Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1951. június-december (97-186. szám)

1951-06-28 / 97. szám

Ára 80 fillér. 97. Szám. Budapest, 1951 június 28. csütörtök. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy­a: Személyi rész. A Legfelsőbb Bíróság Elvi tanácsának határozatai. 2.580/elnökség/1951. • A katonai igazolvány megőrzés­éről és az annak adataiban bekövetkezett vál- 4.420 (VI. 28.) H. M. torások bejelentéséről. 6.400/M.8/1/1951. Magyar Nemzeti Bank egyszámlarendjébe tartozó állami vállalatok adó- 6.400 (VI. 28.) U­. a. P. M. fizetése. 18.037/1951. (VI. 28.) F-M. A fertőző sert­ésb­énul­ás elterjedésének megakadályozása érdekében az ország 8.682 nyugati részén kijelölt zárt terület módosításáról. 253.500/1951. (VI. 28.) A gabona forgalmának szabályozása. 8.912 Elm. M. 7.740—VIII/192/1951. A csónakkölcsönzői iparigazolványok felülvizsgálata. 7­ 740 (VI. 28.) K. P. M. I. Foresz A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Elvi Tanácsának határozatai Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a fémgyűjtés­ben kiváló eredményt elért fiatalo­k mimikájának el­ismeréséül: Tóth Éva villanyhegesztőnek (Szerelőipari Vál­lalat, Budapest) és Papp Lajos esztergályos ta­nulónak (Diósgyőr, Iparostanulóváros) a MA­GYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM arany fokozatát; Incze Ottó öntőnek (Rákosi Művek), Török Sán­­­dor, városi DISz-bizottság munkatársának (Gyula), Porsek Sándor ált. iskolai tanulónak, úttörő (Hód­mezővásárhely) és Pintér Irén építőipari segéd­munkásnak (Dunapentele, Vasmű) a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM ezüst foko­zatát, Janik József bádogos tanulónak (Budapest), 'Jóba Katalin ált. leányiskolái tanulónak, úttörő '(Budapest), Kis Lajos üzemlakatosnak (Győri Vagon), Lapos Ferenc földművesnek (Mátészalkai járás, Nagyecsed), Végh Sándor ált. iskolai tanuló­nak, úttörő (Mezőtúr) és Fiu Éva ács tanulónak­­(Budapesti Maivasépítési Vállalat) a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM bronz foko­zatát adományozza. Kelt Budapesten, 1951. évi június hó 25. napján. Rónai Sándor s. k. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke, titkára. A A­agyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elvi tanácsa a Büntetőjogi Határozatok Tára IV. kötetében 283., 299., 300., 301., 304., 305., 305., 307., 308., 310., 311., 312., 314., 315., 316., 317. és 318. szám alatt felvett elvi határozatokat hatályon kívül helyezi. A III. kötetben 267. szám alatt felvett elvi ha­tározatot hatályon kívül helyezi és helyébe a kö­vetkező határozatot hozza: I. Ittas állapotban elkövetett bűncselekmény el­bírálásánál az ittasságot rendszerint nem lehet enyhítő körülményként figyelembe venni. II. Ha az elkövetőt, cselekménye társadalmi ve­­szélességének a felismerésében vagy akaratának megfelelő magatartásában, az ittasság folytán ke­letkezett öntudatzavar korlátozta, ez a körülmény nem szolgálhat alapul a büntetés korlátlan eny­hítésére. III. Az ittasságot súlyosbító körülményként kell figyelembe venni azokban az esetekben, amikor a fegyelem és éberség az elkövetőnek hivatásánál, vagy foglalkozásánál fogva fokozott kötelessége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék