Magyar Idők, 2018. január (4. évfolyam, 1-26. szám)

2018-01-02 / 1. szám

Újabb adócsökkentések Kétharmaddal győzne a Fidesz, Bulgária átvette az Európai Unió a hazai vállalkozásoknak » 2.oldal ha ma választanánk * 2.oldal soros elnökségét »8.01* MOZGALMASAN TELT A SZILVESZTERÉJSZAKA Szilveszter éjjel számos riasztást kap­tak a mentők, a rendőrök és a ka­tasztrófavédők is. A rosszul használt tűzijátékok és petárdák minden év­ben okoznak balesetet, idén ország­szerte 15 alkalommal eredményez­tek sérülést a pirotechnikai eszközök. Harminc balesetnél intézkedtek a rendőrök, és elfogtak tizenöt ittas ve­zetőt is. A detoxikálóba idén hetven ember - többségében fiatal - került mértéktelen alkoholfogyasztás mi­att, de állapotuk nem súlyos. Az újév­­köszöntő partik rengeteg szemét fel­halmozásával értek véget, a Fővárosi Közterület-fenntartó dolgozói azóta eltakarították a mintegy 150 köbmé­ternyi hulladékot. 6. oldal ÖT FONTOS VOKSOLÁS LESZ IDÉN EURÓPÁBAN Összeállításában a brüsszeli Politi­co olyan idei voksolásokat emelt ki, amely meghatározó lehet Európa szempontjából. A cseh államfőválasz­tás tétje, hogy marad-e Prágában Mi­los Zeman és Andrej Babis kormány­fő Brüsszellel szembeni kritikus tan­deme. Lengyelországban megszilár­díthatja hatalmát a magyar kormány­nyal szövetséges Jog és Igazságosság. Az olaszországi voksolás három nagy politikai tömb harcáról fog szólni, Svédország pedig azon kevés EU-tag­­államok egyike, amelyet még szociál­demokrata kormányfő irányít. Újévi köszöntőjében a német kancellár azt mondta, a következő évek döntő kér­dése az lesz, miként sikerül összetar­tani az EU közösségét. 9. oldal KIUGRÓAN NÉPSZERŰ A LENGYEL KORMÁNYPÁRT Jottányit sem változott a lengyel ál­láspont a menekültátirányítás ügyé­ben - hangsúlyozta Mateusz Mora­­wiecki új lengyel kormányfő, aki úgy látja, hogy a kvóták egyoldalú rá­­kényszerítése a tagállamokra a kö­zösség elveinek tagadását jelenti. Bár kommentátorok szerint a december 11-én kormányfői tisztségébe beikta­tott Morawiecki külpolitikai stílus­­váltást szeretne elérni, s Brüsszel ré­széről is nagy nyomás nehezedik Var­sóra, a lengyel kormány nem változ­tat álláspontján. A lengyelek többsé­ge egyetért a kormány menekültpo­litikájával, a kormánypárt pedig to­vábbra is toronymagasan vezeti a népszerűségi listákat. ^1­8. oldal B IDŐJÁRÁS ForRás: OMSZ MA 1 6 VC 2'C *,* SZERDA : CSÜTÖRTÖK :PÉNTEK 6 7 És 18 B ÁRFOLYAMOK ForRás: MNB EURÓ­­ SVÁJCI FRANK 310,14­­ I 265,24­7* magyar 1 ^*1­12" konzervatív XXI-VX-KV közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2018. január 2., kedd • IV. évfolyam 1. szám • 180 Ft Áder János bölcsességet kívánt személyes döntéseinkhez Tisztelni a másikban az embert, a magyart Legyen erőnk mindig, minden helyzetben tisztelni a másikban az embert, egymásban a magyart - fogalmazott újévi köszöntőjében Áder János köztársasági elnök, aki a választási év elején bölcsessé­get is kívánt a személyes döntésekhez, közös választásokhoz. Magyar Idők - osztozva az új esztendő örömében és ígéretében, hazánk államfőjeként azt kívánom, adjon az Isten boldog új esz­tendőt minden jóakaratú embernek, minden magyarnak, nemzetünk min­den polgárának - fogalmazott az új év első perceiben sugárzott beszédében Áder János. A köztársasági elnök bi­zakodásra okot adó új esztendőt kért az elesetteknek, a segítő kezet nyúj­tóknak, a szárnyaikat próbálgatóknak. Ugyanakkor reményeiket valóra váltó új évet kért az új álmok megálmodói­nak, az okos terveket kovácsolóknak, a hitet másokban is táplálóknak. Bé­kés új esztendőt kívánt az elnök a járt úton haladóknak és a járatlan utat vá­lasztóknak, az áldozatot vállalóknak, a gyermekeikért szeretve aggódóknak, a személyes vágyaikból közös jövendőt építőknek, mindenkinek, aki másokkal együtt vagy éppen magányosan ünne­pelve a szeretteire gondol. Folytatás a 2. oldalon A köztársasági elnök elsőként Weisz Fanni jeltolmáccsal koccintott Fotó: MTI/Kovács Tamás Tüntetéshullám Iránban halálos áldozatokkal Tóth Loretta Évek óta nem látott tüntetéshullám kezdődött múlt csütörtökön Iránban a kormányzati korrupció, az általános áremelkedések és a közel-keleti térség polgárháborúiban való közvetett rész­vétel ellen. A demonstrációk a perzsa állam második legnagyobb városában, Meshedben kezdődtek, majd hamar átterjedtek Teheránra és a többi na­gyobb városra is. A tüntetéshullám­nak lapzártánkig legkevesebb tizen­két halálos áldozata és több tucat sú­lyos sebesültje is van, az iráni média azonban visszafogottan ad hírt az ese­ményekről, próbálván megelőzni, hogy még tovább eszkalálódjon a helyzet. Az eddigi kisebb tüntetésekhez képest újdonság, hogy a tiltakozások hangsúlyos eleme lett a teheráni kor­mány erőszakos külpolitikájának el­utasítása, vagyis a libanoni Hezbol­lah, a szíriai kormány és a jemeni hú­szik vagy a palesztin Hamász támoga­tása. A kormány mindenesetre az or­szág belpolitikájába beavatkozó kül­földi hatalmakat, illetve a Haszán Ró­­háni elnök mérsékelt irányzatát ellen­ző, a kormány gazdaságpolitikáját sza­botálni igyekvő konzervatívokat lát­ja a tüntetéshullám mögött. Az elnök nyomatékosította: „az iráni nép vá­laszt fog adni a zavarkeltők törpe ki­sebbségének”. * 7. oldal Soltész Miklós: Ezek nem valódi civilek Nagy Áron-Kiss Adorján A civil szervezetek állami támogatása 2010 óta 140 milliárdról 240 milliárd fo­rintra, azaz 70 százalékkal nőtt - közöl­te lapunknak adott interjújában Soltész Miklós. A civil és egyházi kapcsolato­kért felelős államtitkár ezzel is vissza­utasította, hogy a kormány „civilellenes” politikát folytat. A közelgő országgyű­lési választás kapcsán a politikus úgy fogalmazott: az elmúlt két ciklus alatt mindent elkövettünk egy erős és ver­senyképes Magyarországért. Ha felha­talmazást kapunk a folytatásra, a leg­fontosabb feladat az eredmények meg­óvásán és kiaknázásán túl az lesz, hogy meg kell tartanunk Magyarországot ma­gyarnak­­ a nemzetiségi és vallási sok­színűséggel együtt. * 5. oldal Béremelés az állami vállalatoknál Nagy Kristóf Az idén is átlagosan 12 százalékkal nő a dolgozók keresete az állami közszol­gáltató vállalkozásoknál, így a vasút­nál, a Volán-társaságoknál, a vízköz­mű-szolgáltatóknál és a postánál. Az emelés mintegy 140 ezer dolgozót érint. A lapunk által megkérdezett szakszer­vezetek korábban arról tájékoztattak, hogy februárban már mindenki a meg­emelt fizetését kapja, azonban a diffe­renciálásról, tehát az emelések elosz­tásáról több vállalatnál januárban tár­gyalnak. Várhatóan - 2017-hez hason­lóan - az alacsonyabb keresetű mun­kavállalók kapják a nagyobb mértékű bérfejlesztést, ám az átlagos, tízszáza­lékos emelésben a jobb keresetűek is részesülnek. 12. oldal Két bevetés között is tanulnak a tűzoltók Borsodi Attila Nincsenek üresjáratok a tűzoltók mun­kaidejében, két riasztás között is gyako­rolnak, tanulnak, teszteket írnak, hogy felkészüljenek a balesetekre és tűzese­tekre - derült ki riportunkból, amely­ben a VIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltó­parancsnokság egy napját mutatjuk be. Kolozsi Pétertől, a Fővárosi Katasztró­favédelmi Igazgatóság helyettes szóvi­vőjétől megtudtuk, hogy nincs két egy­forma eset, ezért bejelentéskor nem bo­csátkozhatunk feltételezésekbe. Végig­nézhettünk bevetéseket, megismerhet­tük a speciális egységek feladatkörét, va­lamint azt is, hogy miből áll a tűzoltók beavatási szertartása. is 6. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék