Magyar Ifjúság, 1973. január-március (17. évfolyam, 1-11. szám)

1973-01-05 / 1. szám

"'i wyp BUDA?" *£ 1­9tv­ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MAGYAR IFJÚSÁG A MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG KÖZPONTI LAPJA Ünnepségsorozat Kiskőröson Petőfire emlékezett az egykori szülőfalu, az or­szág legfiatalabb városa, Kiskőrös. Az óév utolsó napján már kora délután megtelt a szülőház előtti főtér fiatalokkal. A felvonulókkal együtt érkeztek a térre az ifjúsági nagygyűlés elnökségének tagjai is: Pullai Árpád, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, dr. Horváth István, a KISZ KB első tit­kára, dr. Orbán László, a művelődésügyi minisz­ter első helyettese, Kárpáti Ferenc vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, dr. Romány Pál, az MSZMP Bács-Kiskun megyei bizottságának első titkára, dr. Gajdócsi István, a Bács-Kiskun megyei tanács elnöke, dr. Gombár László, Borbély Gábor és Illisz László, a KISZ KB titkárai, Szabó Ferenc, a Magyar Úttörők Szövetsége főtitkára, állami és társadalmi életünk, valamint Bács-Kiskun megye vezetői. A nagygyűlésen — amelyre következő számunk­ban visszatérünk — dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára mondott ünnepi beszédet. Ezt követő­en az új év első napjaiban „Petőfi forradalmisága napjaink forradalmisága” címmel rendeztek ta­nácskozást. * ..Átvakációztunk ’73-ba" a címe és a témája képriportunknak (FOTÓ: KOTROCZO) 6. OLDAL Kikiáltják a függetlenséget? Tíz éve harcol Guinea-Bissau népe a portugál gyarmatosítás ellen. Képünkön a PAIGC, a ra­dikális felszabadító mozgalom két vezetője, Avilio Duarte, a PB tagja és Umaru Diallo pa­rancsnok, a déli front legfelsőbb parancsnoksá­gának tagja. Göncz Bi ■és , 1973 JAN 0­8 ÓRA 2,50 Ft XVII. ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék