Magyar Ifjúság, 1971. május-augusztus (15. évfolyam, 19-35. szám)

1971-05-07 / 19. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜL­JETEK ! MAGYAR IFJÚSÁG A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA ÁRA 2,50 FT. XV. évfolyam ■ ■ m ÜLÉST TART A KISZ KB Május 11-re összehívták a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség központi bizottságát. Az ülés napirendje: „A KISZ központi bizottságának irányelvei az agitációs munka rendszerére és továbbfejleszté­sére." A napirend előadója: dr. Gom­bár József, a KISZ központi bi­zottságának titkára. SZOMSZÉDAINK IPAR­MŰVÉSZETE oldal szélvésznek senki sem örül. S mégis vannak, akik maguk idézik elő. Például a moszkvai Központi Aerodinamikai In­tézet munkatársai. Olyan szelet kelte­nek a szélcsatornában, hogy akár a hangsebesség többszörösét is imitálhat­ják vele. Az ide kerülő repülőmodelle­­ket ugyancsak próbára teszi ez a szél­vihar. A műszerek előtt figyelő mérnö­kök pedig gyorsan leolvashatják, mire képes a modell, illetve a nemsokára A háttérben a táblán a geometriai tételek nyomai. A II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola IV. B osztályában a lányok arcán most mégsem az érettségi előtt állók drukkja tükröződik. Először önmagukat, az­tán pedig a többiek arcképét keresik a tablón, amely majd egy Lenin körúti ki­rakatban hirdeti ország-világ előtt: hama­rosan „érettek” lesznek a lányok, hiszen május 11-én kezdődik az írásbeli. Illixon áldozatai 4. oldal Úiban a Capitolium felé az április végi háború­ellenes tüntetés washingtoni részvevői. A 20 éves William Wyman New York-i és James Dehlin flushingi veterán, akik Vietnamban sebesültek meg, tolókocsin vonultak több mint ezer veterán­társukkal tüntetni a nixoni háborús politika ellen. (FOTÓ: CSUZI ZSUZSA) LOBOGÓK BERLIN FÖLÖTT KÉSZ. A TABLÓ ,w t ** ^ IBI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék