Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. július-november (138-243. szám)

1949-07-01 / 138. szám

138. szám. nudapest, 1949 július 1, póutek. mmmmmmnmmmmmmmmmmmmllw ' '■■■■ hiítiw ibii iitm nrw——mrfimirm■—<■■■ i■■ ■■ !■ hm,,n, iiunnrwmiiii « MAGYAR® KÖZLÖNY TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK TÁRA A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE. .. --------- --------------------------------------------------------—------- - ---------------~rrr 10.074—23/1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a termelői áraknak a társulati adó, az 10.074 I. Á. H. együttes kereseti- és jövedelemadó, valamint a számlailleték termelői forgalmi adóba való beolvasztása következtében szükséges megváltoztatása tárgyában. 10.411—18/1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a bauxit legmagasabb termelői eladási 10.411 I­. Á. H. árának újabb megállapítása tárgyában. 10.112—124/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a mezőgazdasági gépek és eszközök, 10.412 II. Á. II. valamint azok alkatrészei legmagasabb fogyasztói eladási árának újabb megálla­pítása tárgyában. 10.137 1949. (138) II. A. II. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az aprított gyújtósfa, kötegelt puhafa 10.437 és kötegelt léhhulladék legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.443/1949. (138) II. Á. N­. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a porcélán- és fayencegyártmányok 10.443 legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. 10.182—10.1919. (138)­­ Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a belföldi fűrészüzemekben hazai szár- 10.482 sí. A. H. ma­rás­ú lombosfából előállított fűrészáruk legmagasabb eladási árának megálla­pításáról szóló 170.012/1940. Ip. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 1043.. 1949. (138) II. A. II. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a bútorkereskedői legmagasabb eladási 10.48.­ árak megállapítása tárgyában. 10.48. 1949. (1,18) II. A. II. a Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete az igá­sszekér és a bognáripar által 10 187 készített egyéb gazdasági eszközök legmagasabb árának, valamint az igásszekér javítások legmagasabb díjának szabályozása tárgyában. 10.6.io 9/1919. (138)­­ Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a gyapjúfonalak és szövetek újabb 10.036 JR­ '•­R- árrendezése tárgyában. 10.336—10/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a közérdekű gyapjúszövetek egységes 10.036 III. A. H. fogyasztói árának újabbb megállapítása tárgyában. 10.038 13/1949. (138) A Gazdasági F­őtanács főtitkárának rendeleti a tervharisnya legmagasabb fogyasztói I 10.538 RK *'• R* árának megállapítása tárgyában. 10­.­41 II 1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a görcbenezelt kenderből kézierővel 10.ált­al- R- készített gazdasági kötelek legmagasabb árának újabb megállapítása tárgyában. 10.344—15/1919. (138) Gazdasági Főtanács főtitkárának­ rendelete a kenderkóróból előállított félkész- 10­.*44 HI­­R- és kész rosttermékek legmagasabb eladási árának újabb megállapítása tárgyában. 10.014 —10/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a tilolt len és lenkóc, valamint a kaszált 10.544 R*­ "• R* és csépelt m­aglenszalmából áztatás nélkül készült lenkóc és törtlenszalma leg­magasabb eladási árának úja­bb­­ megállapítása tárgyában Ilkást­ált 1949. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a julazsákok legmagasabb fogyasztói 10.044 111. A. H. árának újabb megállapítása tárgyában. 10.­14—18/1919. (138) A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a gerebenczett kenderből kézierővel 10.044 — III. A. H. készített műszaki kötelek legmagasabb árának megállapítása tárgyában. 10.'.­2—404919. (138) a Gazdasági Főtanács főtitkárának­ rendelete a Indiádé..papiros legmagasabb átadási 10 002 ' R- és nagykereskedői árának megállapítása tárgyában. 10./.40 1949. (138) I­ . A. II. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a rizs és egyéb magvak legmagasabb 1­0.733 iizs iaia /...«­ bércséplési díjának megállapítása tárgyában.­­•* / 1 ' * 1 A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a szikvíz (szódavíz) legmagasabb elő- 10.7.18 ' ' ■ -álulói árának szabályozása tárgyában, a 'tio• iin/1 ’ \i ' pénzügyminiszter rendelete a belföldi forgalomban fizetendő forgalmi adókról. 6404 ..(138) U­. a. P. . I. y pénzügyminiszter rendelete a termetű válhi­talok társulati adójának, együttes kere- (6.333 fel­- és jövedelemadójának, valamint számlailletékének a termelői forgalmi adóba 6.345 való beolvasztásáról, továbbá az áru előállítással nem ka­pc­solatos munka- és­­ szolgálat teljesítések után fizetendő általános forgalmi adó megszüntetéséről szóló 78 /49/1949 fiam 4.115/1949. (134) Kormn. számú rendelet végrehajtása tárgyában. l­e P­M . pénzügyminiszter, rendelete a közszolgálati alkalmazottak külföldi hivatalos kikül- 6.264 109 000/1949 1138) N­­­­P­M vetése alkalmával felszámítható nap­ok­juk és bérkocsidíjak megállapítása tárgyában. ' 4­4' 44 A pénzügyminiszter rendelete a földadónak búzában kivetéséről és lerovásáról szóló 6.317 7.040/1948. Korín. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítására vonatkozó .111 1949. Korín. számú rendelet végrehajtása­ tárgyában. Rendüld szám­a Tárgy­­gatás!T rendszám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék