze­neszerző. Radics Béla (balra), a magyar gitárkirály, gyakori szereplő a gyűjtő archívumában Miniszteri elismerés zeneművészeknek Magyar Idők Három jeles zeneművésznek, Gyöngyösi Leventének, Tóth Péternek és Balato­ni Sándornak elismerő oklevelet ado­mányozott az emberi erőforrások mi­nisztere kiváló szakmai teljesítményü­kért. Az elismerést Hoppál Péter kul­túráért felelős államtitkár adta át Bu­dapesten. A három zeneművész nem­régiben az Európai Kóruszeneszerzői Díjat is átvehette. A 16 európai ország­ból beküldött 51 kóruszenei szerze­mény között az ő alkotásaikat tartot­ta a legjobbaknak a nemzetközi zsűri. A 2017-18-as évadban harmadik al­kalommal megrendezett versenyre az Európai Kórusszövetség (Europa Can­­tat) - amelynek elnöke Móczár Gábor - mintegy 40 országban működő tag­­szervezetei küldhettek be 3-3 pálya­művet. A cappella kategóriában a zsű­ri megosztott első díjat adott Balatoni Sándornak a Cantate Domino, illetve Tóth Péternek a Mesedoboz című da­rabjáért. Hangszerkíséretes kategóriá­ban Gyöngyösi Levente Jubilate Deo című darabja volt a legjobb. A 300 eu­­rós díjazásban részesült nyertes pálya­­műveket a jövő nyári Europa Cantat fesztiválon mutatják be. A 2015-ös pé­csi Europa Cantat után a 2018-as fesz­tivált Tallinnban rendezik. Hoppál Péter mellett Gyöngyösi Levente, Tóth Péter és Balatoni Sándor díjazottak és Móczár Gábor Fotó Teknős Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék