Magyar Közlöny- Rendeletek tára, 1947. április-július (93-170/a. szám)

1947-04-25 / 93. szám

iffbn MAGYAR KÖZLÖNY 1047. április 16. Közigazgatási nyomtatványok és kiadvány©?* beszerezhetők L. Vár, Országház­ u. 3. »£. alatt (Telefon : l«­1 980.) a magyar állami nyomda nyomtatványraktárában. A nyomtatványokért az 1938. évi alapár négyszeresének vagy ennek alapján forintba és forinti­illére* átszámított és f. évi január hó 31-én kiadott új árjegyzékben foglalt áraknak — a papirosáraknak 22#/o-scal történt fel­emelése következtében — 15°/o-kal emelt összege fizetendő. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI NYOMTATVÁNYOK. Kézbesítési ív (1 íven 6 db). 201­­. sz. Ára ivenként 8 forintfillér. Vét bt­zon a­­­tvány, átvett nyomtatványokról (1 i­ven 2 darab). 203. r. sz. Ara ivenként 12 forintfillér. Ugyanaz (1 íven 4 db). 204. r. sz. Ara ivenként 12 forintfillér. Szállítólevél átadott nyomtatványokról (1 íven 2 db). ■ 205 r. sz. Ara ivenként 12 forintfillér. Ugyanaz (1 ivén 4 db). 206 r. sz Ara ivenként 12 forintfillér.A leltári kimutatás ingatlan és ingó államvagyon érté­kéről (1 íven 2 db). 207. r. sz. Ara ivenként 32 forintfillér. Készpénzletéti főkönyv. 208. r. sz. Ara ivenként 20 forintfillér. Értékletéti főkönyv. 200. r. sz. Ara ivenként 20 forint­­fillér. Beküldési jegyzék számadásokról (I ivén 2 db), kü­liv. 210 r.sz Ara ivenként 12 forintfillér. Ugyanaz, beliv 210. r. sz. Ara ivenként 12 forintfillér. Utazási számla, küliv. 215. r. sz. Ara ivenként 8 forint­­fillér. Ugyanaz, beliv 215. r. sz. Ara ivenként. 8 forintfillér. iratjegyzék a felterjesztésekhez (I íven 4 db). 7 ifi, r. sz Ara­ ivenként 10 forintfillér.. Hátralék szaporodás-apadási kitmitatás a zárszám­a­­dáshoz. 217. r. sz. Ara ivenként 24 forintfillér. Megkeresés a budapesti magyar állaamrendőrség beje­lentési hivatalához, lakcimtadaktítás tárgyában (a vidéki hatóságok és hivatalok részére). 218. r. sz. Ara ivenként 8 forintfillér. Ugyanaz, a székesfővárosi­ hatóságok és hivatalok részére (h ív). 219. r. sz. Ara ivenként 4 forint­­fillér. 4* Számvevőségi munkakönyv 220. r. sz. Ara ivenként 8 forintfillér. Kiadói kimutatás. 221. r. sz. Ara ivenként 32 forint­­fillér. Kimutatás az átfutó avagy az elszámolatlan előlegek hátralékairól (1 ivén 2 db). 222. r. sz. Ara ive­nként 24 forintfillér. Postaküldemények feladójegyzéke. 223. r. sz. Ara iven­ként 8 forintfillér. Írattan irományjegyzék (kl­iv). 224. r. ser.. Ara iven­ként 16 forintfillér. Har­gsorozati jegyzik állásért pályázókról, küliv. 225. r. sz. Ara ivenként 16 forintfillér. Ugyanaz, beliv 325. r. sz. Ara ivenként 16 forintfillér. Kapi jegyzik postatakarikpinzián számlakivonatokról. 226. r sz. Ara ivenként 12 forintfillér. Vétbizonyitvány a magyar pénzügyőrségi anyagraktár­tól átvételi tárgyakról (I íven A db). 227. r. t. Ara ivenként 20 forintfillér. Ugyanaz. Másolat (I íven A db). 328. r. n. Ara iven­ként 20 forintfillér. Ellennyugta a magyar pénzügyőrségi anyagraktár által kiszolgáltatott tárgyakról (­ ivén A db). 229. r. sz. Ara ivenként 20 forintfillér. Állandó személyi járandóságok naplója. 230. r. sz Ara ivenként 28 forintfillér. Napló — Álnapló. 23­0. r. sz. Ara ivenként 24 forint­fillér. Bírói letiltások nyilvántartása. 233. r. sz. Ara ivenként 14 forintfillér. Állandó illetmények gyűjtőkimutatása (2 íves). 234. r. sz. Ara ivenként 10 forintfillér Levélboríték 114X162 mm alaknagyságban, zöldszinti tiszta papirosból készítve. 235. r. sz. Ara 1000 db­ ként 28,5 forint. Számlakönyvi (tartozási) kivonat. A fizetések, stb. megszüntetéséről (1 íven 2 db). 239. r. sz. Ára iven­ként 20 forintfillér. Számlakönyvi (tartozási) kivonat B­ nyugdíjak, stb. megszüntetéséről (1 íven 2 db). 240. r. sz. Ára ivenként 24 forintfillér. Szem­élyváltozási kimutatás (1 ivén 2 db). 241. r sz. Ara ivenként 40 forintfillér. Részletes évi költségvetési előirányzat. 242. r. sz. Ara ivenként 32 forintfillér. Sommás évi költségvetési előirányzat 243. r. sz. Ara ivenként 36 forintfillér. Dijnokok törzskönyvi lapja. Eredeti. 244. r. az. Ara ivenként 24 forintfillér. Kézbesítési könyv. 247. r. sz. Ara ivenként 8 forintfillér. Ellenszámlázási jegyzék. 248. r. sz. Ara ivenként 32 forintfillér. Nyilvántartás a csekk-űrlapokról. 249. r. sz Ara iven­ként 16 forintfillér. Letétemények jegyzéke a kezelő hatóságok és hivatalok számára. 251. r. sz. Ára ivenként 20 forintfillér. Rovancsolási letét (3 íven 2 db). 252. r. sz. Ara iven­­ként­ 36 forintfillér. Letéteményezett okmányok jegyzéke. 253. r. sz. Ara ivenként 20 forintfillér. Jelentés pénztári rovancsolásról (­ íves) db 254. r. sz. Ara darabonként 2 forint 16 fillér. Úti előleg nyilvántartás (1 ivén 2 db) 255. r. sz. Ára ivenként 24 forintfillér Ellátmány számadás. 250. r. sz. Ara ívenként 12 forint­­fillér. Vizsgálati iv (1 ivén 2 db). 257. r. sz. Ara ivenként 8 forintfillér. ügyállási kimutatás (1 ivén 2 db) 258. r. sz. Ára ivenként 16 forintfillér. Pénzügyigazgatóság törzskönyvi lapja (2 éves füzet) 281. r. sz Ara füzetenként 2 Ft 72 fillér. Előjegyzése a készpénzben, értékpapírokban is át­számításokban beérkezett küldeményeknek (1 ivén 2 db). 262 r. sz Ara ivenként 52 forintfillér Nyugdijkimutatás özvegyek részére. 263. r. sz. Ara ivenként 32 forintfillér. Szolgálati és nyugdijilletményt kimutatás tisztviselők, altisztek és szolgák részére. 264 r. sz. Ára iven­ként 32 forintfillér. ,

Next