Magyar Ifjúság, 1971. szeptember-december (15. évfolyam, 36-53. szám)

1971-09-03 / 36. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! ÁRA 2,50 FT XIV. évfolyam A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA A mosoly még a nyárra emlékeztet — gondtalan, felhőtlen, bol­dog ... Megannyi hasonló jelzőt sorolhatnánk. A háttérben azonban már ott tornyosul az iskola, a Budapesti Műszaki­­ Egyetem csupa napfény épülete, mintegy figyelmeztetőül: még­­ néhány nap és a mérnök, tanár, orvos­jelöltek is sorompóba­n állhatnak. A kisdiákok, a szakmunkástanulók és középiskolás­o­sok után nekik is becsengetnek. AZ ELSŐ MEGPRÓBÁLTATÁS ÖSSZE­ÁLLÍTÁS A 4-5. OLDALON Ezz­­a in A MODERN BÚTOR A megállapítást egy fiatalember tette, aki m­egállt a BNV pavilonjában a Budapesti Bútoripari Vállalat színes bútor­­zatú szobája előtt 16. OLDAL ÁLARC NÉLKÜL Kíméletlenül szorítják egy­mást az évgyűrűk az ösz­­szetartozás szétválasztha­tott egységében, a sze­relem harmóniáját ábrá­zolja a dombormű 13. OLDAL KÉK­FEHÉR KÖRTÁNC Továbbra sem tisztázódott, hogy mi inspirálta a játé­kosokat a leállásra . . . mi késztette az elnöksé­get a fordulatra? 8. OLDAL VILÁG­­KIÁLLÍTÁS A napokban került sor a Vadászati Világkiállítás sok eseményére, bemuta­tójára. A világkiállítás lát­ványos, érdekes program­­sorozatában a fiatalok he­tét is megrendezik, ahol ilyen csinos útikalauzok­­ fogadják a vendégeket. (Interjú a 2. oldalon, EXPRESS-fotó a 7. oldalon) BÁNYÁSZ­­KÖSZÖNTŐ A KISZ KB TITKÁRSÁGÁNAK ÜDVÖZLETE Minden évben a szeptember 4-én megünnepelt bányásznap reprezentálja a bányászok helytállását. Az idei, XXI. Bányásznap is alkalmat ad arra, hogy az utódok kegyelettel emlékezzenek az 52 év előtti vérengzés mártírjaira és az elmúlt időszak munkáját felmérve köszönt­sék a ma hétköznapjainak hőseit, az ország energiaellátá­sát biztosító bányászokat. A ma munkája egyre nagyobb követelményeket állít a bá­nyászatban dolgozó munkások és értelmiségiek elé. A ha­gyományos szénbányászat mellett az új iparágak, a szénhid­rogénipar, az érc- és ásványbányászat gyors ütemű fejlődé­se új perspektívákat nyit a bányaiparban, mely ma már el­képzelhetetlen az automatizálás, az új technika, technológia alkalmazása nélkül. Mindez nem nélkülözheti, sőt minden eddiginél nagyobb mértékben igényli a fiatal nemzedék lelkes, jó munkáját, tettre készségét. A bányász ifjúmunká­sok, fiatal műszakiak és közgazdászok már az eddigi fel­adatok elvégzésében is elévülhetetlen érdemeket szereztek és központi bizottságunk - munkájukat megköszönve - kéri segítségüket a közeljövő jelentős céljainak eléréséhez. A XXI. Bányásznapon társadalmunk minden dolgozójával együtt mi is köszöntjük a szén-, az érc- és az ásvány­bányák, az olajmezők, az aknamélyítés és a bányagépgyár­tás, a tervezés és a földtani kutatás dolgozóit, kívánva nekik egészséget, sok boldogságot. Jó szerencsét! VÍZI LOVAGOK A DUNÁN OLDAL Tizennyolc kétpárevezős hajót szállítot­tak a Magyar Hajó- és Darugyár teher­autói Győrbe, s összesen hatvanöt sát­rat vertek fel a Pap-szigeten BELFAST TESTKÖZELBŐL­­ Az Észak-Írországba vezé­­nyelt 12 ezer angol katona brutális akciói, az interná­lás nem csökkentette, ha­nem elmélyítette a válsá­got 10. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék