Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1950 (1-218. szám)

1950-05-04 / 82. szám

Ära 80 fillér. R2. szám. if* Budapest, 1950 június 4, vasárnap. HIVATALOS LAP A pénzügyminiszter 6.023/G/7/1950. ein. B. számú rende­letével 1950 június hó 10. napjával a gyulai pénzügy­igazgatóság székhelyét Békéscsabára, a szegedi pénzügy­­igazgatóság székhelyét Hódmezővásárhelyre helyezte át. (6.023/G/7/1950. Ein. B.) ______ 4.532/1950. eln/2. Nehézipari minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács a Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára anyavállalat, valamint a Balatonvidéki Villamosművek Rt., a Buda­foki Villamossági Rt., a Gibárti Elektromos Művek rt. budapesti, a Budavidéki Villamossági Rt. szentendrei, a Budapestvidéki Villamossági Rt. pesterzsébeti, a Nyíregy­házi Villamossági Rt. nyíregyházi, a Villamossági és Ipari Rt. nyíregyházi, a Vasvármegyei Elektromosművek rt. szom­bathelyi, a Dunaharaszti Villamosművek rt. dunaharaszti leányvállalatok, továbbá a Délmagyarországi Villamossági rt. bácsalmási, a Drávavölgyi Villamossági Rt. szigetvári, a Székelyföldi Villamossági rt. budapesti, a Békésmegyei Villamossági rt. gyulai, az Eger-Gyöngyös vidéki Villa­mossági rt. egri, a Közüzemi és Közsé.gfejlesztő nv. rác­kevei, valamint a Központi Gáz- és Villamossági rt. buda­pesti vállalatoknak az 1948. december 23-án kelt 132/1948. minisztertanácsi határozattal alapított Állami Villamos­energia Szolgáltató nv-ba 1950. január 1-i hatállyal tör­ténő beolvasztását határozta el. (307/16/1950. N. T. számú határozat.) 14.802/1950. 1/3. Belkereskedelmi minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács a 299/1949. M. T. számú határozattal átruházott hatáskörben az 1950. évi március hó 9. napján hozott 176/10/1950. N. T. számú ha­tározatával az 1948:XXXVII. tv. 8. §-a alapján az alábbi nemzeti vállalat alapítását határozta el; A vállalat cége: Könyvesbolt nv. A vállalat székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: Könyváruk kiskereskedelmi for­galombahozatala szaküzletein keresztül. A vállalat tartama: Határozatlan idő. Illetékes miniszter: A belkereskedelmi miniszter. 15.016/1950. 1/3. Belkereskedelmi minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács a 299/1949. M. T. számú minisztertanácsi határozattal átruházott hatásköré­ben az 1950- évi április hó 27. napján hozott 275/15/1950. N. T. számú határozatával az alábbi nemzeti vállalat ala­pítását határozta el: A vállalat cége: Finommechanikai Nagykereskedelmi nemzeti vállalat. A vállalat székhelye: Budapest. A vállalat tárgya: Finommechanikai gyártmányok, op­tikai és fotócikkek, optikai és fotómechanikai műszerek, iboratóriumi felszerelések, belföldi gyártmányú órák és caalkatrészek, valamint import óraalkatrészek nagyke­­skedelmi forgalombahozatala. A vállalat tartama: Határozatlan idő. A vállalat tekintetében illetékes miniszter a belkeres­­edelmi miniszter. A vállalat a Finommechanikai Gyártmányokat Árusító Kft. és a Veit A. és Társa cégekből, továbbá az Optikai. Finommechanikai és Fotócikkeket Értékesítő nemzeti vál­lalat nagykereskedelmi részlegéből alakul. 10.080—-Z—2—5/1950.eln.C. Népművelési minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács az 1948. évi XXXVII. törvény, illetve a minisztertanács 299/1949. M. T. számú határozatával biztosított jogkörében Zeneműkiadó nv. alapítását határozta el. A vállalat székhelye: Budapest. Tárgya: Zeneművek, valamint a zene- és táncművészet és tudomány körébe tartozó szöveges művek kiadása (ki­adói ügylet gyakorlása). Tartama: Határozatlan idő. A vállalat tekintetében a népművelési miniszter ille* tékes. (328/17/1950. N. T. számú határozat.) 10.080—K—13/1950. Eln./C. Népművelési minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács az 1948. évi XXXVII. törvény, illetve a minisztertanács 299/1949. M. T. számú határozatával biztosított jogkörében Közületi Lapkiadó nv. alapítását határozta el. A vállalat székhelye: Budapest. Tárgya: Közületi lapok kiadása (kiadói ügylet gyakor­lása.) Tartama: Határozatlan idő. A vállalat tekintetében a népművelési miniszter illeté­kes. A vállalat az Állami Lapkiadó nv. megfelelő részlegé­ből alakul. (264/15/1950. N- T. sz. határozat.) 10.080—K—13/1950. Eln./C- Népművelést minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács az 1948. évi XXXVII. törvény, illetve a minisztertanács 299/1949. M. T. számú határozatával biztosított jogkörében Folyóiratkiadó nv. alapítását határozta el. A vállalat székhelye: Budapest. Tárgya: Tömegszervezeti lapok és népművelési célú folyóiratok kiadása (kiadói ügylet gyakorlása) Tartama: Határozatlan idő. A vállalat tekintetében a népművelési miniszter illeté-' kés. A vállalat az Állami Lapkiadó nv. megfelelő részlegé­ből alakul. (264/15/1950. N- T. sz. határozat.) 10.080—K—13/1950. Eln./C. Népművelési minisztertől. Közlemény. A Népgazdasági Tanács az 1948. évi XXXVII. törvény, illetve a minisztertanács 299/1949. M. T számú határozatával biztosított jogkörében Napi- és Hetilapkiadó nv. alapítását határozta el. A vállalat székhelye: Budapest. Tárgya: Napi- és hetilapok kiadása (kiadói ügylet gya­korlása). Tartama: Határozatlan idő. A vállalat tekintetében a népművelési miniszter illeté­kes. A vállalat az Állami Lapkiadó nv. megfelelő részlegé­ből alakul. (264/15/1950. N. T. sz. határozat.) A Magyar Közlöny — Törvények és Törvényerejű Rendcletek Tára mai száma kéziratok hiánya miatt nem jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék