Magyar Közlöny - Miniszteri rendeletek, 1951. január-május (1-73. szám)

1951-01-02 / 1. szám

1. szám. Budapest, 1951 január 2. kedd. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA MINISZTERI RENDELETEK t­artalomjegyzék 81.500/1951. (I.2.) Bk. M. Belkereskedelmi A cukor- és finomlisztellátás szabályozásáról szóló 8917. miniszter 4/1951. (I. 2.) M. T. számú rendelet végrehajtása. 8.931 863.630/1951. (I. 2.) Bk. M. Belkereskedelmi A szabad forgalomban vásárolható cukor kereskedelmi 10.736 A.H. miniszter árának megállapítása. 563.631/1951.(I. 2.) Bk. M. Belkereskedelmi­­A szabad forgalomban vásárolható finomliszt és búza­ 10.731 A. H. ú . miniszter dara kereskedelmi árának megállapítása. 863.632/1951.(1. 2.) Bk. M. Belkereskedelmi A szabad forgalomban vásárolható száraztészta keres-10.732 A. H. miniszter kedelmi árának megállapítása.. 363.633/1951.(1. 2.) Bk. M. Belkereskedelmi A zsemlye és egyéb péksütemény vendéglátóipari ára­ 10.752 A. H. miniszter­nak megállapítása. 363.634/1951.(I. 2.) Bk. M. Belkereskedelmi Egyes cukrászsütemények árának megállapítása. 10.751 A. H. miniszter 53.635/1951. (I. 2.) Bk. M. Belkereskedelmi A fehérkenyér, zsemlye és egyéb sütőipari termékek 10.732 A. H. miniszter árának megállapítása. .63.636/1951. (1.2.) Bk. M. Belkereskedelmi Egyes gyümölcs- és főzelék-konzervek legmagasabb 10.753 A. H. miniszter árának megállapítása. 363 637/1951. (1.2.) Elm. M. A H. Élelmezési miniszter Az édesipari készítmények árának újabb megállapítása. 10 751 A belkereskedelmi miniszter 81.500/1951. (I. 2.) Bk. M. számú rendelete a cukor- és finomlisztellátás szabályozásáról szóló 1/1951. (I. 2.) M. T. számú rendelet végrehajtása tárgyában. (Közigazgatási rendszám: 8.917., 8.981.) Általános rendelkezések: 1. 8­(1) 1951 január 1-től kezdődően a lakosság cukor és finomliszt (búzadara, száraztészta) szükségletét egyrészt hatósági jegyre hatósági áron, másrészt a szabadforgalom­ban kereskedelmi áron biztosíthatja. A hatósági jegyre hatósági áron kiszolgáltatott cukor és finomliszt mennyisége általában megfelel az 1948—50. évek tényleges fogyasztásának. Ezen a mennyiségen felül cukrot és finomlisztet a szabad forgalomban kereskedelmi áron bárki szükséglete szerint vásárolhat. (2) A hatósági jegyre (utalványra) kiutalt cukor és finomliszt az ellátatlan fogyasztók, valamint a kórházak, üzemi konyhák, stb. hatósági áron történő ellátására szolgál., (3) A hatósági cukor és finomliszt (búzadara, száraz­tészta) ára változatlan marad. 2. §• (1) A hatósági cukor- és finomlisztelátással kapcsola­tos teendőket a belkereskedelmi miniszter irányítása és ellenőrzése mellett a helyi tanácsok végrehajtóbizottságai intézik. (2) A végrehajtóbizottságok elnökei kötelesek gondos­kodni arról, hogy a cukorjegyek és finomliszt jegyek ki­osztására, továbbá a hatósági cukor- és finomlisztellátás­sal kapcsolatos egyéb teendők ellátására megfelelő sze­mélyzet és helyiségek álljanak rendelkezésre. 3­­8. (1) Cukorjegyre és finomliszt jegyre jogosult minden el­látatlan fogyasztó, akine­k állandó lakóhelye az ország te­rületén van. Rendelet száma Kibocsátó hatóság Tárgy Köz­igazgatási rendszám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék