Magyar Idők, 2019. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-02 / 1. szám

www.magyaridok.hu • 2019. január 2., szerda • V. évfolyam 1. szám • 180 Ft ADÓVÁLTOZÁSOK SORÁT HOZTA AZ ÚJ ESZTENDŐ Akár a kétszázmilliárd forintot is el­érheti a 2019-re szóló adócsökken­tések értéke. A változások több te­rületet érintenek, így például a hosz­­szabban eltartható és az ultrapasz­tőrözött tejek áfája 18 helyett immár öt százalék. Nyolcmillió forintról ti­zenkétmillióra nőtt a legkisebb cégek áfamentessége, melyek így tízmil­­liárd forintot is megspórolhatnak, és megszabadulnak az áfabevallás kitöl­tésének kötelezettsége alól is. A leg­nagyobb változás év közben jöhet, jú­lius elsején folytatódhat a szociális hozzájárulási adó mérséklése. A köz­teher 19,5 százalékról 17,5 százalék­ra csökkenhet, a két százalékpontos enyhítés akár 130 milliárd forintot is hagyhat a gazdaságban. A 12. oldal VÖRÖSISZAPPER: NINCS VÁD ALATT MINDEN FELELŐS Az úgynevezett vörösiszapperben január 21-én folytatódik a tárgya­lás a Győri Törvényszéken, és várha­tóan még a hónap vége előtt ítélet­­hirdetés lesz a megismételt elsőfokú eljárásban. A szakértők egy dolog­ban egyetértenek: nincs minden fe­lelős a vádlottak padján, ahol jelen­leg 15 ember foglal helyet halált oko­zó gondatlan közveszélyokozás, gon­datlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, valamint a hul­ladékgazdálkodás rendjének meg­sértése miatt. 2010. október 4-én a Mal Zrt. tározójából kiömlő anyag elárasztotta Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. Tíz ember vesztet­te életét, 227-en szenvedtek borzal­mas égési sérüléseket. il 6. oldal BELGIUMI FELLÉPÉS A RITUÁLIS VÁGÁS ELLEN Életbe lépett tegnap a Belgium északi részét magában foglaló Flandriában az a törvény, amely megtiltja az olyan vágásból származó húsok forgalma­zását, amelyek nem vágóhídon előző­leg elkábított állatból származnak. A szabályozás ezzel gátat szab a zsidó kóser és az iszlám halai vallási rituá­lé gyakorlatának, az érintett közössé­gek ezért a vallásszabadság korláto­zásaként értelmezik azt. Szeptember­től Belgium déli régiójában, Vallóniá­­ban is tilos lesz az állatok kivérezte­­tése. Hasonló jellegű tiltás egyébként már érvényben van Dániában, Svéd­országban, Izlandon, Svájcban és Új- Zélandon is. 11 8. oldal I IDŐJÁRÁS Forrás: OMSZ % I ^ MA -5*C o;c V* CSÜTÖRTÖK | PÉNTEK | SZOMBAT AÓ- 0 As. -1 y-v 0 (—) -4, _6, -6 | ÁRFOLYAMOK Forrás: MNB EURÓ | USA-DOLLÁR 321,51 ^ i 280,94 magyar "­ rf BT* konzervatív M\JLVBM\. közéleti napilap Allah akbarral támadt áldozataira a manchesteri késeid * zowai Súlyos sérüléseket okozott a szilveszteri petárdázás * 4. oldal Uniós elnökség: kettős mércétől tart Bukarest *8.oldal Áder János: Erős Európában erős ország lehetünk Igent kell mondanunk a magyar nemzetre Magyar Idők - Nemet mondhatunk mindarra, ami mérgezi hétköznapi életünket: az elal­­jasult közbeszédre, az embertársainkat vallásukban, identitásukban, méltósá­gukban sértő cselekedetekre. Mond­hatunk nemet az igénytelenségre, az ünnepeinkből gúnyt űző cinizmus­ra, az érdekek szerint torzított való­ságra, a rövidlátó gondolkodásra - fo­galmazott tegnap éjjel a köztársasági elnök a közszolgálati televízióban el­hangzott újévi köszöntőjében. Áder Já­nos ugyanakkor figyelmeztetett, hogy mondhatunk igeneket is. „Mondha­tunk igent mindarra, amilyennek a jövőt, a magunk és gyermekeink éle­tét szeretnénk látni.” Otthonaink bé­kességére, az egymással való törődés­re, a teljesítmény elismerésére, a tisz­tességes versenyre, a barátainkat segí­tő jó szándékra is mondhatunk igent - tette hozzá. A köztársasági elnök a gondolatmenetét úgy folytatta, hogy „mondhatunk igent a magyar nemzet­re, Kárpát-medencei együvé tartozá­sunkra, a magyar érdekek képviseletére, hagyományaink ápolására, anyanyel­vünk megóvására”. Továbbá egy erős Európára, egy erősebb Európai Unió­ban erős Magyarországra, és mond­hatunk igent a tisztább környezetre, vizeink, földjeink, erdeink védelmére - mondta az államfő, aki beszéde vé­gén boldog új évet kívánt Magyaror­szágnak. Újévi jókívánságokkal kez­dődött 2019 a nemzetközi politiká­ban is: Macron, Putyin, May és Mer­kel egyaránt üzenetet intézett honfi­társaihoz és a nagyvilághoz. * 3. és 9. oldal Az államfő szót emelt embertársaink, gyermekeink, ünnepeink méltóságáért Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Beiktatták Bolsonaro brazil elnököt. Letette tegnap a hivatali esküt a braziliavárosi parlamentben Jair Bolsonaro jobboldali brazil elnök, aki októberben, a baloldal egymás után négyszeri győzelmét követően nyerte el tisztségét. Az eseményen jelen volt a világ számos vezető politikusa, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is. Az új elnök­nek komoly feladatai lesznek a Latin-Amerika legnagyobb és legné­pesebb országát gyötrő súlyos gondok felszámolásában. Erre négy éve lesz, megbízatása 2023 első napjáig szól. A 63 éves nyugalmazott katonatiszttől - aki parlamenti képviselő is volt - egyebek között azt várják, hogy megszüntesse a súlyos korrupciót és az utcai erőszakot. A Donald Trump amerikai elnök példá­ját követő Bolsonaro a szabad fegy­vertartás pártolója. 7. oldal Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Folytatódnak a pozitív kormányzati intézkedések Magyar Idők Magyarország erősödő gazdasággal vág neki az új évnek, az öt százalék körüli növekedés fontos területeken tesz lehe­tővé pozitív intézkedéseket 2019-ben - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinet­­iroda parlamenti államtitkára. Dömö­tör Csaba fel is sorolta ezeket: a kétgyer­mekesek adókedvezménye havi negy­venezer forintra nő, havi százezer fo­rintot kaphatnak azok, akik súlyos fo­gyatékossággal élő vagy tartósan beteg gyermeküket otthon ápolják, januártól pedig 15 százalékkal nő az otthonápo­lási díj. Folytatódik a rendvédelmi dolgo­zók béremelése, ami a januári ötszáza­lékos béremeléssel együtt átlagosan öt­venszázalékos növekedés a 2016-2019- es időszakra. Mindezek mellett 2,7 szá­zalékkal nőnek a nyugdíjak, folytatódik az ápolók béremelése is az év folyamán. Az államtitkár mindezek tükrében kije­lentette, hogy a kormány alapvető cél­jai 2019-ben is változatlanok: a cél egy erősödő, gyarapodó ország, amely ké­pes fenntartani a biztonságát. Pozitív intézkedésekről számolt be tegnap az Emmi is. Közölték: január 1-jétől emel­kedik a gyermekgondozási díj és a dip­lomás gyed összege is.­­ 3. oldal Egymással is marakodik az ellenzék Baranyai Gábor-Jurák Kata Egyre markánsabban rajzolódnak ki az ellenzéki pártok közötti törésvonalak, ezért szinte biztosra vehető, hogy idén is kiéleződött ellentétekre épülő politikai palettát tárnak elénk. A látszategység köntösébe bújtatott év végi összeboru­­lást követően ugyanis még az ünnepek alatt elkezdődtek a különböző ellenzéki képviselők közötti üzengetések, de la­punk összefoglaló értékelésében arról is olvashatnak, hogy vajon mi fokozhatja tovább az egyébként is látványos meg­osztottságukat. Közben a fentiek szel­lemében folytatódik a Soros György ál­tal pénzelt álcivilek és a választásokon kudarcot kudarcra halmozó ellenzéki pártok kormányellenes tüntetéssoroza­ta. Ma a Várban, a Dísz téren tüntet a Párbeszéd­, azonban az akciót a törpe­párt parlamenti szövetségese, az MSZP sem ajánlja híveinek. A Magyar Szoli­daritás Mozgalom korábban az Opera elé várta híveit, de a szervezet vezetője tengelyt akasztott a DK-val, így elma­rad a tüntetés. A Soros-alapítványokkal korábban is jó kapcsolatot ápoló, festé­­kes garázdálkodásairól elhíresült Gu­lyás Márton által alapított Humán Plat­form az ellenzéki pártok támogatásával készül szombati, sztrájkra hívó tünte­tésére.­­ 2. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék