Magyar Idők, 2017. december (3. évfolyam, 280-303. szám)

2017-12-01 / 280. szám

FELFUTÓBAN A CSALÁDI HÁZAK ÉPÍTÉSE Meghaladta a 27 ezret az egyszerű bejelentések száma az új jogintéz­mény 2016-os bevezetésétől mos­tanáig - értesült lapunk a Minisz­terelnökség építészeti és építés­ügyi helyettes államtitkárságától. Tájékoztatásuk szerint jellemzően családi házak épülnek ily módon, amelyek száma 2017-ben nagyjá­ból a kétszeresét teszi ki a 2015- ben engedélyezett egylakásos la­kóépületekének. Füleky Zsolt he­lyettes államtitkár azt mondta: az egyszerű bejelentés bevezetésével nagyságrenddel megugrott az épí­tési kedv Magyarországon, ami jó­tékony hatással van a gazdaság tel­jesítményére is. 15. oldal ÜZENETEI SODORJÁK BAJBA DONALD TRUMPOT Hivatalosan nem mondták le Donald Trump állami meghívását Nagy-Bri­­tanniába, de többek között Theresa May miniszterelnök is rosszallását fejezte ki, amiért az amerikai elnök a Twitter-profilján megosztotta egy marginális brit szélsőjobboldali szer­vezet muszlimellenes videóit. Az el­lenőrizetlen hitelességű felvételeken legalábbis muszlimok által elkövetett erőszakcselekmények láthatók. Sadiq Khan, London muszlim polgármes­tere arra szólította fel a brit kor­mányt, hogy vonja vissza a Donald Trump nevére szóló, formálisan II. Erzsébet királynő nevében kiadott meghívást. 8. oldal TARSOLYT EZÚTTAL HŰTLEN KEZELÉSSEL GYANÚSÍTJÁK A quaestoros alapügytől elkülöní­tett, úgynevezett soltvadkerti hűt­len kezelés miatt meggyanúsították Tarsoly Csabát. Eszerint a Quaes­tor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. veze­tő tisztségviselőjeként 2004. októ­ber és 2010. április között segítsé­get nyújtott a Soltvadkert és Vidé­ke Takarékszövetkezet két vezetőjé­nek abban, hogy pénzpapírok fiktív kereskedelmével pénzt utalhassa­nak vissza az általa vezetett cégnek. A megalapozott gyanú különösen jelentős, hárommilliárdos vagyo­ni hátrányt okozó hűtlen kezelésről szól. Emlékeztetőül: Tarsoly Csaba az eredeti vád szerint a Quaestor­csoport bűnszervezetének vezetője, akire 5-től 25 évig terjedő fegyház szabható ki. bl 6. oldal 9 771217 550053­1­7 2­8­0­­ IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ | s e 5 c­m. SZOMBAT­I VASÁRNAP : HÉTFŐ S-°Q 20&2 I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ | SVÁJCI FRANK 312,68 /1­­ 267,72 ?* magyar idők www.magyaridok.hu • 2017. december 1., péntek • III. évfolyam 280. szám • 180 Ft konzervatív közéleti napilap Ismét emelkednek januártól Ma éjfélkor zárul le Sérülése után újra indul a nyugdíjszerű ellátások * 5.oldal a nemzeti konzultáció * 1.oldal a Világkupán Miklós Edit * 19.oldal Európa népességét fenyegeti a tömeges bevándorlás Tízmilliókkal nőhet a muszlimok száma­ ­ HÁROM FORGATÓKÖNYVVEL ÁLLT ELŐ A PEW KUTATÓINTÉZET ELEMZÉSE Az Európában élő muszlimok számának változása 2016 2050 Migráció nélkül 2050 Közepes mértékű migráció 2050 Tömeges bevándorlás Nem muszlimok Muszlimok +10 millió I +32,1 millió I­I +49,8 millió 495,1 millió 25,8 millió 35,8 459,1 57,9 463,0 millió millió millió millió 445,9 millió 75,6 millió Összesen: 520,8 millió Összesen: 481,7 millió Összesen: 516,9 millió Összesen: 538,6 millió Az Európában élő muszlimok és nem muszlimok arányának változása 2050-ig Nem muszlim népesség 2016-ban: 495,1 millió -6% -7%­­ -10% I Tömeges migráció esetén Közepes mértékű migráció esetén Nulla mértékű migráció esetén 193% Grafika: Magyar Idők Muszlim népesség 2016-ban: 25,8 millió Forrás: Pew Research Center Magyar Idők Az óriási méretű bevándorlási hullám nélkül is több mint 35 millió muszlim él majd az európai kontinensen 2050- re, állítja friss elemzésében az amerikai Pew kutatóintézet. A szervezet három forgatókönnyel állt elő az európai musz­lim lakosság növekedésére vonatkozóan. Eszerint még zéró migráció esetén is megváltozik az európai lakosság ösz­­szetétele, hiszen a muszlimoknak leg­alább egy gyermekkel nagyobb a ter­mékenységi mutatójuk, miközben az európai lakosság folyamatosan csök­ken. A harmadik, jelenlegi helyzetre reagáló prognózis már a tömeges be­vándorlással számolva arra a megálla­pításra jut, hogy ha az előző évben ta­pasztaltakhoz hasonlóan nő az Euró­pába vándoroló muszlimok száma, ak­kor három évtized múlva több mint 75 millióra dagad az európai iszlám hívők száma. Velük szemben az eu­rópai nem muszlimok egy 463 millió fős csoportot fognak alkotni. Közben az Európai Unió Tanácsá­nak soros elnökségét betöltő Észtország a kompromisszumok kompromisszu­mát dolgozhatta ki kvótaügyben, így a menedékkérők kötelező áttelepítésé­nek terve is ellehetetlenülhet, helyette a kötelező segítségnyújtásra építenék a dublini rendszer reformját. Lapérte­sülések szerint azonban az észt terve­zet sem nyerte el az eurokraták tetszé­sét. - Nincs igazi terv a kötelező kvó­ták elutasításán kívül - írja a Politico című lap. 1 8. oldal Heller szerint mindegy, hogy hiteles-e a Jobbik Újfent a Jobbikkal való összefogásra szólított fel Heller Ágnes, aki a Mandinernek adott interjú után a Magyar Narancsnak is felvázolta elképzelését. Az egykori marxista filozófus meggyőződése szerint ugyanis minden ellenzéki pártnak - beleértve a Jobbikot is - össze kell fognia ahhoz, hogy a Fidesz elveszítse a jövő évi választásokat. Gabay Dorka - Mindenki pontosan tudja, mi a győ­zelem vagy legalább a fideszes két­harmad megakadályozásának felté­tele: két ellenzéki listánál több nem lehet, és mind a 106 egyéni választó­­kerületben egy ellenzéki jelöltnek kell indulnia a fideszessel szemben. Még­is minden ellenzéki párt azt hangoz­tatja, kivel nem fogna össze - mond­ta Heller Ágnes a Magyar Narancsnak adott interjúban. A marxista Lukács György tanítványaként elhíresült fi­lozófus, aki négy éve még óva intett a Jobbiktól, ma azt mondja: a helyzet is, a párt is megváltozott. Szerinte a Jobbik nem volt neonáci párt, szélsőjobbos és rasszista ugyan igen, de most nem az.­­ Mindenki azzal jön, hogy az antisze­mitáktól védi az országot meg az el­lenzéket. Uramisten, én vagyok a ho­lokauszttúlélő, és nem ők! Folytatás a 4. oldalon Migránsokat hoznak a jogvédők Nagy Áron Egy kameruni, magát leszbikusnak valló migráns gyermekeit hozta hazánkba a Soros György Nyílt Társadalom Alapít­ványok hálózata által támogatott Hel­sinki Bizottság. A szervezet a közössé­gi oldalán számolt be arról, hogy két év után ölelhette magához gyerekeit Na­dine, aki a menekültügyi eljárása során az ügyfelük volt. A Helsinki Bizottság évente tíz-tizenkét sikeres családegye­sítési ügyben közreműködik. Ezzel kap­csolatban Szánthó Miklós, az Alapjo­gokért Központ vezetője azt mondta la­punknak: a menekült a származási or­szágához legközelebb eső, már bizton­ságos országban jogosult e státusra, ami egy afrikai esetében nyilván nem Ma­gyarország.­­ 3. oldal Brüsszelre vár a magyar kormány Köpöncei Csilla Egyelőre kivár a kormány az eltérő mi­nőségű, ám azonos márkanéven forgal­mazott áruk jelölésére vonatkozó sza­bályozás bevezetésével - tájékoztatta lapunkat Zsigó Róbert. A Földművelés­­ügyi Minisztérium élelmiszerlánc-fel­ügyeletért felelős államtitkára elmond­ta: hazánk mindaddig nem lép tovább, amíg véget nem ér az Európai Bizott­ság által indított vizsgálati program. A mintegy egymillió euróból megva­lósuló ellenőrzés elindításával az unió gyakorlatilag elismerte, hogy a jelenség létezik. Hangsúlyozta: szó sincs arról, hogy Magyarország feladta volna ed­digi álláspontját, szakmailag hazánk is részt vesz a program megvalósításában. Úgy fogalmazott: továbbra is kiállnak a magyar vásárlók érdekeiért, és min­dent elkövetnek, hogy megszűnjön a kettős mérce az élelmiszerpiacon. Az államtitkár egy internetes újság cikkére reagált, amelyben kudarcnak nevezik, hogy a kabinet mégsem terjeszti az Or­szággyűlés elé azt a törvényjavaslatot, amely előírná az élelmiszerek gyártói­nak, hogy tüntessék fel termékeik cím­kéjén, ha országonként eltérő azok ösz­­szetétele. Zsigó Róbert jelezte, hogy a magyar kormány kidolgozott egy tör­vényjavaslatot, és nem tett le annak be­vezetéséről, a probléma teljes körű meg­oldásának kulcsa ugyanakkor Brüsszel kezében van. A 112. oldal ­ Balliberális aknamunka nagyüzemben Bakonyi Ádám A baloldal nemcsak itthon, Brüsszel­ben is gáncsolja a kormány migrációs politikáját. Európai parlamenti képvi­selőik írásbeli kérdéseikben az Euró­pai Bizottság Magyarország elleni fel­lépését, a hazai belpolitikába, döntés­­hozatalba való beavatkozását sürget­ték, miközben védelmükbe vették az illegális bevándorlást támogató, Soros­féle civil szervezeteket, mindenek előtt a Magyar Helsinki Bizottságot. Egyér­telműen a DK európai parlamenti kép­viselői, Niedermüller Péter és Molnár Csaba támadják legtöbbször és leghe­vesebben a kormány migrációs politi­káját Brüsszelben, de kitesznek magu­kért a szocialisták képviselői, Újhelyi István és Szanyi Tibor is.­­ 2. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék