Magyar Könyv-Ház 3. (Posony, 1783)

90. Könyv. Eder Peru felöl

Eder. 157 nyáriat­ is; de nints mód, hogy tolok azt a’ Spanyol ki-tudja. A’ különös­­­en tapasztalt jó akaratért szem­­­be­­kötve, mondják, hogy bizonyos Spa­nyol fő Tisztet olly kincsre vezettek, ’s meg­ gazdagitották. Chicha (Csitsa) nevű pálinkát főznek a Török búzából. Úr napi nyolt­ nap alatt abból annyi kél­ el, hogy éjjel nappal folyó viz kereked­ne belőle, ha egyszerre ki­öntetnék. Láttatnak Peruban régi maradvány épületek. A’ Ruskói Vár o­ly négy szegü kövekből építtetett, hogy tsu­­da a’ Mestersége. Vas nálok nem vólt, még­ is a’ kövek o­ly amnak, hogy egyik a’ másikat te­lyes lappal érje, mintha bele nőtt volna. Csak egy olly kőnek mozdi­tására­ is öt száz ember kivántatnék, hogy vitték a’ magas hegyre , mellyen Ruskó Vár áll ? Jobbára minden folyó viz aranyt vezet , ’s az nem apró porból áll, hanem két vagy négy nehezékni, a­­vagy látni darabotskákból. Az finom tiszta arany, és temérdek sok. A’ Király személy-­viselője (Pro­­rex ) Limában lakik , ’s hatalma­­ alá tartozandó Peru, Chile, Paraguai, Tu­­cuman. Esztendeje szokott jövedelme 150­ ezer forint; de más után több jár. A" Chicha. I ► Kuskoi ’ Vár. Aranyos viz. Limai fo Tiszt, I

Next