Magyar Közlöny- Rendeletek tára, 1947. április-július (93-170/a. szám)

1947-04-25 / 93. szám

Budapest, 1441 93. szám. Április 25. péntek­. MAGYAR ÖZLÖNY RENDELETEK TÁRA . A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT REND­ELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 403-285/1917. IVI6. B. M. szára. A belügyminiszter rendelete a statisztikai kihágási ügyeliben Budapest székesfőváros területén eljárásra jogosult rendőri büntetőbíróság kijelölése tárgyában. 17.000/1947. I. M. szára. Az igazságügym­iniszter rendelete a Magyarország régi területéről a mai területig átköltözött ügy­védiek kedvezményes kamarai bejegyzésére nyitva álló határidő meghosszabbítása tár­gyában. A scernoymiai Izter 483.285/1847. IV/5. B. M számon rendelete­ s statisztikái kihágás! ügyekben Budapest székesfőváros területén eljárásra jogosult rendőri büntetőbiróság kijelölése tárgyában. A 10.060/1946. M. E. szám­ú rendelet 1. §-ában nyert felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendelem : 1§. A statisztikai adatszolgáltatás teljesítésének hatékonyabb biztosítása tárgyában kiadott 14.020/1946. M. E. számú rendelet 2. §-ába ü­tköző kihágási ügyekben Budapest székes­főváros területén az államrendőrség budapesti főkapitánysága többi kerületi kapitányságai­nak kizárásával a rendőri büntetőbíráskodást elsőfokon az államrendőrség budapesti fő­­kapitányságának II. kerületi kapitánysága kizárólagos illetékességéhez utalom. 2. §. A jelen rendeletben foglalt rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az elsőfokon eljáró rendőri büntetőbíróság azokban a jelen rendelet hatálybalépésekor határozatot még nem hozott. 3­ §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1917. évi ápr­is hó 2­5-án. A miniszter fendestrix,­­ Bt. Szibenyi Endre s. k. ministeri oszt&yfőnök. Az igazságügyminiszter 17.000/1847.1. M. szám­i rendített a Magyarorszá­­ régi területéről a mai területre átköltözött ügyvédek kedvezményes kamarai bejegyzésére nyitva álló határidő megh­osszab­­bitása tárgyában. Az ügyvédi kamarák működésének átmeneti szabályozásáról és önkormányzatának helyre­­állításáról szóló 10.440/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 169. szám) 18. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §­ . (1) Azok az ügyvédek, akik az 1918. évi október hó 31. napjáig magyar fennhatóság alatt állott, ők­ jelenleg más állam fennhatósága alatt álló terü­letről az 1944. évi júáius hó 30. napja után a jelenleg magyar fennhatóság alatt álló területre költöztek át, az­­ügyvédi kamara névjegyzékébe .I való felvételükkel kapcsolatban díjat és illetéket fizetni nem kötelesek, ha fel­vételüket az 1947. évi december 19 é­s 11. napjáig kérik. (2) Az előbbi bekezdést a folyamatban lévő felvételi ügyekkel kapcsolatban is alkalmazni kell. 2. §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 144­17. évi április hó 22-én. Dr. üres István s. k. igazságügyiu.uis­.ler Felelős szerkesztő : SZABÓ ZOLTÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék