Magyar Közlöny - Törvények és törvény erejű rendeletek tára, 1950. január-június (1-10. szám)

1950-01-25 / 1. szám

1. szám-Budapest, 1950 január 25. szerda. TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK TÁRA A LAP MAI SZÁMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE Törvény száma Tárgy Köz­igazgatási rendszám 1950. évi 1. számú törvényerejű rendelet. Augusztus 20. nap­­ a Népköztársaság ünnepévé nyilvánításáról. 5.155 1950. évi 2. számú Az államigazgatás gazdálkodásának, számvitelének és a gazdálkodás ellenőre 10.000 törvényerejű rendelete­zésének reformjáról. 1950. évi 3. számú törvényerejű rendelet. Egyes bűnvádi eljárási rendelkezésekről. 2.101 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 1. számú törvényerejű rendelete augusztus 20. napjának a Népköztársaság ünnepévé nyilvánításáról. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya az 1949. évi augusztus 20. napján lépett hatályba. Az Alkotmány fejezi ki és rögzíti le azoknak az alapvető gazdasági és társadalmi változások­nak eredményeit, amelyeket országunk a nagy Szovjetúnió fegyveres ereje által történt felsza­badítása óta elért és az Alkotmány jelöli ki to­vábbfejlődésünk irányát is a szocializmus felé vezető úton. Augusztus 20. napja tehát a dél-Szakasits Árpád s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 2. számú törvényerejű rendelete ez államigazgatás gazdálkodásának, számvitelének és a gazdálkodás ellenőrzésének reformjáról. Tervgazdálkodásunk megköveteli, hogy a régi rendszer maradványait az államigazgatás költség­­vetési hiteleivel való gazdálkodás és a számvitel terén is felszámoljuk. Ehelyett a tervgazdálko­dásba beilleszkedő, a költségvetési reformmal összhangban álló olyan gazdálkodási rendszert hozó magyar nép életében történelmi jelentőségű fordulópont. Ezért a Népköztársaság Elnöki Taná­csa elrendeli: 1. §. Augusztus 20. napja nemzeti ünnep: a Magyar Népköztársaság Alkotmányának ünnepe. 2. §. Jelen törvényerejű rendelet végrehajtásá­ról a Magyar Népköztársaság minisztertanácsa gondoskodik. Olt Károly s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára: kell kiépíteni és a költségvetési hitelekkel való gazdálkodás belső ellenőrzésének olyan reform­ját kell megvalósítani, amely megfelel a népi de­mokratikus államigazgatás követelményeinek és emellett jelentős számviteli egyszerűsítéseket is tartalmaz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék