Magyar Idők, 2018. augusztus (4. évfolyam, 177-202. szám)

2018-08-01 / 177. szám

KISZÁMÍTHATÓ BÉREMELÉST KÉRNEK A HELYHATÓSÁGOK Bár az önkormányzati érdekképvi­seletek és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete örömét fejezte ki a jövő évi költségvetésben meghatározott 11 milliárd forintos, béremelésre szánt forrás miatt, úgy vélik, a gondok ezzel nem oldódnak meg. Azt sürgetik, hogy ne csak a tehetősebb önkormányzatoktól el­vont forrásokat fordítsák béreme­lésre, hanem az állam saját pénzt is biztosítson a polgármesteri dolgo­zók fizetésének rendezéséhez. Más­részt azt szeretnék, hogy az önkor­mányzatok ne pályázati úton, ha­nem tervezhető és kiszámítható módon juthassanak hozzá a többlet­­forrásokhoz. 4. oldal BŰNRÉSZES NEMZETKÖZI SEGÉLYSZERVEZETEK Számos szexuális visszaélés történt a segélyszervezeteknél, állapították meg tegnap a brit parlament illeté­kesei. A nemzetközi fejlesztési ügye­ket vizsgáló alsóházi bizottság az Ox­­fam segélycsoport botrányával kap­csolatban tett közzé jelentést. A nagy­­britanniai székhelyű globális szerve­zet februárban került reflektorfény­be, amikor kiderült, hogy stábjának magas rangú tagjai szexuális együtt­­létért fizettek a 2010-es haiti földren­gés tinédzser túlélőinek. Az ügy kap­csán lavina indult el: nemcsak az Ox­­famon belül, hanem más segélyszer­vezetek kapcsán is egyre több vissza­élésről hullott le a lepel. ^1­7. oldal SZUPERKÓRHÁZAK: IDÉN MÁR TERVEZNEK Már az idén megkezdődhet a három fővárosi szuperkórház tervezése, mi­után tegnap megjelentek a tervpá­lyázatok. A tervezőirodák jelentke­zését október 8-ig várják, eredmény­­hirdetése december 7-én lesz. A köz­­beszerzési eljárás kétszakaszos, az el­sőben a beérkezett pályázatok közül választják ki a három legjobbat, ame­lyeket díjaznak és meg is vásárol­nak. A második szakaszban ezek po­zitív elemeinek felhasználásával ke­rülhet sor a konkrét tárgyalásos köz­­beszerzési eljárásra a nyertesekkel. A három centrumkórház látványter­vei már ezt követően elkészülhetnek. A konkrét tervezési munkálatok vi­szont lényegesen hosszabb időt vesz­nek majd igénybe. 5. oldal M IDŐJÁRÁS MA 31 'C CSÜTÖRTÖK 21 ° 20 , SZOMBAT -VV- 32 ,­ 18 | ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURO : SVÁJCI FRANK 321,31 \­­ 277,40­­­9 771217 550039 magyar idők www.magyaridok.hu • 2018. augusztus 1., szerda • IV. évfolyam 177. szám • 180 Ft konzervatív közéleti napilap Egyre gyorsabban éljük fel jelentős gazdasági növekedésre Betiltják a mobiltelefonokat bolygónk erőforrásait * «.owai van kilátás a régiónkban * w.oldal a francia iskolákban . »8.oldal Egy milliárd eurós beruházás, több mint ezer munkahely Magyarországot választotta a BMW Jámbor Gyula Debrecenben építi meg új gyárát a BMW a bajor autóipari konszern és a magyar kormány 14 hónapon át tar­tó tárgyalássorozata eredményeként. A város melletti négyszáz hektáros területen a legmodernebb technoló­giákkal állítanak majd elő hagyomá­nyos és elektromos meghajtású gép­kocsikat. A kapacitás évente 150 ezer autó gyártására elegendő. A beruhá­zás értéke meghaladja az egymilliárd eurót, és 2019-től fokozatosan több mint ezer munkahelyet hoz létre. A beruházás hozzájárul Magyarország versenyképességéhez és tovább erő­síti a magyar-német gazdasági kap­csolatokat - emelte ki a tegnapi be­jelentéskor Szijjártó Péter külgazda­sági és külügyminiszter. Az Audi és a Mercedes mellett a harmadik német prémium autógyár­tó is letelepedett hazánkban. Az autó­ipar már eddig is a magyar gazdaság zászlóshajója volt, amely tavaly nyolc­­­ezermilliárd forint termelési értéket állított elő, ezzel a hazai ipari kibocsá­tás 28,7 százalékát adta, és napjaink­ban 175 ezer embert foglalkoztat. Az ágazat továbbra is dinamikusan bő­vül, már az idei eddigi adatok is tíz­százalékos emelkedést mutatnak. Az autóipari beruházások mindig önma­­gukon túlmutató jelentőségűek, ugyan­is egy autóiparban létrehozott állás közvetetten további négy-öt munka­helyet hoz létre a gazdaság egészében. Hazánkban egyébként az utóbbi évtized egyik legnépszerűbb használt autója a BMW lett, nem meglepő, hogy a három német prémium márka autói közül éppen a bajor cégéből fut a legtöbb a magyar utakon. A statisz­tikai adatok szerint 2017-ben a kék-fe­hér emblémás gépkocsikból 105 ezer volt forgalomban. * 3., 11.oldal AUTÓGYÁRAK MAGYARORSZÁGON Alapítva: 1992 ---------­a BMW Alapítva: 2018 Alkalmazottak száma: 1000 járművek (terv): 150 ÖÖÖ Alkalmazottak száma: 3000 Gyártott járművek (2017): 175 ÖÖÖ Úl Esztergom - Debrecenié Kecskemét,§C Audi Alapítva: 1993 Alkalmazottak száma: 12 000 Gyártott járművek (2017): 160 000 Gyártás kezdete: 2013 Alkalmazottak száma: 4000 Gyártott járművek (2017): 190 000 Grafika: Magyar Idők Forrás: MI-gyűjtés Az amerikai elnököt is magával ránthatja a lobbista Az orosz vád árnyékában Szőcs László­mmmtmmmmmmmmm Megkezdődött a pere az Egyesült Ál­lamok egyik legismertebb politikai ta­nácsadójának és lobbistájának, Paul Ma­­nafortnak. A 69 éves férfit több tucat vádpontban vonják felelősségre, a többi közt adócsalásért és pénzmosásért kell felelnie. Manafort nem ismeri el az el­lene felhozottakat, de hírmagyarázók felhívják a figyelmet, hogy a dörzsölt tanácsadó könnyen a kisebb ellenállás felé hajolhat, ha egy vádalkuról van szó. Kérdés, hogy Robert Mueller különle­ges ügyésznek ez a próbapere felhajt-e annyi információt Manafort kétes uk­rán és orosz kapcsolatai révén, hogy Do­nald Trump ellen is eljárást indítsanak. Manafort elképesztő politikai és üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezik: ezek között szerepel többek közt Viktor Ja­­nukovics egykori (oroszbarát) ukrán el­nök, Oleg Gyeripaszka, a Vlagyimir Pu­­tyin elnököt támogató orosz mágnás vagy a feltételezett orosz kém, Konsz­­tantyin Kilimnik. Olaszországban élő üzlettársán, Alan Friedmanen keresz­tül Manafort Romano Prodi volt olasz kormányfőhöz és európai bizottsági el­nökhöz és Alfred Gusenbauer osztrák exkancellárhoz is köthető. Az adóelke­rülési vádak jórészt a tanácsadó ukraj­nai lobbiéveire mennek vissza. * 9. oldal Nincs ász bizonyíték Gyárfás ellen? Baranyai Gábor - Úgy vélem és úgy hiszem, hogy nincs igazi ász nyomozati irat a hatóságok ke­zében, ami kétséget kizáró bizonyítottsá­got tud megalapozni ügyfelemmel, Gyár­fás Tamással szemben - nyilatkozta a Magyar Időknek Bánáti János. Az ügy­véd arról is beszélt, hogy az anyag döntő részét - számos kötetet - megkapták a Nemzeti Nyomozó Irodától (NNI), el­sősorban azokat, amelyek a korábbi el­járást, az alapüggyel kapcsolatos nyo­mozást tartalmazzák.­­ Ezeket lényegé­ben hiánytalanul kiadták a részünk­re, azonban a felbujtással kapcsolatos nyomozás esetében vannak visszatar­tott iratok - mondta, hozzáfűzve: ezt a védelem részéről megpanaszolta, de hétfő estig még nem jött válasz erre az ügyészségtől. Bánáti János kérdésünkre leszögezte, a nyomozati iratokkal, a bi­zonyítékokkal összefüggésben ő és ügy­fele is csak azt követően fog nyilatkoz­ni, ha már a rendőrség felé megtették a szükséges észrevételeket. Úgy tudjuk, Gyárfás Tamás tegnap visszakapta az útlevelét és a napokban Glasgow-ba utazik, ahol részt vesz az Európai Úszószövetség Bureau ülésén. * 6. oldal Kétmilliárdnál is többel tartoznak a kamupártok Eddig csupán a töredéke érkezett az államkincstárba annak az ösz­­szegnek, amit az egyszázalékos támogatottságot el nem ért pár­toknak kell visszafizetniük - ér­tesült lapunk. Úgy tudjuk, össze­sen 2 milliárd 155 millió forinttal tartoznak az április 3-ai választá­son 1 százalékot el nem ért pár­tok. A pénzt a NAV adók módjára hajthatja be a renitens szerveze­tektől. Sánta András r.mmmmmammmmmm Lapunk információi szerint az ország­­gyűlési képviselők választási kam­pányköltségeinek átláthatóvá téte­léről szóló 2013-as törvény értelmé­ben a 2018-as országgyűlési válasz­táson elért eredményei alapján ösz­­szesen 16 pártnak keletkezett vissza­fizetési kötelezettsége. Az egyik ilyen alakulat, a Magyarországon Élő, Dol­gozó és Tanuló Emberek Pártja 0,02 százalékos eredményt ért el, így ka­matokkal együtt összesen 153 millió 918 ezer forint tartozása keletkezett, ennyi kampánytámogatást kell visz­­szafizetnie. A negatív rekorder a vá­lasztáson nullaszázalékos Tenni Aka­rás Mozgalom hasonló nagyságrendű összeggel, 153 millió 971 ezer forint­tal adós az államkincstárnak. Folytatás a 3. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék