Magyar Ifjúság, 1972. szeptember-december (16. évfolyam, 35-52. szám)

1972-09-01 / 35. szám

Repültek a mú­zsák, világklasszisok vetélkedtek, vibrált a képernyő, s izgal­munkban majd a te­levízióba másztunk. Imre jött, a sikertelen kísérlet után újra próbálkozott. Majd a legutolsó lehetőség, a legdrámaibb pilla­nat. A csendnél csak a feszültség volt na­gyobb, lassan emel­kedett a roppant súly — 142,5 kilogramm a lökésben. Aztán fent volt a súly, és meg­született az összetett világcsúcs (377,5). Táncoltak az ideg­szálak, Nassziri és Csetin nem bírt az újabb súllyal, elsza­badult a pokol — Varjúval az élen gu­rult lefelé ,az egész „magyar lelátó” ... Ez volt az első­­ Földi Imre aranyér­me. CIKKÜNK A 8. OLDALON ÖSSZETETTBEN VILÁGCSÚCCSAL GYŐZÖTT­­EGY ORSZÁG SZORÍTOTT NEKI A KÉPERNYŐ ELŐTT V­AIU­TÍ B­­ TÁVIRAT MÜNCHENBE A KISZ központi bizottsága az alábbi táviratot küldte a magyar olimpiai küldöttségnek Münchenbe: „A XX. Nyári Olimpiai Játékok ünnepélyes megnyitása alkalmából a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és hazánk ifjú nemzedéke nevében baráti szeretettel köszöntünk benneteket. A világ sportoló ifjúságának e nagyszabású seregszemléjén különös fi­gyelemmel fordulunk felétek. A népek közötti megértést és barátságot szol­gáló vetélkedőn képviseljétek méltóan nemzeti színeinket. A nemes küzdel­mekben erősítsen valamennyiőtöket az a tudat, hogy bízunk vasszorgalom­mal végzett felkészülésetek eredményességében. Helytállásotok hagyomá­nyainkhoz híven gyarapítsa hazánk, a Magyar Népköztársaság hírnevét. Eh­hez kívánunk mindnyájatoknak erőt és jó egészséget. Hajrá, magyarok, KISZ KÖZPONTI BIZOTTSÁGA" --------------------------------------------------------. HELSINKI TUDÓSÍTÁS AZ IFJÚSÁG EUROPÁER! Európa fiataljainak valameny­­nyi számottevő szervezete elküld­te képviselőjét Helsinkibe, az európai biztonság és együttmű­ködés nemzetközi ifjúsági konfe­renciájára, amely augusztus 26-án nyílt meg Otaniemiben, a finn főváros egyik egyetemi köz­pontjában. A tanácskozás öt napjára valóságos kis Európává vált a Dipoli kongresszusi terem, amelyet több mint négyszáz dele­gátus népesített be. A részvevők tíz nemzetközi szervezettől és 26 ország legkülönbözőbb pártállá­sú és világnézetű ifjúsági szerve­zetétől kapták mandátumukat. Az Egyesült Államokból és Kanadá­ból is érkezett delegáció. A nyolc­tagú magyar küldöttséget dr. Gombár József, a MIOT elnöke vezeti. A konferencia ünnepélyes megnyitóján Kalevi Sorsa, finn külügyminiszter mondott üdvözlő beszédet. Vasárnap plenáris ülést tartottak, s ezen a nem­zetközi szervezetek képviselőinek felszólalásával kezdődött az eszmecsere. Hétfőtől három szekcióban és hét albizottság­ban folytatódott a tanácskozás, amelyre következő számainkban visszatérünk. Dosztányi Imre A kort, amelyben élünk, kifejező módon látta el bélyegével a kortárs irodalom: zajlik a tudományos-technikai forradalom. Nos, az űrkaland-korban egy fiatal néprajzkutatónk elindult, hogy az állítólag jól ismert Föld egy darabjáról olyan információkat hozzon, amelyek méltán keltik fel mind a tudo­mányos világ, mind az egyszerű olvasók érdeklődését. Ecsedy Csaba négy hónapot töltött alig ismert, ősi szudáni néptörzsek között, Etiópia és Szudán határán, folytatva múlt századi Af­­rika-kutatóink rendkívül izgalmas és értékes munkáját. Ecsedy Csaba heti számunkban kezdi meg több részes, képes sorozatát, melynek címe: Mit akarsz, Kavarnia? 1972 SEP 0 VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MAGYAR IFJÚSÁG A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVE­TSÉG KÖZPONTI LAPJA . ARA 2,50 Ft XVI. ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék