Magyar Idők, 2018. november (4. évfolyam, 254-278. szám)

2018-11-13 / 263. szám

18 KULTÚRA RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIÓ-MŰSOR KarcFM M MMi mu .i.1­­­6.00 Hangoló 9.00 Spájz 12.00 Déli News 12.25 Kérdőjel 13.00 Karcolat 14.00 Sza­bad jegyzés 15.00 Partitúra 16.00 Palá­ver 18.00 Kódfejtők 18.30 Kérdőjel 19.00 Aroma 20.00 Hangadó 22.00 Karcolat 23.00 Szabad jegyzés Echo TV 6.30 Jó reggelt! 1 9.00 Hírek 9.10 Napi aktuális 10.00 Hírek 10.10 Háttér­kép ® 11.00 Hírek 11.05 Hazahúzó 12.00 Híradó 12.30 M 13.00 Hírek 13.10 Civil kör 14.00 Híradó 14.25 Kultúrklub Major Melindá­val 14.35 Hosszabbítás 15.00 Hírek 15.10 Magyarok 16.00 Híradó 16.35 Jó reggelt extra ® 17.00 Hírek 17.10 Kitekintő 17.35 Látókör 18.00 Híradó 18.30 Kiegyenlítő 19.00 Hírek 19.05 Napi aktuális 20.00 Hír­adó 20.35 Razzia ® 21.00 Hírek 21.10 Ke­ménymag ® 22.00 Híradó 22.35 Újranyi­tott akták © 23.00 Hírek 23.10 Napi aktu­ális 0.00 Hírek 0.10 Sajtóklub ® MI I • M 7.00 Híradó 7.20 Ma reggel 8.00 Hír­adó 8.20 Ma délelőtt 9.00 Híradó 9.15 Ma délelőtt 9.30 Hírek 9.35 Ma délelőtt 10.00 Híradó 10.15 Ma délelőtt 10.30 Hí­rek 10.35 Élő egyház 11.00 Híradó 11.15 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Kárpát exp­ressz 12.01 Híradó 12.45 Ma délelőtt 12.50 V4­ híradó 13.00 Híradó 13.15 Ma délután 13.30 Hírek 13.35 Kék bolygó 14.00 Hír­adó 14.20 Ma délután 14.30 Hírek 14.35 Magyar gazda 15.00 Híradó 15.15 Ma dél­után 15.30 Hírek 15.35 Élő egyház 16.00 Híradó 16.15 Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Kárpát expressz 17.00 Híradó 17.15 Ma dél­után 17.30 Hírek 17.33 Szemtől szembe 18.00 Híradó 18.35 Ma este 19.00 Hírek 19.05 Család 18 19.30 Híradó 20.30 Ma este 21.00 Híradó 21.25 V4-híradó 21.30 Világhíradó 22.00 Híradó 22.35 Ma éjjel 23.00 Híradó 23.20 Idegen nyelvű hírek —Tv' _ " 7.00 Híradó 7.20 A kölcsönkapott Föld 7.50 Doktori ® 8.45 Bűvölet ® 9.40 Kis­város ® 11.00 Híradó 11.15 Vészhelyzet ® 12.10 Te meg én - Huszti Péter és Piros Il­dikó estje ® 13.25 Vámmentes házasság ® 15.05 Végre egy új lemez... neked 16.00 Daktar­ ® 17.00 Híradó 17.15 Hazárd me­gye lordjai ® 18.10 Bűvölet ® 19.10 Vész­helyzet ® 20.00 Kisváros ® 21.20 A polip ® 22.35 Portré Tolcsvay Lászlóról 23.40 Szabófalvától San Franciscóig ® 0.45 A pampák királya ® M4 Sport 7.00 Sporthíradó 7.30 Kosárlabda-maga­zin 8.30 Kézilabda-magazin 9.25 Startfe­­jes 10.00 Sporthíradó 10.30 OTP Bank­liga 12.25 Kisbajnok 13.00 Sporthíradó 13.30 Jövünk! 14.00 Tollaslabda magyar nemzetközi bajnokság 15.00 OTP Bank­liga. MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 17.00 Sporthíradó 17.15 Futsal NB I. Du­­naferr-MVFC Berettyóújfalu 19.00 Hun­­garoring-magazin 19.30 Fradi-tv 20.00 OTP Bank­liga. Paksi FC-Budapest Hon­véd 22.00 BL-magazin 22.30 Sporthíradó 23.00 Tollaslabda magyar nemzetközi baj­nokság 0.00 OTP Bank-liga Duna TV 6.00 Híradó 6.45 Srpski ekran 7.15 Unser Bildschirm 7.45 Ridikül ® 8.40 Az ígéret földje ® 9.30 A múlt árnyékában ® 10.25 Család­ barát 12.01 Híradó 12.45 Főzzünk, megint egyszerűen! 13.15 Honfoglaló ® 14.05 A múlt árnyékában ® 15.05 Alpesi őrjárat ® 16.10 A hegyi doktor ® 17.05 Ri­dikül ® 17.55 Prima Primissima-kisfilmek 18.00 Híradó 18.35 Sorsok útvesztője ® 19.30 Honfoglaló ® 20.25 Önök kérték! © 21.25 A Medicik hatalma ® 22.20 Kenő ® 22.30 Cédrusliget ® 23.25 Uram, se­gíts! ® 1.20 A nagyok RTL Klub 7.15 Reggeli ® 9.20 Asztroshow 10.25 Top Shop 12.00 Noé kedvencei ® 12.35 Éjjel­nappal Budapest ® 13.50 Konyhafőnök VIP - A séfek csatája ® 15.50 Story Extra ® 16.20 Elit - A szeretet útján ® 17.25 Fó­kusz ® 18.00 RTL Híradó 19.00 Konyha­főnök VIP - A séfek csatája ® 20.50 Ba­rátok közt ® 21.25 Éjjel-nappal Budapest ® 22.45 Házon kívül ® 23.15 XXI. század - a legendák velünk élnek ® 23.45 RTL Híradó 0.15 Magyarul Balóval _■.............. — fii­­n lí ! ■■ . ........■■■­­6.25 Tények 6.55 Mokka ® 8.50 Topshop 10.00 Teleshop 10.45 Asztrovilág 12.00 Té­nyek 12.30 Walker, a texasi kopó ® 14.40 Julieta © 15.45 Titkok szállodája ® 16.50 Ferika ® 18.00 Tények 19.00 A legbátrabb páros ® 22.00 Bogaras szülők ® 22.40 NCIS - Tengerészeti helyszínelők © 23.55 Tények extra 0.25 Lángoló Chicago ® 2018. november 13., kedd Már gyerekkorában elrendeltetett, hogy a színházzal lesz kapcsolatban Elöl menni, példát mutatni Színpadi szerepeinek száma jóval meghaladja a százat, de láthattuk alakításait játék- és tévéfilmekben. Emlékezetesek önálló estjei, szinkronszerepei, verses CD- és zenei lemezfelvételei és nemkülönben rendezései is. Tavaly év végén Kecskemét város közgyűlése egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül választotta meg a kecskeméti Katona József Színház igazgatójának újabb öt évre. Cseke Péter Jászai Mari-díjas színművésszel beszélgettünk. B. Orbán Emese - Kérem, foglalja össze pár mon­datban azt, amit saját magáról a legfontosabbnak tart.­­ Nagyon fontos része az életemnek a gyerekkorom, az, hogy színészcsa­ládban születtem, Nagyváradon, ahogy Ady nevezte a „Pece-parti Párizsban”, és hogy tizenegy éves koromig ebben a nagyon nyitott, nagyon mosolygással teli, nagyon vidám városban nevelked­tem. Meghatározó az is, hogy a nagy­váradi színháznak akkoriban volt egy olyan vezetője, akit én nagyon szeret­tem, akire felnéztem és már gyerekko­romban azt mondtam, hogy olyan sze­retnék lenni, mint ő. És meghatározó az is, hogy csodálatos édesanyám volt, aki a szüleim válása után mindent el­követett azért, hogy a vágyaim telje­süljenek. Már gyerekkoromban elha­tároztam, vagy inkább elrendeltetett, hogy én a színházzal leszek kapcsolat­ban. Mivel egyelőre még színházigazga­tó szak nincs Magyarországon, a létra legalsó fokán kellett kezdenem, és szí­nésznek jelentkeztem. Elsőre felvettek, ez is egy nagy kegyelem volt, hiszen so­kan hétszer-nyolcszor is próbálkoznak. Lehet, kicsit éretlen is voltam még, de a jóisten fogta a kezem és mindig mu­tatta az utat. Egy idő után lehiggadt az a fiatalember, aki nagy lázadó volt, és egyszerűen látta, hogy a Teremtő, ha bezár egy ajtót, akkor kinyit egy ab­lakot, és ezt el kell fogadni. Általában van bennem egy olyan késztetés, hogy én szeretek elöl menni, szeretek nyer­ni, szeretek példát mutatni, és nagyon nem szeretek punnyadni, nem szeretek vesztes lenni. Ha vesztek, felállok, és belátom, ez nem sikerült. Vagy hogy­ha van jobb, azt is elismerem, de fel­adni nem tudom.­­ Ezért nem adta fel a vágyát, hogy rendezzen is, annak ellenére, hogy nem vették fel a rendező szakra? - Pont az akkori igazgatóm indította a rendező szakot, és neki nem lett vol­na jó, hogy én, aki harmincöt előadást játszottam havonta, három évre kike­rüljek a színházból. De én ennek elle­nére megcsináltam, eljártam a Taub Já­­nos-féle iskolába, és nekem azok a hét­fők voltak a meghatározók. - Az igazgatósággal is többször próbálkozott. - Sokszor próbálkoztam és sokszor próbálkoztak velem, az elsők közé tar­tozott talán a debreceni színház. Öt évig játszottam Debrecenben, és ami­kor eljöttem, a polgármester úr utá­nam nyúlt és azt mondta, örülne, ha én igazgatnám a színházat. Ez a felké­rés nagy megtiszteltetés volt, de a na­gyobbik lányom éppen érettségi, a ki­sebbik pedig iskolaváltás előtt állt, és a család elképzelhetetlennek találta, hogy költözzünk. - Hogy történt, hogy aztán 2008- ban mégis sikerült? - Nem híreszteltem, hogy én ide elő­ször Schwajda Györggyel pályáztam. Tudtam, hogy a Nemzeti után ő na­gyon ki van éhezve a színházra, felke­restem, elmondtam, hogy írtam egy pályázatot, olvassa el, beszéljük meg, egészítse ki és induljunk el együtt. Ak­kor nem sikerült, pontosabban visz­­szavonták a kiírást, ő pedig elbizony­talanodott, azt gondolta, hogy nem is olyan jó ötlet, és kiszállt, de nekem vé­gül 2008-ban sikerült. - És most megkezdte a harmadik ciklusát... - Igen, tizenegyedik éve vagyok itt, nagyon szeretem és nagyon élhető vá­rosnak tartom Kecskemétet. Van itt egy szolgálati lakásunk. A hétvégét otthon töltöm a családommal, unokázom ki­csit, és főleg a téli időszakban már hét­főn este indulok vissza, hogy kedden reggel itt kezdhessem a napot.­­ Mi volt az, amit talált itt, és mit változtatott meg, mi újat hozott a színház életébe az első ciklus idején? - Visszafelé sok rosszat nem szeretnék mondani. Egy nem városbarát reperto­árral és egy teljesen zűrzavaros gazda­sági háttérrel vettem át a színházat. Én úgy gondolom, ha egy intézmény igaz­gatója ilyen nagyon komoly közpénzzel dolgozik, akkor annak az intézménynek nagyon átláthatónak kell lennie. Az volt a fontos, hogy szépen, lassan legyőz­zük az akadályokat, és ehhez találtam egy fantasztikus partnert egy gazdasá­gi vezetőben.­­ Feltételezem, abban, hogy a gaz­dasági részét is rendbe tudta ten­ni, segítségére voltak a középisko­lai tanulmányai... - Édesanyám döntése volt, hogy ne gimnáziumba, hanem szakközépisko­lába menjek. A színészeten kívül a dip­lomácia érdekelt még, emberek, külföld, sokféle nyelv... így adódott, hogy köz­­gazdasági szakközépiskolában, külke­reskedelmi ügyintézőként végeztem. Ta­nultam statisztikát, könyvelést és min­denféle mást, ami ezzel kapcsolatos, te­hát gyakorlatilag nem rébuszokban be­szél nekem egy gazdasági vezető, ha va­lamire rákérdezek. - Eltelt az első ciklus és maradt a helyén. Miben különbözött az új időszak az előzőtől? - Azt láttam, hogy ez már egy nagyon erős csapat,és innentől már elkezdtek jönni az eredmények. A leglényegesebb periódus következett, mert én úgy gon­dolom, hogy amikor kezd sikeres len­ni egy színház, akkor kell a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb odafigyeléssel és a legnagyobb gondossággal ápolni. A mi hivatásunkban két nagyon nehéz és komoly dologra van szükség: a bukás el­viselésének képességére és a siker elvi­selésének képességére. A bukás elvise­lése a könnyebb. Ha valami nem sike­rül, az ember hazamegy, három napig bőg, veri a fejét a falba, de a negyedik nap elindul, és új életet kezd. A sikernél kell nagyon odafigyelni. Az első ciklus volt a mag elvetésének az ideje, a máso­dik ciklusban a kis rügyek kezdtek meg­jelenni, és az volt a legnehezebb, hogy azokat úgy pátyolgatni, úgy figyelni rá­juk, hogy ki tudjanak bontakozni és egy szép fává terebélyesedjenek. - Tehát ez volt a második ciklus lényege. És a harmadiké? - Mindig van újabb és újabb cél az em­ber előtt, de megtartani azt, ami megva­lósult, az is egy komoly kihívás. A sike­rekben bővelkedést megtartani és men­ni előre. Én mindig a társulatomra ke­resek darabokat. Hiába jön egy rendező, hogy ő Hamletet szeretné megrendezni, ha éppen Hamletje nincs a társulatnak...­­ - Úgy tudom, a mostani ciklusra két kiemelt terve van. Az egyik a nem­zeti színház minősítés elnyerése... - Gyakorlatilag már öt évvel ezelőtt elkezdtem annak az előkészítését, hogy a kecskeméti színház nemzeti színház mi­nősítést kapjon. Voltak már olyan állo­másaink, amikor az év végi bevallásain­kat már nemzeti színházi adatlapon tet­tük meg, voltak ígéreteim, az államtit­kár már kimondta, hogy a következő évben megkapjuk a minősítést, aztán mégsem sikerült. - Pedig önök zömében teljesítik a kritériumokat. De mi a helyzet az operajátszással, ami benne volt anno a pályázatában? - Úgy éreztem, hogy egy kiművelt fő­nek meg kell ismerkednie ezzel a műfaj­jal is, és hat évvel ezelőtt megpróbáltam opera-előadást idevonzani. Jó kapcsola­tot alakítottam ki a Magyar Állami Ope­raházzal, a Gördülő opera programmal idehoztunk egy operát­­ és nem tudtam összehozni egy telt házat. Nem mint­ha Kecskeméten nem lennének opera­­rajongók, de gondolom, Pestre jártak és Szegedre, nem volt benne a köztudat­ban Kecskemét. Én ezt elfogadtam, és úgy gondoltam, megpróbálok a gyere­kek felől közelíteni, felnevelni egy opera­barát generációt. Elkezdtünk gyerekek­nek játszani, először csak fent a karzaton, operameséket, amikben a Varázsfuvolá­ból Varázslatos fuvola, a Hamupipőkéből Hamupipőke lett, és olyan nagy volt a si­ker, hogy először a kamaraszínházunk­ban, majd a nagyszínpadon adtuk elő eze­ket. Ezután már írattam darabokat ki­fejezetten operarészletekre, Donizetti-, Rossini-, Mozart-dalok hangzottak fel. - Öt éve már többtagozatos szín­ház is a kecskeméti. - Igen, Barta Dóra vezetésével meg­alakult az első osztályú Kecskemét City Balett. Fogalmazhatunk úgy, hogy a kecs­keméti színház nagyon jól teljesít, láto­gatottság, bérletezettség és művészi tel­jesítmény szempontjából is! - Az új ciklus másik kiemelt ter­ve a színház felújítása... - Úgy alakult, hogy az elmúlt har­minc évben minden vidéki színházban volt valamiféle rekonstrukció, sőt van olyan, ahol már kétszer is, de mi nem kerültünk bele ebbe a felújítási hullám­ba. Látszólag az épület kívül-belül jó állapotban van, hiszen tettem is ezért, de volt már tetőbeázás és páholyfolyo­­só-beszakadás is. Az épület 122 éves.­­ - Milyen lehetőségek vannak most a felújításra? - Mivel egyszerűen kinőttük az épü­letet, az első ötlet az volt, hogy a szín­ház mellett és alatt próbáltunk volna terjeszkedni. Ám ez nagyon költséges lenne, így elvetettük a lehetőséget. A mostani terv szerint összekötjük a stú­diószínház és a nagyszínház épületét, esetleg két emelettel, és így több mint ezer négyzetmétert nyerhetünk. Remé­nyeim szerint 2019 a tervezés éve lesz, és 2020-2022-ig tart maga a felújítás. (A beszélgetés teljes szövege honla­punkon olvasható.) I I I I I I Mindig van újabb és újabb cél az ember előtt, de megtartani azt, ami megvalósult, az is egy komoly kihívás Fotó: Bach Máté

Next