Magyar Katonai Szemle, 1938 (8. évfolyam, 4. negyedév)

50568 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KATONAI SZEMLE 1938. ÉVI VIII. ÉVFOLYAMÁNAK IV. ÉVNEGYEDÉHEZ. ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK Szám Lapoldal A világpolitika eseményei. Irta: Trencséui András 10 1 A szovje'orosz hadvezetés hadműveleti és harcászati elvei. Irta: Németh Ferenc vk. százados 10 7 Francia harcásza'i szabályzat tüzérvonatkozásai. Irta: Pál­hiday Béla őrnagy 10 17 Korszerű kerékpáros zászlóalj. Irta: ISartal Béla hadnagy 10 27 A motorizált kötelékek. Irta: báró Slipsicz István hadnagy 10 34 Harckocsi vagy rohamcsapat? Irta: Pálosy János százados 10 38 A gyalogság védekezése ggorsanmozgók ellen. Irta: Blasko­vits László százados 10 46 A tüzérség vezetéséről. Irta: vitéz Heszlényi József vk. ezredes 10 49 Versenyszerű kiképzés a tüzérségnél. Irta: Szentkirályi ödöri főhadnagy 10 55 A Kalnikow-i harcok tanulságai. Irta: Nyáry Iván alezredes 10 63 Színlelt támadás. Irta: vitéz Czékus Zoltán ny. ezredes. 10 78 Alkalmazó megbeszélések vezetése. IrLa: Ámon Ferenc őrnagy 10 86 Csapattisztté való nevelés. Irta: Domonkos Emil hadnagy 10 88 Az elismerés és dicséret a katonanevelés szolgálatában. Irta: Básthy Nándor főhadnagy 10 91 A magyar nemzet és fegyveres ereje. Irta: Durkó András főhadnagy 10 96 A világpolitika eseményei. Irta: Trcncséni András ... 11 1 A nürnbergi pártnapok. Irta: vitéz Kiss Kálmán tábornok 11 7 A spanyol polgárháború. Irta: Miskey Zoltán őrnagy . .11 18 A szovjetorosz hadvezetés hadműveleti és harcászati elvei. Irta: Németh Ferenc vk. százados 11 25 A gépkocsizó gyalogság. Irta: Tolnai Lajos hadnagy 11 31 A kiképzés nevelő eljárásai. Irta: Zugi Aladár vk. százados 11 42 A visszavonulás leplezése. Irta: vitéz Lakatos Ferenc őrnagy 11 48 A gyalogság és tüzérség együttműködésének alapjai. Irta: Ámon Ferenc alezredes 11 50 Párhuzam a támadásban várható gyalogsági és tüzérségi tűzhatás között. Irta: vitéz Dánfy Mihály őrnagy . 11 52 Könnyű lovasütegek. Irta: báró Berg Tibor százados . .11 57 Nagy menetteljesítmény. Irta: Darnay László százados .11 62 Mi a katonás szellemi Irta: Szőllősy Győző dr. 2. o. fő­törzsorvos 11 64 .1 tisztisarjadék társadalmi nevelése. Irta: Saád Ferenc dr. százados 11 69 Hazatért a magyarlakta Felvidék. Irta: vitéz Berkó István ny. ezredes 12 1 Ipolysági cseh kiserődök. Irta: Koppány Ernő vk. százados . 12 12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék