Magyar Katonai Szemle, 1941 (11. évfolyam, 3. negyedév)

50568 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KATONAI SZEMLE 1941. ÉVI XI. ÉVFOLYAMÁNAK III. ÉVNEGYEDÉHEZ Szám Lapoldal Felhívás munkatársainkhoz 7 1 ÁLTALANOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK Schlief fen terve és az 19M). évi német terv. Irta: VÖRÖS GYULA vk. százados 7 ß Az új háború tanulságai a jövő hadviselésre és haderőszer­vezésre. Irta: KOZAR ELEMÉR vk. őrnagy 7 lü Anglia helyzete 19bl. tavaszán. Irta: vitéz GÁTFÜLDY EGON ezredes 7 24 A zászlóalj korszerű szervezése. írták: IIATZ GYULA száza­dos és FALUVÉGI ALRERT főhadnagy 7 3D Honvéd ágyúsüteg kimagasló vitézkedése. Közli: Iladilevéltár parancsnokság 7 40 Gyakorlati jótanácsok a térképolvasáshoz. Irta: GYÖRGYÉNYI ISTVÁN alezredes 7 52 A gyalogos rajparancsnokok kiképzése. Irta: JUHASZ ÁR­PAD főhadnagy 7 57 Kiképzési tervezetek készítése. Irta: ROSTOVANYI LAJOS százados 7 64 Portyázás, vagy kisörsrendszer? Irta: KATONA SÁNDOR főhadnagy 7 69 A német ifjúságvédelem és katonai előképzés alapelvei. Irta: JÓNÁS ENDRE főhadnagy 7 73 Honvédségünk lelke. Irta: KÁRPÁTI PÁL dr. tart. tábori lelkész 7 78 A katonaszellem mint államalkotó tényező. Irta: vitéz CSUTHY GYULA alezredes 7 81 Apróságok a csapatéletből. Irta: TELKES JENŐ százados 7 84 29. számú harcászati példa. Közli: Törzstiszti tanfolyam parancsnokság 7 87 Hadiesemények ÍM július 10-ig. Irta:. FOGARASSY RÉLA älczrcdcs 8 273 Újszerűségek a ' hadviselésben. írta:' MÓSONYI GYŐZŐ százados 8 285 Rohamkiképzés. Irta: vitéz PETERDY GYŐZŐ főhadnagy . 8 289 Gyalogság védelme páncélos támadás ellen. Irta: TEMESSY RÉLA dr. ezredes 8 295 A tüzérség tűzvezetése. Közli: Tüzér gyakorló és kiképző­tábor parancsnokság 8 298 .4 tábori tüzérség korszerűsítése. Irta: OSTORIIARICS-HOR­VATI1 ENDRE százados 8 303 Gondolatok a helységharcról. Irta: MUHORAY ZOLTÁN százados 8 310 Gépkocsizó menettapasztalatok. Irta: DIENES GYULA szá­zados 8 313 Német utászok alkalmazása a jelenlegi háborúban. Irta: KRÄ­MER EMIL ezredes 8 319 Román nézetek a hegyi háborúról. Irta: vitéz DANFY MI­HÁLY vk. alezredes 8 324 Harcosok lelkületének gondozása. Irta: CZAKÓ ISTVÁN dr. 8 331 A 19. számú harcászati példa megbeszélése. Közli: Tözstiszti tanfolyam parancsnokság 8 339

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék