Magyar Idők, 2018. április (4. évfolyam, 76-99. szám)

2018-04-03 / 76. szám

Nacsa Olivér humorista is kiáll Erdő Péter: A kereszténység Donald Trump az illegális a kormány mellett * noum egyben küldetés is * s­onai migránsoknak üzent­et.okm BEVÁNDORLÓKAT TELEPÍT AZ ENSZ EURÓPÁBA Megállapodásra jutott egymás­sal Izrael és az ENSZ Menekült­­ügyi Főbiztossága. A nemzetközi szervezet vállalja, hogy Izrael leg­alább 16 250 illegális migránsát le­telepíti „nyugati országokban”, cse­rébe Izrael mintegy 18 ezer ember­nek rendezi a státusát, akiknek így nem kell elköltözniük. Arról egye­lőre nem beszéltek a felek, hogy a migránsok mely nyugati államok­ba költöznének, a sajtóban Kanada, Németország és Olaszország me­rült fel. Izrael azt tervezte, hogy az illegális bevándorlókat készpénzzel elküldi egy meg nem nevezett afri­kai országba, az ellenkezőket pedig börtönbe zárja. ^19. oldal ZSIDÓELLENESSÉG A NÉMET ISKOLÁKBAN Németországban a migráció miatt is megerősödött az Izrael elleni gyűlö­let, jelentette ki egy hét végi lapin­terjúban a német szövetségi parla­mentet elnöklő Wolfgang Schäuble, utalva arra, hogy a németországi ok­tatási intézményekben egyre gyako­ribbak az antiszemita indíttatású in­cidensek. Nemrég egy berlini kisis­kolás története rázta meg a német közvéleményt: a lányt zsidó szárma­zása miatt muszlim diáktársai fe­nyegették meg életveszélyesen. A Bild című lap korábban arról cikke­zett, hogy a német biztonsági szer­vek is a tömeges bevándorlással hoz­zák összefüggésbe az erősödő zsidó­­ellenességet. I- 8. oldal SOROS-DOKUMENTUMOKÉRT PEREK WASHINGTONT A Judicial Watch amerikai jogvédő szervezet pert indított a washingto­ni külügyminisztérium és az Egye­sült Államok Nemzetközi Fejlesz­tési Ügynöksége (USAID) ellen, mert azok elmulasztottak informá­ciót szolgáltatni a Soros György ér­dekeltségbe tartozó külföldi civil szervezeteknek juttatott támogatá­sokról. A jogvédők azt szeretnék el­érni, hogy a kormányzati szervek hozzák nyilvánosságra azon szer­ződések, ösztöndíjak, egyéb pénz­­kihelyezések dokumentumait, ame­lyekből fény derülhet arra, hogy az Obama-kormányzat hogyan és milyen módon járult hozzá Soros György külföldi tevékenységének fi­nanszírozásához. ^17. oldal M IDŐJÁRÁS ' Forrás: OMSZ | ------------------------------------* JL' ma 10. 18 C 4 C C_J’ EURO ! SVÁJCI FRANK 312,55 j 265,24 \ SZERDA­I CSÜTÖRTÖK :PÉNTEK ^V.20.^18 e j' 8 \‘­y' 10 j v-T • • I ÁRFOLYAMOK Forrás: Mi magyar "1­97 konzervatív ARJ-VAJtV közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2018. április 3., kedd • IV. évfolyam 76. szám • 180 Ft Morvai Krisztina azt reméli, vasárnap Brüsszel veszít Az EU és a migráció elválaszthatatlanok Bár Brüsszel ünnepelne, itthon káosz ütné fel a fejét, ha vasárnap nem a kormánypártok nyernék a választást - véli Morvai Krisztina. A független EP-képviselő a lapunknak adott interjúban nem tartja kizártnak, hogy Vona Gábor és az „új jobbikosok” koalíciót kötnek a szemkilövető és migránspárti erőkkel. Gabay Dorka­­mmmomammmmm - Az utóbbi hónapokban többször is nyilatkozott belpolitikai kérdésekben. Mi vitte rá, hogy a nemzetközi front­vonal mellett belügyekben is han­got adjon véleményének? - Európai parlamenti képviselőként - a hazám sorsáért aggódva - köteles­ségem felhívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi európai uniós bevándorlás­politika tükrében mi történhet Ma­gyarországgal az április 8-i választá­sok után, ha ezt a választók bölcses­sége nem akadályozza meg. Brüsszel­ben manapság az a jelszó, hogy „Új Eu­rópát építünk”. Fel kívánják számol­ni a nemzeteken alapuló államokat, Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni, és sokszínű, befogadó, to­leráns, szolidáris­ Európát terveznek. Rendkívüli mértékben aggaszt, hogy minden egyes olyan ellenzéki párt, amelynek esélye van bejutni a parla­mentbe - ideértve a Jobbikot is - fo­lyamatosan hangsúlyozza az Európai Unióhoz való közeledésünk fontos­ságát, jelentőségét. Látni kell, hogy az Európai Unió és a tömeges mig­ráció, illetve ennek rákényszerítése a tagállamokra egymástól elválaszt­hatatlan fogalmak. Folytatás az 5. oldalon A független EP-képviselő szerint a balliberálisok a Jobbik hátán kapaszkodnának vissza a hatalomba Fotó MTI/Máthé Zoltán A választás után nem lesz „pótvizsga” Kárpáti András ■■■■■■■■■ Az utolsó valóban sorsdöntő válasz­tás 1990-ben volt, azt követően min­dig adódott alkalom arra, hogy az adott kormány hibáit ki lehessen javítani. A bevándorlás ügyét azonban nem lehet kijavítani, ha elrontjuk, nem lesz pót­vizsga, mivel a hazánkba érkező mig­ránsok nem hagynák el az országot - hangsúlyozta Orbán Viktor az Echo TV Bayer-show című műsorában vasárnap. - Ha bejöttek, itt maradnak. Tanuljunk mások hibáiból - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. - Akiknek Magyaror­szág az első, azok semmiképpen se ma­radjanak otthon április nyolcadikán, és mindenkit vigyenek el szavazni, akinek fontos Magyarország jövője - buzdított Orbán Viktor. il 2. oldal A biztonság április 8. tétje Magyar Idők Ha vasárnap idehaza Soros jelöltjei ke­rülnek hatalomra, elveszítjük a min­dennapok biztonságát - nyilatkozta lapunknak Völner Pál. Az igazság­ügyi miniszter helyettese szerint nem­csak a határvédelmet számolnák fel és a migránsokat engednék be a bal­oldali pártok, de dobra vernék az álla­mi vagyon nagy részét, megint priva­tizálnák a közműcégeket, valamennyi olyan vállalatot és ingatlant, ami Ma­gyarország stabilitásában szerephez jut. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a lapunk­nak adott interjúban úgy fogalmazott: a migráció megjelenése Magyarorszá­gon elsőként a rekordmagasságokba tar­tó turizmus fejlődését bénítaná meg. 2., 13. oldal Karácsony Gergely és Szél Bernadett is megelőzte Vona Gábort Töretlen Orbán Viktor népszerűsége Magyar Idők­­■■■■■■■HBHMai A teljes felnőtt népesség 50 százaléka választaná ismét miniszterelnöknek Or­bán Viktort - derül ki a Nézőpont Inté­zet Magyar Idők számára készült köz­vélemény-kutatásából. Ugyanebben a körben Karácsony Gergelyt mindössze 13, Szél Bernadettet 8, Vona Gábort 7, Gyurcsány Ferencet 3, Fodor Gábort és Fekete-Győr Andrást pedig egyaránt 1 százalék támogatja. A Nézőpont Intézet 2015 májusa óta végez rendszeres kutatást a lehetséges kormányfőjelöltek közvetlen támoga­tottsága kapcsán. Akkor Orbán Vik­tort a magyarok 32 százaléka támogat­ta. Ez a szám 2015 októberében már 43, 2017 novemberében pedig már 47 HA MA ÖN DÖNTHETNÉ EL, HOGY KI LEGYEN A KORMÁNYFŐ, KIT VÁLASZTANA AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK KÖZÜL? százalék volt. Vona Gábort az elmúlt közel három év során egyszer sem tá­mogatták 13 százaléknál többen, utób­bi eredményt 2015 augusztusában érte el a Jobbik elnöke. Akkor ért a csúcsra Gyurcsány Ferenc is: a Demokratikus Koalíció elnökét azon a nyáron a teljes felnőtt népesség 9 százaléka támogatta. Két érdekessége van még a kutatás­nak. Az egyik, hogy 2015 májusában 40 százalék volt azok aránya, akik nem tud­ták vagy nem akarták megmondani, kit látnának szívesen Magyarország kor­mányfőjeként. Ez a szám mostanra 17 százalékra csökkent. A másik érdekes­ség, hogy mostanra Karácsony Gergely­nek és Szél Bernadettnek is több támo­gatója akadt a kormányfőjelöltek ver­senyében, mint Vona Gábornak. Orbán Viktor (Fidesz-KDNP) Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd) Szél Bernadett (LMP) Vona Gábor (Jobbik) Gyurcsány Ferenc (DK) Fodor Gábor (Liberálisok) Fekete-Győr András (Momentum) Másvalaki/Nem tudja/ Nem válaszol Grafika: Magyar Idők Forrás: Nézőpont Intézet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék