Magyar Idők, 2018. június (4. évfolyam, 126-150. szám)

2018-06-02 / 126. szám

SZLOVÉNIÁBAN IS ÉREZNI AZ „ORBÁN-HATÁST” Orbán Viktor miniszterelnök és a „populista hullám” befolyásáról írnak a nyugati hírügynökségek a vasár­nap sorra kerülő szlovén parlamen­ti választások kapcsán. Déli szomszé­dunknál minden bizonnyal alacsony választási részvétel mellett járulnak majd az urnák elé a politikai elitből kiábrándult választópolgárok. A köz­vélemény-kutatások szerint egyedül a jobboldali Szlovén Demokrata Párt rendelkezik komoly támogatottság­gal, a szavazatok 25-26 százalékát sze­rezheti meg. 8. oldal MEGENGEDHETŐNEK ÍTÉLT MAGYARGYALÁZÁS Európa-szerte jellemző, hogy a több­ségi nemzet és a kereszténység el­leni uszítást nem szankcionálják - mondta lapunknak Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője annak kapcsán, hogy nem marasz­talta el a lapkiadók egyesülete a Nép­szavát, amelyben a választások után a következő sorok jelentek meg: „Iga­za volt Kertész Ákosnak, amikor azt mondta, hogy a magyar nép geneti­kusan alattvaló. Ezt én kiegészíte­ném azzal, hogy ostoba is. Vagy gyá­va. Vagy mindkettő.” ^1­4. oldal SOPRONNÁL TARTANAK A SZTRÁDAÉPÍTŐK Már Sopron városának közelében, il­letve az osztrák határnál járnak az M85-ös gyorsforgalmi út kivitelezői, folynak az előkészítő munkák, és nyá­ron nekikezdenek az alapozásnak. A Csornától Fertőrákosig négy szakasz­ban épülő, összesen 57,5 kilométeres út nemcsak a hűség városát kapcsol­ja be az országos sztrádahálózatba, de gyorsabb utat nyit­­ a Hegyeshalom­nál lévőt tehermentesítő­­ határátke­lők felé is. A teljes útszakaszt várható­an két év múlva, 2020-ban adják át a forgalomnak. 12. oldal DÍJAKAT ADTAK ÁT PEDAGÓGUSNAPRA A megszerzett tudás mellett a közös­séghez tartozás a legfontosabb érté­kek egyike - emelte ki az emberi erő­források minisztere a pedagógusnap alkalmából tartott díjátadón a Pesti Vigadóban. Kásler Miklós hangsú­lyozta, a pedagógus arra nevel, hogy az ember minden körülmények kö­zött ember legyen, és adja meg a má­siknak a tiszteletet. íj 3. és 5. oldal ■ IUUJMKMI Forrás:OMSZ % ^ / « /^* 30 °C 17'c VASÁRNAP |HÉTFŐ i KEDD /$• 27 /^28 /^28 J:?' 16 i 17. J:?' 11 I ÁRFOLYAMOK Forrás: MN EURO : SVÁJCI FRANK . 319,82 ^ 277,52 \ magyar idők konzervatív közéleti napilap www.magyaridok.hu • 2018. június 2., szombat • IV. évfolyam 126. szám • 180 Ft Tegnap tette le az esküt Kizárhatják a Jobbik-frakcióból Mai számunkban az új olasz kormányfő * 9.oldal Volner Jánost * 3.oldal 16 oldalas hétvégi melléklet Egyre több államban szabályozzák az NGO-k működését Semmibe veszik a jogot az aktivisták Judi­ Zetelaki ammmmmmammmm Amikor Németországban Angela Mer­kel kancellár híres „wir schaffen das” (megcsináljuk) kijelentésével megnyi­totta Németország és a kontinens ha­tárait a menekülttömeg előtt, a be­vándorlók nem csupán a hatóságok közreműködésével jutottak el Nyu­­gat-Európába. A migránsok megsegí­tésére megannyi önkéntes akciót szer­vezetek nemzetközi aktivisták, ezek a megmozdulások pedig egyre több gondot okoztak, az aktivisták nem­egyszer kerültek szembe a hatóságok­kal. Ezek alapján korántsem véletlen, hogy a nem kormányzati szervezetek, az úgynevezett NGO-k ellenőrzésé­re mind több szabályt vezettek be a kormányok. Összeállításunkból kiderül, hogy Olaszországban például jó ideig nem tudtak mit kezdeni a migránsokat tö­megesen az olasz partokra szállító ci­vil szervezetekkel, míg Németország­ban 2015 őszén, a határőrizet részle­ges visszaállítása után a bajor rend­őrök több száz civilt vettek őrizetbe a menekültek jogszerűtlen szállítása miatt. Lengyelországban tavaly döntöt­tek az ottani civil szervezetek közpon­tosított finanszírozásáról, tehát a he­lyi és minisztériumi szint helyett ezen­túl egy kormányzati hivatal felügye­li az NGO-khoz áramló pénzeket. A migrációs válságnak talán leginkább kitett Görögországban több nemzet­közi aktivista került bíróság elé em­bercsempészet és bűnszervezetek se­gítésének vádjával, ahogy Spanyolor­szágban is jogi kérdések merültek fel, ott leginkább a vízen érkező migrán­sokat mentő aktivisták tevékenysége vetett fel kételyeket. bl 2. oldal Ismerős a kép: vízből kimentett migránsok a hajón Fotó: mti/epa Hozzánk járnak vásárolni Szlovákiából Thurzó Katalin Megjelentek a Szlovákiából érkező be­vásárlóturisták a magyarországi áru­házakban, miután az elmúlt időszak­ban többször is előfordult, hogy a meg­szokotthoz képest gyenge volt a forint napi árfolyama az euróval szemben. Az északi szomszédunkból átrucca­­nóknak főként magyar árut, napi fo­gyasztási cikkeket, tartósabb élelmi­szereket éri meg nálunk vásárolni - mondta a Magyar Időknek az Orszá­gos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György szerint hosszabb távú, néhány hónapos forintgyengülés ese­tén a hazai gazdaság több területén is kedvező hatások mutatkozhatnak. * 13. oldal Megkezdte vámháborúját Donald Trump Mártonffy Attila Számottevő áremelkedés következhet be idehaza több Egyesült Államokból származó terméknél, így például a mo­gyoróvaj, egyes gyümölcslevek és whis­kyk, tovább ruhaneműk és motorkerék­párok drágulhatnak meg amiatt a vám­háború miatt, amelyet Donald Trump amerikai elnök indított el. Washing­ton csütörtökön 25, illetve tízszázalé­kos büntetővámot vetett ki az európai uniós, a mexikói, valamint a kanadai acél- és alumíniumipari termékekre. Az érintettek kijelentették, hogy nem fognak késlekedni az ellenintézkedé­sekkel. A honi áremelkedést az EU vá­laszintézkedései idézhetik elő. Tavaly Magyarországra hozott áruforgalom közel kétharmadát gépek és villamos­­sági cikkek tették ki. ^1­7. oldal A Nézőpont Intézet szerint emelkedett a kormánypártok támogatottsága Kilátástalanság és pánik a baloldalon Bakonyi Ádám Amíg a szocialisták a sebeiket nyalogat­ják, és homályos jövőképet kínálnak ma­radék híveiknek, a DK tagtoborzó kam­pányba kezdett. Gyurcsány Ferenc leve­lében úgy fogalmaz: szinte valamennyi ellenzéki pártban belső válságok, sok­szor tettlegességig fajuló konfliktusok vannak, de van olyan párt is, ahol akár szakadás is lehet. - Szeretném Önt meg­nyugtatni, hogy a DK nincs ezek kö­zött a pártok között, mi nyugodt erő­ként, egységesen és szilárdan tekintünk a jövőbe - írja a pártelnök. Eközben az MSZP bukott miniszterelnök-jelöltje, Botka László arról beszélt, hogy az el­lenzéki pártok vezetői önzésből, áru­lásból, butaságból utasították el annak idején a teljes összefogásra tett javasla­tát. - Megértem az óriási dühöt, amit az emberek az ellenzéki pártokkal szem­ben éreznek - mondta. A baloldali szereplők kétségbeesett nyilatkozataira és akcióira - az áprilisi országgyűlési választási eredmény mel­lett - a legfrissebb közvélemény-kutatá­sok is alapot adnak. A Nézőpont Intézet lapunk számára készített kutatásából kiderül, hogy a parlamentbe bejutott ellenzéki pártok összességében gyen­gültek május végére. Eközben a Fidesz- KDNP-pártszövetség a kormányalakítás után is meg tudta őrizni vezető szerepét, sőt növelni is tudta támogatottságát. * 2. és 3. oldal Gyurcsány Ferenc Botka László

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék