Magyar Közlöny, 1953 (1-69. szám)

1953-01-10 / 1. szám

1. szám Budapest, 1953 Január 10, Szombat. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szára Tárgy 2.108/1952. (1953. I. 10.) Mt h. 1/1953. (I. 10.) M. T. 2/1953. (I. 10.) M. T. Személyi rész. A kollektív szerződésekről. A tömb és színezüst vételre való kötelező felajánlásáról. A kereseti és vagyonadó megszűnéséről Közlemény. I. Ftfi-tfsz Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a festőművé­szet területén szerzett kimagasló érdemei elisme­réséül Rudnay Gyula Kossuth-díjas festőművész részére 75. születésnapja alkalmából a MAGYAR NÉP­KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND IV. fokozatát adományozza-Kelt Budapesten, 1953. évi január hó 8. napján. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa dr. Hazai István birtokrendező mérnököt az Állami Földmérési és Térképészeti Illatai főmérnökét a Budapesti Műszaki Egyetemhez tartozó Soproni Földmérőmérnöki kar Alkalmazott Geodézia tan­székre tanszékvezető egyetemi tanárnak kinevezte. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa dr. Mosonyl Emilt, a Vizerő Tervező Iroda igaz­gatóját a Budapesti Építőipari Műszaki Egyetem mérnök kara vízépítés tan II. számú tanszékére tanszékvezető egyetemi tanárrá kinevezte. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa dr< Palotás László mérnököt a Közlekedési Műszaki Egyetem mechanika tanszékére tanszékvezető egyetemi tanárnak kinevezte. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsát Világhy Miklóst az Eötvös Lóránd Tudományegye*­­tem állam- és jogtudományi kara polgári jog il« számú tanszékére tanszékvezető egyetemi tanárrá kinevezte. Minisztertanácsi határozat A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának és a Szakszervezetek Országos Tanácsának 2,108/1952. (1953. I. 10.) számú határozata a kollektív szerződésekről. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa és a Szakszervezetek Országos Tanácsa annak ér­dekében, hogy a Munka Törvénykönyvében meg­határozott a lapé Iveknek megfelelően részletesen szabályozzák a kollektív szerződések megkötésé­vel és végrehajtásuk ellenőrzésével kapcsolatos állami és szakszervezeti feladatokat, a következő­ket határozták el. KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék