Magyar Idők, 2018. szeptember (4. évfolyam, 204-227. szám)

2018-09-03 / 204. szám

www.magyaridok.hu • 2018. szeptember 3., hétfő • IV. évfolyam 204. szám • 180 Ft Október végén hirdethetnek Börtönben a fél politikai elit Böjte Csaba alapítványa ítéletet a tábornokperben *­z.owai a brazil választások előtt *­z.owai negyedszázados lett * 5.oldal NÉZŐPONT: AZ EGYETLEN NÉPPÁRT A FIDESZ Nincs olyan demográfiai csoport, amelynek egyharmada ne lenne fi­­deszes, míg az ellenzéki pártok kö­zül csak a Jobbik népszerűsége halad­ja meg néhol a 10 százalékot, de a 60 év felettiek között például ők is csak 5 százalékon állnak - derült ki a Né­zőpont Intézet legfrissebb kutatásá­ból, amelyet a Magyar Időknek készí­tettek. A felmérés szerint a férfiak kö­zött 10, a nők körében pedig 17 szá­zalékpont a kormánypártok előnye az ellenzék egészével szemben. Mind­ezek alapján egyértelműen kijelenthe­tő, hogy a Fidesz az egyetlen néppárt Magyarországon. A kutatás megálla­pította azt is, hogy a fővárosban a bal­oldal együttesen mért támogatottsá­ga 6 százalékponttal elmarad a kor­mánypártokétól. A 3. oldal SOK ÚJ SZAKEMBERT TOBORZOTT AZ ÁLLAM Az idei második negyedévben is nőtt a foglalkoztatottak száma, 2017 azo­nos időszakához képest ismét több tízezer fővel dolgoznak többen. A sta­tisztikai adatok szerint az új munka­­vállalók legnagyobb számban az épí­tőiparban, az oktatásban és az egész­ségügyi területeken jelentek meg. A versenyszférát képviselő építőipar pia­cára egy év alatt negyvenezer fő lépett be, ám az ágazat továbbra is munka­erőhiányos. Az állami toborzás nyo­mán az oktatásban 23 ezer fővel, míg az egészségügy, szociális ellátás terü­letén közel harmincezerrel dolgoztak többen a vizsgált időszakban. A me­zőgazdaságban azonban egyre keve­sebben dolgoznak, a kereskedelmi al­kalmazottak száma pedig stagnált. * 15. oldal MINDENKI VÉLEMÉNYT MONDHAT A NAT-RÓL Több mint egyéves szakmai elő­készítő munka után elkészült az új Nemzeti alaptanterv (NAT) szakmai tervezete, amelyet az Emberi Erő­források Minisztériuma széles körű társadalmi és szakmai vitára bocsát. A tervezet - amelyet bárki elolvas­hat és hozzá is szólhat - a www.ok­­tatas2030.hu honlapon érhető el és szeptember 30-ig véleményezhető a nat@nat.gov.hu e-mail-címen. Az alaptanterv az elképzelések szerint 2019 szeptemberétől felmenő rend­szerben lép hatályba az első és az ötödik évfolyamtól. 4. oldal B IDŐJÁRÁS 17°C 27 °C KEDD iSZERDA Ak'-24 /ó". 26 y:y- 17 y;y- 16 B ÁRFOLYAMOK l jJ s0 CSÜTÖRTÖK • i* 27 C3' ír EURÓ ; USA-DOLLÁR 326,45 \ j 279,76 A 9 771217 550015 1 8 2 0 4 magyar idők konzervatív közéleti napilap Kormányzati lépést kérnek a munkavállalók a nyitvatartás szabályozásában Megérett az idő itthon is a vasárnapi boltzárra Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordul több százezer ágazati mun­kavállaló nevében a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszer­vezete. Azt kérik, a kormány vegye fontolóra a vasárnapi munka­végzés áruházi tilalmának újbóli elrendelését, akár részlegesen, nemzetközi mintára - tudta meg lapunk. A boltzár a javaslattevők szerint enyhítené a béremelések ellenére fennálló munkaerőhiányt, könnyítené a cégek működését, és azt üzenné Európának: hazánk a családok értékeit a haszon elé helyezi. Thurzó Katalin wmmmmmmmmmmmmam A 2015-ben a társadalmat és a kiskeres­kedelmet is megosztó vasárnapi boltzár piaci szereplőkkel közös újra­gondolá­sát, a törvényalkotókkal való egyezte­tés lehetőségének napirendre vételét kéri a miniszterelnöktől a Kereskedel­mi Dolgozók Független Szakszerveze­te (KDFSZ). A Magyar Idők úgy érte­sült: a ma postára kerülő, Orbán Vik­tornak címzett levélben 2019-től lehet­séges megoldásnak tartják a vasárna­pi munkavégzés tilalmának társadal­mi és gazdasági szempontból is alá­támasztható ismételt bevezetését, és ezt közgazdasági számításokkal, szo­ciális érvekkel is igazolják. Legfőbb ér­vük, hogy dacára az elmúlt két évben végrehajtott nagyarányú béremelések­nek, az ezzel párhuzamosan bővülő la­kossági fogyasztásnak, továbbra is ége­tő probléma a boltokban a munkaerő­­hiány, ami év végére csak fokozódhat.­­ A nyár, illetve az iskolakezdés előtti bevásárlási szezon is egyértel­művé tette, hogy a fizikai munkakö­rökben általánosan kritikus a létszám­­hiány. Legalább tízezer ember kelle­ne még a nagy látogatottságú áruhá­zakba ahhoz, hogy a fogyasztás mér­tékével és a piac növekedésével ará­nyos, az élelmiszer-biztonsági, mun­ka- és fogyasztóvédelmi előírások­nak megfelelő kiszolgálásban része­süljön a lakosság - mondta lapunk­nak a KDFSZ elnöke. Folytatás a 15. oldalon A munkaerőhiány miatt a dolgozók túlterheltek, csak a leglátogatottabb áruházak legalább tízezer embert fel tudnának még venni Fotó: Havran Zoltán Németország: nem csitulnak az indulatok Judi Tamara Újabb tüntetésekre került sor a német­­országi Chemnitzben, ahol immár több mint egy hete forrnak az indulatok egy bevándorlók által elkövetett gyilkosság nyomán. A hét végi demonstrációk so­rán legalább tizennyolcan megsérültek, és legalább harminchét esetben történt bűncselekmény, annak ellenére, hogy ez­úttal több ezer rendőr vigyázott a polgá­rok biztonságára. Egy tegnap ismerte­tett felmérés alapján a németek többsé­ge gondolja úgy, hogy az ország negatív irányba változott a bevándorlási válság három évvel ezelőtti elmélyülése óta. Közben kiderült, hogy a múlt pén­teken az amszterdami pályaudvaron elkövetett késelés terroristaindíttatású lehet. Sajtóforrások szerint a 19 éves, afgán merénylőnek németországi tar­tózkodási engedélye van. A sajtóban csak Dzsavid S.-ként emlegetett fia­tal ma áll bíróság elé Amszterdam­ban. Szintén ma hirdetnek ítéletet a németországi Kandelben tavaly meg­ölt tinédzser lány ügyében. Ahogyan a chemnitzi emberölés, úgy a kandeli, afgán bevándorló által elkövetett gyil­kosság is migrációellenes tüntetése­ket, illetve antifasiszta ellentünteté­seket váltott ki. 8. és 9. oldal A V4-ek álláspontja sok mindenben egységes Magyar Idők Demokratikus megközelítés szempont­jából is tisztességesebb lenne, ha egy új összetételű Európai Parlamenttel és Európai Bizottsággal állapodhatnának meg a tagállamok, mivel a költségvetés politikai ciklusokon túlnyúlóan, 2021- től 2027-ig szól - nyilatkozta lapunknak Miniszterelnökség európai uniós ügye­kért felelős államtitkára. Takács Szabolcs arra is utalt, hogy a költségvetés ügyé­ben a V4-ek közös álláspontot képvi­selnek. - Nem tudjuk elfogadni, hogy a kohéziós politikából finanszírozzuk a migránsok integrációját, azért sem, mivel nincs döntés a migránsok köte­lező elosztásáról sem - hangsúlyozta. Közben Andrej Babis cseh minisz­terelnök arról beszélt, hogy a prágai kormány mérlegelni kívánja az illegális határátlépést és az illegális bevándor­lást elősegítő tevékenységek magyaror­szágihoz hasonló szigorúbb bünteté­sét. Aláhúzta, hogy az illegális migrá­ció témájában a négy visegrádi ország egységes, és elsősorban nekik köszön­hető, hogy az Európai Tanács legutób­bi ülésén a migránskvóták lekerültek a napirendről. Mint mondta, ebben a cseh és a magyar kormányfőnek volt kulcsszerepe. 2. és 8. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék