Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1951. június-december (97-186. szám)

1951-06-28 / 97. szám

I. Fwresz A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Elvi Tanácsának határozatai Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a fémgyűjtés­ben kiváló eredményt elért fiataloik mimikájának el­ismeréséül: Tóth Éva villanyhegesztőnek (Szerelőipari Vál­lalat, Budapest) és Papp Lajos esztergályos ta­nulónak (Diósgyőr, Iparostanulóváros) a MA­GYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM arany fokozatát; Incze Ottó öntőnek (Rákosi Művek), Török San­­'dor, városi DISz-bizottság munkatársának (Gyula), Pérsek Sándor ált. iskolai tanulónak, úttörő (Hód­mezővásárhely) és Pintér Irén építőipari segéd­munkásnak (Dunapentele, Vasmű) a MAGYAR NÉPKÜZTARSASAGI ÉRDEMÉREM ezüst foko­zatát; Janik József bádogos tanulónak (Budapest), 'Jóba Katalin ált. leányiskolái tanulónak, úttörő '(Budapest), Kis Lajos üzemlakatosnak (Győri Vagon), Lapos Ferenc földművesnek (Mátészalkai járás, Nagyecsed), Végh Sándor ált. iskolai tanuló­nak, úttörő (Mezőtúr) és Ftu Éva ács tanulónak '(Budnoesti Maivasépítési Válla'at) a MAGYAR NÉPKÜZTARSASAGI ÉRDEMÉREM bronz foko­zatát adományozza. Kelt Budapesten, 1951. évi június hó 25. napján. Rónai Sándor s. k. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke. titkára. A Alagyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elvi tanácsa a Büntetőjogi Határozatok Tára IV. kötetében 283., 299., 300., 301., 304., 305., 305., 307., 308., 310., 311., 312., 314., 315., 316., 317. és 318. szám alatt felvett elvi határozatokat hatályon kívül helyezi. A III. kötetben 267. szám alatt felvett elvi ha­tározatot hatályon kívül helyezi és helyébe a kö­vetkező határozatot hozza: I. Ittas állapotban elkövetett bűncselekmény el­bírálásánál az ittasságot rendszerint nem lehet enyhítő körülményként figyelembevenni. II. Ha az elkövetőt, cselekménye társadalmi ve­­szélességének a felismerésében vagy akaratának megfelelő magatartásában, az ittasság folytán ke­letkezett öntudatzavar korlátozta, ez a körülmény nem szolgálhat alapul a büntetés korlátlan eny­hítésére. III. Az ittasságot súlyosbító körülményként kell figyelembevenni azokban az esetekben, amikor a fegyelem és éberség az elkövetőnek hivatásánál, vagy foglalkozásánál fogva fokozott kötelessége. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy au Személyi rész. A Legfelsőbb Bíróság Elvi tanácsának határozatai. 2.580/elnökség/1951. • A katonai igazolvány megőrzé. éró] és az annak adataiban bekövetkezelt vál- 4.420 tVI. 28.) H. M. tozások bejelentéséről. 6.400/M—8/1/1951. Magyar Nemzeti Bank egyszámlarendjébe tartozó állami vállalatok adó- 6.400 (VI. 28.) II. a. P. M. fizetése. 18.037/1951. (VT. 28.) F-M. A fertőző sert ésb ónul ás elterjedésének megakadályozása érdekében az ország 8.682 nyugati részén kijelölt zárt terület módosításáról. 253.500/1951. (VI. 28.) A gabona forgalmának szabályozása. 8.912 Élm. M. 7.740—VIII/192/1951. A csónakkölcsönzői iparigazolványok felülvizsgálata. 7-740 (VI. 28.) K. P. M. Ara 80 fillér. 97. Szám. Budapest, 1951 június 28, csütörtök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék