Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 2. negyedév)

6 z. TARTALOMJEGYZÉK ' A MAGYAR KATONAI SZEMLE 1931. ÉVI I. ÉVFOLYAMÁNAK 2. ÉVNEGYEDÉHEZ. Füzet Lapoldal ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK /I kelelgaliciai csatatér. Irta: Julier Ferenc ny. ezredes 4 1 Harckocsik összműködése a többi fegyvernemekkel. Irta: Gerbert Károly ny. altábornagy 4 14 Halogató védelem. Irta: Osztovics Ferenc vkszt. százados . 4 2(i A hiradószolgálat 'tervezése és elrendelése. Irta: Rapaich Dezső őragy 4 33 .1 csapatszellem. Irta: vitéz Deseő Lajos ny. tábornok 4 44 A leszerelés elvi alapjai. Irta: Szálasy Ferenc .... 4 53 A magyar vasutak szerepe az 1911. évi felvonulásnál. Irta: Ratzenhofer Emil ny. osztrák tábornok. (Fordította: Csasz­kóczy Emil ezredes.) 4 (»7 Seeckt német tábornok hadászati tervei és a francia hadsereg átszervezése. Irta: Sajgó Jenő dr 4 71 Hadászat és harcászat. Irta: Kozár Elemér főhadnagy 5 1 A gyalogság korszerű harcászati kérdései. Irta: Németh József vkszt. őrnagy 3 20 Gyakorlati tapasztalatok a gyalogsági ágyú harcászati alkal­mazása terén. Irta: Hazai Imre százados 5 41 Gondolatok a csapatkiképzés korszerű kérdéseihez. Irta: Fruttinger János ny. százados 5 51 Lovas haditapasztalatok a világháborúból. Irta: Erdős János ny. őrnagy 5 59 Harcászat vagy hadászat. írták: Mayer-Csejkovits Károly ny. ezredes és Grivicic Gyula ny. ezredes ... 6 1 1918 junius 15. Irta: Zsedényi Zoltán vkszt. százados .6 19 Az 1918 junius 15-i osztrák-magyar és az októberi olasz támadás. Irta: Riedl Lajos ny. áll. altábornagy ... 6 52 A csapatszellem, fegyelem és az összeomlás. Irta: vitéz Doromby József ny. áll. őrnagy ti 81 GYALOGSÁGI LőTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK Lőkisérlet lejtmögötti célok lövésére géppuskával. Irta: Ivéler László ny. őrnagy 4 77 A puska töltényéről. Irta: vitéz Benke József ny. ezredes . 4 83 A távmérés. Iria: Kéler László ny. őrnagy . . . .5 70 Korszerű puskás század géppuskás szakasza. Irta; Szántó Endre főhadnagy 5 88 A gyalogsági egységes lőszer és a korszerű gyalogsági lövedék kérdése. Irta: Végseő István százados ... .6 1)0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék