Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1951. január-június (1-96. szám)

1951-01-02 / 1. szám

Ára 80 fillér. szám* Budapest, 1951 január 2. kedd. MAGYAR # KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK ' Köz Szám Tárgy igazgatási _ ' rendszám A/1951. (1.2.) M. T. A cukor- és finomlisztellátás szabályozása. 8.917, 8.981 Minisztertanácsi rendelet A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 4/1951. (I. 2.) M. T. számú rendelete a cukor- és finom­lisztellátás szabályozása­­ tárgyában. (Közigazgatási rendszám: 8.917., 8.981.) A minisztertanács a cukor- és finomlisztellátás rendjét a­z alábbiakban szabályozza:­­• §• (1) Az 1951. évi január hó 1. napjától kezdve a lakosság cukor- és finomlisztszükségletét egyrészt hatósági jegyre hatósági áron, másrészt a szabad forgalomban kereskedelmi áron biztosíthatja. A hatósági jegyre hatósági áron kiszolgáltatott cu­kor és finomliszt mennyisége általában megfelel az 1948—50. évek tényleges fogyasztásának. Ezen a mennyiségen felül cukrot és finomlisztet a sza­bad forgalomban kereskedelmi áron bárki szük­séglete szerint vásárolhat. (2) A hatósági cukor és finomliszt (búzadara, száraztészta) ára változatlan marad. (3) A szabad forgalomban kereskedelmi áron árusított cukor és finomliszt (búzadara, száraz­­tészta) forgalombahozatalának módját és árát a belkereskedelmi miniszter szabályozza. 2. §. (1) A hatósági jegyre vásárolható cukor- és fi­nomlisztfejadagok a következők: a) a Budapest főváros, Debrecen, Győr, Miskolc, Ózd, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szolnok, Szombat­hely és Tatabánya városok területén lévő, vala­mint a belkereskedelmi miniszter által külön megjelölt egyéb állami üzemek, vállalatok, intéz­mények, intézetek, hatóságok és hivatalok dolgo­zóinak vagy más közületi és társadalmi szervek alkalmazottainak havi cukorfejadagja 1 kg, az or­szág többi részén 80 dkg, havi finomliszt (búza­dara, száraztészta) fejadagja pedig az ország egész területén egységesen 1­60 kg; b) az a) pontban felsorolt, Budapest főváros, Debrecen, Győr, Miskolc, Ózd, Pécs, Salgótarján.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék