Magyar Idők, 2018. december (4. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-01 / 279. szám

www.magyaridok.hu • 2018. december 1., szombat • IV. évfolyam 279. szám • 180 Ft Republikánus kiállás a magyar Orbán: Elhibázott az ENSZ Mai számunkban kormány­ mellett * római migrációs csomagja * 1.oldal 16 oldalas hétvégi melléklet KONZULTÁCIÓ: TÚL A FÉLMILLIÓN Bár még három hét van hátra a visz­­szaküldési határidőig, már több mint félmillióan vettek részt a kormány családi konzultációjában - jelentette be Dömötör Csaba. A Miniszterelnö­ki Kabinetiroda parlamenti államtit­kára szerint ebből is látszik, hogy eb­ben a konzultációban is nagyon sokan vesznek majd részt. „Ez a magas rész­vételi hajlandóság azt mutatja, a csa­ládok ügye felette van a napi belpo­litikai vitáinknak” - fogalmazott. A gyermekes családok támogatásáról és védelméről szóló nemzeti konzultáció november elején indult el, a kérdőíve­ken tíz eldöntendő kérdés szerepel, amelyekre a kormány december 21-ig várja a válaszokat. 2. oldal PÉNZHEZ JUTHAT SZÖGI LAJOS CSALÁDJA Kizárólag a gyermektartási díj és a sértettek vagy hozzátartozóik számá­ra megítélt kártalanítás összege von­ható le abból a pénzből, amit a fogva­­tartottaknak a rossz tartási körülmé­nyek miatt ítél meg a bíróság - nyilat­kozta lapunknak Szabó Judit, az Or­szágos Bírósági Hivatal büntetőbírá­­ja. Ez azt jelenti, hogy az olaszliszkai lincselés áldozatának, Szögi Lajosnak a családja hozzájuthat ahhoz a pénz­hez, amit egyik gyilkosának, H. De­zsőnek ítélt meg a bíróság. Ugyan­is mielőtt a fogvatartott megkapná az összeget, a bíróság megkeresi a Ma­gyar Bírósági Végrehajtói Kamarát, hogy van-e az adott ügy terheltjével szemben kártérítési eljárás, és ameny­­nyiben igen, úgy nem a fogvatartott­­nak utalják a pénzt. ^1­6. oldal HÉTFŐN FELJELENTIK SZÁVAY ISTVÁNT Legkésőbb hétfőn megtesszük a fel­jelentést Szávay István ügyében - nyilatkozta lapunknak Bősz Anett, a Magyarországi Liberális Párt or­szággyűlési képviselője. Miután a Hír TV nyilvánosságra hozta a hangfelvételt, amelyen Szávay a párt­társai előtt arról dicsekszik, hogy orrba vágott egy őt lenácizó zsidó nőt, az ellenzéki pártok közül a Libe­rálisok mellett csak az MSZP ítélte el a jobbikos politikus tettét. A DK és a Párbeszéd csak azután reagált, hogy mások mellett Rangos Katalin, a li­berális értelmiség egyik emblemati­­kus figurája is egyértelműen elítélte Szávay tettét. 3. oldal I ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ­­ USA-DOLLÁR 323,55 Z*­s 284,54 M­ M IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ B­OX -re VASÁRNAP­­ HÉTFŐ : KEDD 3 /v. 6 AtV 9 -5! oj <_)' 3 magyar ■jj jp|§ %JT konzervatív M\A:UA közéleti napilap Az új megoldás jövőre kamatprémiumot is kínálhat Jó befektetés lesz a nyugdíjkötvény Még az idén kidolgozhatja az új nyugdíj-előtakarékossági lehető­séget a kormányzat - mondta lapunknak a pénzügyekért felelős államtitkár. Gion Gábor kifejtette: az új módozattal azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyug­díjaséveikre, s hogy az ilyen megtakarításaikat biztonságos és költ­ségkímélő állampapírban tartsák. Jakubász Tamás mmmmmmmtm­mmmm Már zajlanak a munkálatok az úgyneve­zett nyugdíj-előtakarékossági kötvény bevezetésének előkészítéséhez. Az új lehetőség jövőre életbe is léphet - így nyilatkozott lapunknak a Pénzügymi­nisztérium nemrégiben kinevezett ál­lamtitkára. Gion Gábor - aki pozíciója szerint a pénzügyekért felel - néhány fontosabb részletet is elárult. Mint el­mondta, az új megoldással az állam az érdeklődőknek hosszú távú megtaka­rítási formát kínálna. - Akinek fontos, hogy nyugdíjasként is minél szélesebb anyagi lehetőségek álljanak a rendelke­zésére, aktív évei alatt speciális állam­papírba fektethetne - magyarázta Gion Gábor, majd hozzátette: a jelenlegi el­képzelések alapján az új konstrukcióban a magánszemélyek kamatprémiumhoz juthatnának, a nyugdíj-előtakarékossá­gi kötvény pedig akkor járna le, amikor tulajdonosa elérné a nyugdíjkorhatárt. Folytatás a 13. oldalon Szélesebb anyagi lehetőségeket nyújt majd idősebb korra a speciális állampapír Fotó: Bach Máté ­ Erős gyökeret eresztett a szekularizáció - nyilatkozta a pannonhalmi főapát Óvni kell Európa keresztény értékeit Borsodi Attila Egy nemzet jövője attól függ, hogy szü­­letnek-e ott gyerekek, a jövő a fiatalok kezében van - jelentette ki lapunk­nak adott interjújában a pannonhal­mi főapát. Hortobágyi T. Cirill szerint az idősebb generáció támogatni tudja a fiatalokat, egyfajta kimeríthetetlen szeretetforrásként mellettük tud áll­ni. A bencés szerzetes beszélt arról is, hogy nagyon erős gyökeret eresztett a szekularizáció Európában, a történel­mi felekezetek visszaszorultak, ezért még fontosabb, hogy az egyházak misz­­sziós lelkülettel betöltsék a szerepüket. Szavai szerint tisztán látszik, hogy na­gyon erős az igény a spiritualitásra a társadalmakban. A pannonhalmi fő­apát úgy fogalmazott: az, hogy egyes helyeken kevesebb keresztény él, egy pillanatnyi történelmi helyzet, és sen­ki sem tudja, hogy mi lesz ötven vagy száz év múlva. - Egy biztos, a törté­nelmi egyházaknak nagy a felelőssé­gük - tette hozzá. Hortobágyi T. Cirill a holnap kez­dődő karácsonyi ünnepkör kapcsán ki­emelte: adventkor fontos az elcsende­­sedés és az, hogy figyeljünk a szívünk mélyén gyökerező belső, isteni hangok­ra. Hangsúlyozta, hogy a csendet tu­datosan kell megteremteni, és ilyenkor nem szabad a határidők szorításában élni, hanem meg kell próbálni kilép­ni abból. A bencés szerzetes beszélt a cölibátusról is, ami szerinte karizma és kincs. ^15. oldal Fotó: Mirkó István I » Kétmillióval kevesebb a nélkülöző Nagy Kristóf A vártnál is nagyobb mértékben csök­kent a szegénységnek vagy társadal­mi kirekesztődésnek kitettek száma 2017-re, a 2016-os adatokhoz képest rá­adásul a korábbi években soha nem lá­tott, gyorsuló ütemű javulás követke­zett be. A Központi Statisztikai Hiva­tal tegnap közzétett, a tavalyi évre vo­natkozó, a lakosság jövedelmi helyze­tét vizsgáló tanulmányából kiderül, a szegénységnek vagy a társadalmi kire­kesztődés kockázatának kitettek szá­ma egy év alatt jelentősen, 578 ezer fő­vel 1,887 millió főre csökkent, míg kö­zel kétmillió fővel mérséklődött 2012 óta a súlyos anyagi nélkülözésben érin­tettek száma. - Kétszer annyi embert sikerült ki­emelnünk a szegénységből 2007 és 2017 között, mint amennyire vállalást tet­tünk 2020-ig, ami óriási eredmény - hangsúlyozta a Magyar Időknek Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő. Em­lékeztetett: 2010-ben az uniós tagálla­moknak vállalniuk kellett, hogy visz­­szaszorítják a szegénységet. Ekkor még a Bajnai-kormány az uniós átlagnál magasabb, akkor teljesíthetetlennek tűnő vállalást tett, ennek értelmében 2020-ig 450 ezer fővel kell csökkente­ni a nélkülözők számát a válság előt­ti utolsó évhez, 2007-hez képest. Sza­lai Piroska hangsúlyozta, tavaly nem­csak elértük a 450 ezer főt, de meg is dupláztuk, mivel a teljes lakosság kör­ében 2007-hez képest 907 ezer fővel kevesebb a szegénységben vagy tár­sadalmi kirekesztődésben érintettek száma. Az elmúlt évben többet javul­­tunk a teljes, tízéves vállalásunkban, hiszen tavaly 578 ezerrel csökkent az érintettek száma. A szegénység vagy társadalmi kire­kesztődés azokat érinti, akik három ka­tegória közül érintettek legalább egynél. Folytatás a 12. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék