Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1945. január-szeptember (1-122. szám)

1945-01-04 / 1. szám

Debrecen 1945. 1. szám. csütörtök, Január 4* MA­GYAR IÜ KÖZLÖNY HIVATALOS LAP _____________________ i\U > •' ! • W- X. '■ - 'y\ i1" '. ‘ y.-rí •*■;■ .* ■-:■ ".V­ A Debrecenben 1944. évi december hó 21.-én összeült Ideiglenes Nemzetgyűlés a magyar állami szuverenitás kizárólagos képviselőjévé nyilvánította ki magát és Elnökévé: DR. ZSEDÉNYI BÉLA egyetemi tanár, alelnökévé : DR. JUHÁSZ NAGY SÁNDOR ny. igazságügyi miniszter és DR. SÁNTHA KÁLMÁN egyetemi tanár, jegyzőivé : VÖRÖS JÓZSEF sodronykészítő és VÖRÖS VINCE földmives, nemzetgyűlési képviselőket választotta me­­g. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben 1944. évi december hó 22.-én tartott ülésében miniszterelnökké : DÁLNOKI MIKLÓS BÉLA belügyminiszterré , DR. ERDEI FERENC pénzügyminiszterré : DR. VÁSÁRY ISTVÁN külügyminiszterré , DR. GYÖNGYÖSI JÁNOS vallás- és közoktatásügyi miniszterré : DR. TELEKI GÉZA honvédelmi miniszterré : VÖRÖS JÁNOS földmivelésügyi miniszterré: NAGY IMRE kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterré : GÁBOR JÓZSEF igazságügyi miniszterré : DR. VALENTINY ÁGOSTON iparügyi miniszterré: TAKÁCS FERENC közellátásügyi miniszterré , FARAGHÓ GÁBOR népjóléti miniszterré , MOLNÁR ERIK nemzetgyűlési képviselőket választotta meg. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés határozatai. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben, 1944. évi december hó 22.-én tartott ülésén a következő határozatokat hozta: I. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés felhatalmazza az ideiglenes kormányt a fegyverszüneti szerződés megkötésére. n. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megbízást ad a nemzetgyűlés elnökségének, hogy a nemzetgyűlésen alkalmazandó ügyrendet előkészítse és az ügyrendi szabályokra vonatkozólag a nemzetgyűlés legközelebbi ülésén előterjesztést tegyen. III. Az államfőt megillető kinevezési jogkört a VI. fizetési osztályig bezárólag az egyes miniszterek, az V. fizetési osztálytól felfelé az illetékes miniszter előterjesztésére a Miniszterelnök gyakorolja. Kivételt képeznek a politikai államtitkárok, továbbá­ a Magyar Kúria és a Közigazgatási Bíróság, valamint a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke, akiket a minisztertanács javaslatára a nemzetgyűlés elnöksége nevezt ki. A honvédség tisztikarának tagjait a honvédelmi miniszter előterjesztésére a miniszterelnök nevezi ki, kivéve a tábornoki kar tag-­ y, - ’-'fr+QtTebf '' :• ' ‘ ' -•*r-Vp- cr ■ 1 ■. .. , ' tv, ’ ■ ■ • » A-i'*ivH*u»titkárának elő* terjesztésére az ideiglenes Nemzetgyűlés elnöksége nevez ki. A miniszterelnöki szék megüresedése esetén az új miniszterelnököt a politikai bizottság előterjesztése alapján az Ideiglenes Nemzet­­gyűlés elnöksége bízza meg, egyhangú előterjesztés hiányában a nemzetgyűlés hivatott a megbízás megadására. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés rendelkezései 1/1944. El. szám. A magyar minisztertanács előterjesztésére vitéz Vörös János vezérezredest a honvéd vezér­kar főnökévé kinevezzük. Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 2/1944. El. szám. A magyar minisztertanács előterjesztésére dr. Balogh Istvánt miniszterelnökségi, Kovács Bélát és dr. Zöld Sándort belügyi, dr. Kovács Kálmánt igazságügyi, B. Szabó Istvánt hon­védelmi, Vásáry Józsefet és S. Szabó Ferencet is,fil mi­velésügyi, Szabó­ Istvánt népjóléti és Pozsgay Gyulát kereskedelmi és közlekedés­­ügyi politikai államtitkárokká kinevezzük, Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke, 3/1944. El. szám. vitéz Vörös János vezérezredes urnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére önt a hon­véd vezérkar főnökévé kinevezzük. Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 4/1944. El. szám. dr. Balogh István nemzetgyűlési képviselő úrnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére Önt miniszterelnökségi politikai államtitkárrá kinevezzük. Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 5/1944. El. szám. Kovács Béla nemzetgyűlési képviselő úrnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére Önt belügyi politikai államtitkárrá kinevezzük. Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr.­ Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 6/1944. El. szám. dr. Z­ö­l­d Sándor nemzetgyűlési képviselő , urnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére . Önt belügyi politikai államtitkárrá kinevezzük. Debrecen, 1944. évi de­cember hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 7/1944. El. szám. dr. Kovács Kálmán nemzetgyűlési képviselő úrnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére Önt igazságügyi politikai államtitkárrá kinevez­­zük. Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr­. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 8/1944. Bl. szám. B. Szabó István nemzetgyűlési képviselő úrnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére Önt honvédelmi politikai államtitkárrá ki­nevezzük./ Debrecen, 1944. évi december hó 23-án. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sándor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sántha Kálmán sk., a nemzet­gyűlés alelnöke. 9/1944. El. szám. Vásáry József nemzetgyűlési képviselő­­­ urnak. A magyar minisztertanács előterjesztésére Önt földmivelésügyi politikai államtitkárrá ki­nevezzük. dr. Zsedényi Béla sk., a nemzetgyűlés elnöke, dr. Juhász Nagy Sán­dor sk., a nemzetgyűlés alelnöke, dr. Sáncta Kálmán sk., a nemzet­­gyű­és alelnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék