Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 4. negyedév)

A HADILEVÉLTÁR KÖZLEMÉNYEI - A 101. gyalogezred az 1915. évi húsvéti csatában. Ismerteti: Julier Ferenc ny. á. ezredes

JIJLIER: A 101. GYAL­­EZR. AZ 1915. ÉVI N­USVÉTI CSATÁBAN 231 felmentő kísérlet március közepén teljesen összeomlott. Przemysl várát sorsára kellett hagyni. Az érte vívott küzdelem főterhét­ a Boroevic és Böhm-Ermolli tábornokok vezérlete alatt álló 3. és 2. hadsereg viselte. Ezeknek harci ereje a frontális támadásokban, majd az orosz ellentámadások feltartóztatásában majdnem egészen el­használódott. Az orosz fővezérlet ekkor elérkezettnek látta az időt arra, hogy a Kárpátokban keressen kárpótlást azért a nagy csapásért, amelyet Hindenburg tábornagy 1915 februárjában a mazuri vidéken az orosz jobbszárnyra mért. Ahogy Zajoncskovszkij orosz tábornok írja: «Meg­kezdődött a hadjáratnak az az időszaka, amelynek jelszava: előnyomu­lás Budapestre­­ volt«. Ez a cél lebegett az orosz fővezérlet sze­mei előtt, mikor Ivanovot utasította, hogy megerősített balszárnyá­val a Kárpátokon át egyenesen Budapest felé vegyen irányt. Ez a vállalkozás sikert ígért, mert szinte lehetetlennek látszott,­ hogy hadseregeink elhasznált ereje még egy megpróbáltatást elbírjon. Ivanov az általános hadihelyzet alapján Mezőlaborc felől Ho­monna irányában akart arcvonalunkba széles rést ütni, hogy ezen át Budapest felé nyerjen utat. A mondott irányban a legkeskenyebb a Kárpátok koszorúja. Az ekkor már haldokló Przemysl az oroszok hátában elhanyagolható tényezőt jelentett. Az orosz hadműveletet elő­segítette még az is, hogy az időjárási viszonyok az előnyomulást korántsem gátolták annyira, mint két hónappal ezelőtt a mi felmentő kísérletünket. A bércek északi lejtőit ugyan még hó borította, de a fagy már jelentékenyen alábbhagyott, sőt a Kárpátok déli lejtőin .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék