Magyar Ifjúság, 1977. szeptember-december (21. évfolyam, 35-52. szám)

1977-10-07 / 40. szám

sének voltak tagjai. Ezút­tal Csík Gusztávval lépett pódiumra és ez a társulás is szerencsésnek bizonyult. Ugyancsak ezen az estén lépett a közönség elé a Colours International együttes, a Debreceni Dzsessz Együttes, amely a hollandiai Larenben meg­rendezett Európai Rádió Unió dzsesszfesztiválján a Magyar Rádiót képviselte, Deseő Csaba, valamint, a Deák Bigband, amely az előző évekhez képest sokat fejlődött. A bemutató programból az angliai dzsessz jelentős egyénisége, Graham Collier és együttese emelkedett ki, közülük is az együttesve­zető Collier, aki kitűnően bőgőzik, valamint kompo­nál és hangszerel is együt­tese számára. A zenekar másik két erőssége a trom­bitás Pete Duncan és a trombonos Malcolm Grif­fiths volt. Az est másik külföldi vendégegyüttese a bécsi Erich Kleinschuster szextettje volt, a hazaiakat a békéscsabai Hat szív, va­lamint a budapesti Syrius együttes képviselte; ez utóbbi elég szokványos programmal. Az Erkel Színház gála­estjén a Graham Collier Band, a Nikolov—Pege— Csik—Bakó kvartett, a Kleinschuster szextett, va­lamint a Sadoivski kvar­tett játszott mindazoknak, akik nem jutottak el Deb­recenig, hogy fültanúi le­gyenek a hazai és külföldi dzsessz fejlődésének egy újabb állomásának. Az öt nap koncertjei után nehéz lenne néhány sorban mérleget készíteni a hallottakról, hiszen mind a magyar, mind pedig a meghívott együttesek tudá­suk legjavát adták. Az igazságot talán mégis az a­ tréfásnak szánt, de ko­molyan is vehető megjegy­zés közelíti meg, amelyet egy külföldi megfigyelő tett az egyik szünetben és amelyik így hangzott: „Ez a fesztivál jobb volt, mint a tavalyi és gyengébben sikerült, mint a jövő évi." Bárcsak így lenne, Földényi Ervin ismét forog a Tűzkerék A zsúfolásig megtelt Bu­dai Ifjúsági Parkban au­gusztusban rendeztek az új Tűzkerék, a megidézett­ Taurus és a Piramis együt­tes részvételével „nosztal­­giakoncertet”. Az est kellemes megle­petése a régóta látott és hiányolt kitűnő szólógitá­ros, Radics Béla újjászer­vezett — tagok: Póka Egon — basszusgitár, Döme De­zső — dob — együttese, a Tűzkerék. Egyszerű, letisz­tult, minden fölös csillo­gástól, mutatványtól men­tes zenéjükkel pillanatok alatt fölforrósították a hangulatot. Saját szerze­ményeiket és Jimi Hendrix kompozícióit játszották, ez­zel utalva arra, milyen ze­nét is várhatnak tőlük a rock kedvelői. Bár a Tűz­kerék nem váltotta ki azt a tombolást, amely a Pi­ramis rajongóinak sajátja, mégis egyértelműen meg­állapítható : bemutatkozá­suk sikeres volt. Sokan jöttek ki, már nem tizenévesek, Radics Béla kedvéért. — Hol voltál, mit csi­náltál az elmúlt esztendő­ben? — kérdeztem a hazai rockéletbe visszatért gitá­rost. — A Taurus fölbomlása után® azt éreztem, nem az történik, amit mindig is szerettem. Ezért megálltam egy kis időre: olvastam, tanultam, képeztem ma­gam. Persze közben ját­szottam is, hiszen zenész vagyok. Most kedvezőbben alakultak a dolgok, újra itt vagyok. Meg kell azt mon­danom, hogy leállásom­ban közrejátszott a „fegy­verkezési verseny”. (Ez a hangszerekre értendő. A szerk.) És a színpadi bo­hóckodás miatt érzett el­lenszenvem is. A lényeg mindig a muzsika belső tartalma, az, amit kifejez és jelent a hallgatójának. Az igazi nyilatkozatom majd a zene, a blues-rock lesz. — A Tűzkeréknek mit tartogat a közeljövő? — Remélem, a közönség megértéssel fogad bennün­ket. Egyelőre koncertezni fogunk szerte az ország­ban. Föllépünk a nagyobb városokban és Budapesten a parkokban. Ezek után talán bízha­tunk abban, hogy ez a for­máció nem lesz olyan rö­vid életű, mint elődei, mert zenéjükre, mint szín­vonalas, igényes muzsiká­ra szükség van. Gy. P. J*op SLÁGER­LISTA A MAGYAR RÁDIÓ ÉS A MAGYAR IFJÚSÁG KÖZÖS MŰSORA 1. Illés­ Görgey: HOGYHA EGYSZER (Illés-együttes) 2. Gallai-Som: ÉGNI KELL ANNAK, AKI GYÚJTANI AKAR (Piramis együttes) 3. Ihász-S. Nagy: MÚLNAK A GYERMEKÉVEK (Ihász Gábor) 4. Bakos-Bradányi: BÚCSÚZIK A NYÁR (Apostol együttes) 5. Várkonyi­ Miklós: KÜLÖNÖS SZILVESZTER (Generál együttes) 6. Délhúsa: ÉRINTSD MEG A SZÍVEM (Délhúsa Gjon) 7. Szigeti-Soltész: ÁLMAIDBAN VISSZATÉREK (Corvina együttes) 8. Presser­ Adamis: KÖNYÖRGÉS (Sztevanovity Zorán) 9. Demjén: TÍZ PERCET AZ ÉVEKBŐL (Katona Klári) 10. Schöck­ S. Nagy: GONDOLJ, AMIT AKARSZ . (Korda György) A Magyar Rádióval közösen készített Slágerlistánkra minden héten szerdán 12 óráig lehet szavazni. A „voksokat" tetszés szerint három helyre küldhetik be. A címek: Magyar Rádió Könnyűzenei Rovata, 1800 Budapest, a Rádió Közönségszolgálata, 1051 Budapest, Október 6. utca 9., a Magyar Ifjúság szerkesztősége, 1983 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Kérjük, a borítékra írják rá: SLÁGERLISTA: 1 37

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék