Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. augusztus-december (196-288. szám)

1948-08-31 / 196. szám

I ~k­g.p­r­ti 1 (STATISk­iK/u HIVATAL I Könyvtara E szám­ára 4 Ft 50 fillér. " —­— 14­6. szám. Budapest, 1048 augusztus 81. kedd. MAGYAR­­ KÖZLÖNY _______RENDELETEK TÁRA A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 8.830/1948. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete az „Alumíniumérc Bánya és Ipar" Magyar-Szovjet­­ Bauxit-Alumínium Részvénytársaság alapszabályáról. 80.850/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a tűzifa után fizetendő anyaggazdálkodási járulék újabb szabályozásáról szóló 110.013/1918. Ip. M. számú rendelet újabb módosítása és kiegészítése tárgyában. 60.308/1948. Á. II. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi előállítású bőrből készült gépszíjak és mű­szaki bőrcikkek legmagasabb fogyasztói árának megállapításáról szóló 103.055/1947. Ip. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 61.110/1918. Á. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az erős- és gyengeáramú villamosgépek, készülékek, műszerek és fogyasztásmérők legmagasabb, fogyasztói, viszonteladói és termelői eladási árának megállapításáról szóló 103.016/1947. Ip. M. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. 61.130/1948. A. flg szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a közhasználatú villamosművek által felszámítható legmagasabb villamosenergia árak megállapításáról szóló 155.007/1946. Ip. M. számú, valamint a villamosenergia árakból nyújtandó árengedmények megállapításáról szóló 155.033/1948. Ip. M. számú és a 103.049/1947. Ip. M. számú, továbbá a 113.027/1948. Ip. M. számú rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 51.200/1918. A­H szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a készbőr forgalomba hozatalával foglalkozó kis- és nagykereskedők legmagasabb bruttó haszonkulcsának megállapításáról szóló 155.074/1946. Ip. M. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. Cl.149/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának­ rendelete a nür­nbergi és játékára eladásánál felszámítható régió- és haszonfedezeti kulcsok megállapítása tárgyában. 61.150/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a szikvíz (szódavíz) legmagasabb előállítói árának szabályozása tárgyában. C1.101/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a külföldről behozott fenyőfűrészáru legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. Gl.163/1948. Á. H. szám A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi fűrészüzemekben hazai és külföldi szár­mazású fenyő gömbfából termelt fűrészáru legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában.­­61.170/1948. Á. II. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a ládaipari termékek legmagasabb eladási árának megállapításáról szóló 170.018/1946. Ip. M. számú rendelet kereskedői haszonkulcsának módosítása tárgyában. 61.171/1948. Á. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az aprított gyújtósfa, kötegelt puhafa és kötegelt léh­ulladék legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. 61.172/1918. Á. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a boksafaszén legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 61.177/1948. Á. N­. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a külföldről behozott tűzifa legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 61.183/1948. A, H. szám A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi termelésű tűzifa, lombos- és fenyőszerfa és az ezekből készült erdei fél- és készgyártmányok legmagasabb árának megállapításáról szóló 170.049/1946. Ip. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 61.184/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi fűrészüzemekben hazai származású lom­bos és fenyőfából előállított fűrészáru legmagasabb eladási árának megállapításáról szóló 170.912/1916. Ip. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 74.225/1948. A H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a hazai származású tűzifa legmagasabb eladási árá­nak újabb megállapítása tárgyában. 71.626/1948. Á. II. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a külföldről behozott ammoniákszoba legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 71.690/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a közérdekű pamutszövetek legmagasabb fogyasztói árának megállapításáról szóló 114 009/1948. Ip. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 71.740/1948. Á. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a tervharisnya legmagasabb fogyasztói árának újabb megállapítása tárgyában. 80.470/1948. A II. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a szárított tészta legmagasabb árának és bérmunka­díjának újabb megállapítása tárgyában. 80.550/1948. A. H. szára. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az állati belek és vér legmagasabb árának megállapí­tásáról szóló 91.600/1946. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 80.589/1948. Á. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a paradicsomkonz­erv legmagasabb eladási árának megállapításáról szóló 53.890/1947. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 80.600/1948 A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendeleti­ a friss gyümölcs-, zöldség- és főzelékfélék eladásá­nál számítható kiskereskedői haszonkulcsok újabb megállapítása tárgyában. 80.620/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a töltelék hentesáruk legmagasabb árának megálla­pításáról szóló 492.510/1948. K. H. számú rendelet módosítása tárgyában. 80.622/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárénak rendelete a fekete- és fehérbors legmagasabb árának meg­­t­ipítása tárgyában kin JoU 54 "•‘OÍMOlv K. N­. számú rendelet módosításáról. 80.630/1948. A. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az egyes vetőmagvak legmagasabb tisztítási díjtéte­lei m­k, valam­int a magtisztító b­ r. n /évek legmagasabb bérének megállapítása tárgyában. A Hagyat* Közh'iny — Hivatalos Lap l egkez“!:*h;»i szánta szeptember hó 1-én szerdán jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék