Magyar Idők, 2018. március (4. évfolyam, 51-75. szám)

2018-03-01 / 51. szám

Ma szabadulhat az előzetesből Budapest lesz jövőre Európa Továbbra is Vidnyánszky Attila Czeglédy Csaba * 4.oldal sportfővárosa * 3.oldal a Nemzeti Színház élén * 3.oldal Márciustól még többen igényelhetik a csokot Számos újdonság lép életbe már­cius közepétől a családi otthonte­­r­emtési kedvezmény feltételeiben, így külföldről hazatérő magyarok is igényelhetik a vissza nem téríten­dő milliókat, bevezetik a nyilatko­zati elvet, a nem hitelképes fiatalok­nak pedig adóstársként szülőt vagy más közeli hozzátartozót is be lehet majd vonni a hiteligényléshez. Más újítások mellett általánosan eltör­lik a tulajdonjogra vonatkozó korlá­tozást is. Novák Katalin családügyi államtitkár hangsúlyozta, ha a kor­mány a választáson újra lehetőséget kap, megtartja és bővíti az otthon­teremtési programot. bl 13. oldal Ellenzéki sürgés-forgás Vásárhely után Valóságos zsibvásár kezdődött az ellenzéki oldalon, miután az álta­luk támogatott, függetlenként in­duló Márki-Zay Péter győzött a va­sárnapi hódmezővásárhelyi idő­közi választáson. Úgy tudjuk, az MSZP Debrecenben Gurmai Zitát, a DK pedig Salgótarjánban Kovács Zsoltot lenne kész visszaléptetni. Mindeközben Gyurcsány Ferenc újabb megengedő nyilatkozatot tett az általa korábban nácinak neve­zett Jobbik irányába. A Demokra­tikus Koalíció elnöke arról beszélt, hogy egyelőre kizártnak tartja a Jobbikkal való együttműködést, de mint fogalmazott: ő is hallja azok­nak a hangját akik „már az ördögre is szavaznának, hogy ne a Fidesz le­gyen kormányon". bl 2. oldal Egyre több jut Ingyenes gyermekétkeztetésre Magyarország rendszerváltás utá­ni történetében idén költ a legtöb­bet ingyenes gyermekétkeztetésre a kormány. Ez nem csak iskolai, szün­idei étkeztetési támogatást jelent, a háromévesnél kisebb gyermeket ne­velő rászorultak ugyanis már étel­csomagot is kapnak. Minderre az idei költségvetésben 79 milliárd fo­rint jut. Ráadásul januártól kiszéle­sítették az ingyenességi körbe való jutás lehetőségét is, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igény­­bevételéhez szükséges jövedelemha­tárt öt százalékkal emelték. Ezzel az intézkedéssel további tízezer gyer­mek kerülhet be a szociális étkezte­tés rendszerébe. bl 5. oldal EURO : SVÁJCI FRANK 314,28 A 272,79 M­ B időjárás MA -50 -18 F C PÉNTEK -3 -11 SZOMBAT S.1 VASÁRNAP 1 -5 | ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB 771217 550046 1 8 0 5 1 magyar idők www.magyaridok.hu • 2018. március 1., csütörtök • IV. évfolyam 51. szám • 180 Ft konzervatív közéleti napilap Egy kutatás a migráció és a bűnözés elharapódzása közti kapcsolatra figyelmeztet Angela Merkel elismerte a német no-go zónák létét Sitkei Levente Vannak no-go zónák Németország­ban, ismerte el Angela Merkel. A német kancellár az RTL tévéadónak adott interjújában beszélt arról, hogy Németország bizonyos területein az emberek nem érzik magukat bizton­ságban, és a hatóságoknak ideje ten­ni valamit, hogy ez megváltozzon. A kancellár visszautasította a korábban hevesen védett feltételezést, hogy ne lennének no-go zónák Németország­ban. „Vannak ilyen területek, a nevü­kön kell őket nevezni, és tenni kell valamit az ellen, hogy ez így legyen” - mondta Merkel. Angela Merkel nem tért ki az in­terjúban arra az év elején készült ál­lami hátterű kimutatásra, amely sze­rint a 14 és 30 év közötti migránsok körében drasztikusan nőtt az erősza­kos bűncselekmények elkövetése. A német családügyi minisztérium által megrendelt kutatás alapján szakér­tők azt állapították meg, hogy a me­nekültstátusért folyamodók tömege okozta a bűncselekmények megug­rását Németországban. Törösi Péter, az Alapjogokért Köz­pont kutatási igazgatója lapunknak elmondta, Angela Merkel most szem­besült azzal a valósággal, amelyben Németország élt az elmúlt két évben, a migránsválság kipattanása óta, s igyekszik a migránsválság okozta po­litikai megrázkódtatást helyrehozni. Ezt mutatja, hogy a szociáldemokra­tákkal tartott koalíciós egyeztetése­ken már a befogadás helyett arról tár­gyaltak, hogyan tudnák az ember­­csempészetet letörni és megerősíte­ni az Európai Unió külső határait. * 9. oldal Muzulmán bevándorlók és német rendőrök néznek farkasszemet egy nacionalista tüntetésen Fotó: Reuters Soros terve tükröződik a bolgár javaslatban Nagy Áron Az Európai Unió soros elnökségét betöl­tő Bulgária kötelező betelepítési kvótá­ról szóló javaslatában a Soros-terv egyes elemei köszönnek vissza, hiszen azt tar­talmazza, hogy egy bizonyos létszám fölött külön döntés nélkül, automati­kusan elosztanák a migránsokat a tag­államok között - mutatott rá tegnap Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Ka­binetiroda parlamenti államtitkára. A politikus hangsúlyozta: ez megfoszta­ná a tagállamokat attól a joguktól, hogy maguk döntsék el: kit kívánnak been­gedni és kit nem, ami elfogadhatatlan. A kormány az ENSZ tervezetét is eluta­sítja, mivel az alapjogi szintre emelné a bevándorlást - tette hozzá. Az ellenzéki sajtóban megjelent ál­hírekkel szemben nem fújt visszavo­nulót a kormány, a kabinet tovább­ra is fontosnak tartja, hogy felhívja a közvélemény figyelmét arra a ve­szélyre, amit a migráció jelent, akár csak arra, hogy a tömeges bevándor­lást Soros György és hálózata aktí­van támogatja - folytatta az állam­titkár, aki szerint a kormány lépése­it továbbra is hazánk érdekei hatá­rozzák meg, hazánk érdeke pedig az, hogy ne váljon bevándorlóországgá. - Ez csak akkor garantálható, ha áp­rilis 8-a után ismét nemzeti kormá­nya lesz Magyarországnak, hiszen az ellenzéki pártok különböző módon, de egytől egyig a bevándorlás mellé álltak - szögezte le. bs 3. oldal NÉMET RENDŐRÖK MONDTÁK „Közúti ellenőrzés esetén máris migránshátterű fiatalemberek tömege veszi körül a kocsit. Mindennapos a fizikai kontaktus, a fenyegetőzés és a fizikai támadás." „Természetesen tudjuk, hová mehetünk rendőrautóval, és hová kell erősítés. Az oka ennek az, hogy a rendőrök már nem érzik magukat biztonságban, ha kettesével vannak, attól félnek, hogy ők maguk is bűncselek­mény áldozatául esnek.” „A támadások az állami szervek fennhatóságát célzottan kérdője­lezik meg. Olyan támadások ezek, amelyek során az elkövetők kifejezik tiltakozásukat a társa­dalmi berendezkedésünk ellen." „A lakosság már nem megy ki éjszaka az utcára. A legkisebb nézeteltérést is erőszakkal oldják meg.” Beszállt a kampányba a szakszervezet Thurzó Katalin Suttogó propagandát folytat a kiske­reskedelmi dolgozók körében a repre­zentatív ágazati szakszervezet, amely­nek egykori vezetője a kormányváltás mellett kampányol - tudta meg a Ma­gyar Idők. Munkavállalók jelezték, hogy a 12 ezres tagságú Kereskedelmi Al­kalmazottak Szakszervezeténél Sáling József azt terjeszti, hogy áprilisban új politikai erők kerülnek az ország élé­re, amely a kereskedelemben is mar­káns változásokat hoz. Állítása szerint ígérete van az ágazat újraszabályozá­sára is, ami azonban csak 2018 ápri­lisa után valósulhat meg. A szocialista párt korábbi ország­­gyűlési képviselője az elmúlt években következetesen bírálta az Orbán-kor­­mányt például amiatt, mert szerinte ellehetetlenítik a multinacionális áru­házláncokat. A dolgozók megválasz­tott képviselőjeként 2013 végén kor­mányellenes tüntetésen is részt vett a Magyar Szakszervezeti Szövetség szervezésében, ekkor a kötelező va­sárnapi pihenőnap ellen vonult utcára. A szakszervezeti konföderáció el­nökségi tagjai közel állnak az ellen­zéki pártokhoz. 2002-ben Medgyessy Péterrel, majd 2006-ban Gyurcsány Ferenccel kötöttek választási együtt­működési megállapodást. A válla­lásokból semmi nem valósult meg, a szerződések csupán a választók megtévesztésére voltak alkalmasak. bl 12. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék