Magyar Közlöny, 1954 (1-108. szám)

1954-01-09 / 2. szám

2. szám. Budapest, 1954 január 9, szombat. AMAQ) KÖZLÖNY ÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám: Tárgy: 1.002/1954. (1.9.) Mt.h. Személyi rész. У Az erdölelepitő állomások megszünletésépéíT 1/1954.(1.9.) M.T. 1,1054. (f. 9ÜJt. M­Közlemények. ( I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Lyka Károly Kossuth-díjas műtörténésznek a művészet-történet terén végzett sclk évtizedes eredményes munkája elismeréseként, 85. születés­napja alkalmából a „MUNKA ÉRDEMRENDET” adományozza. Kelt Budapesten, 1954 Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. január 7-én. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügymi­niszter előterjesztésére Szobek András bel- és к ü 1 keredked e lm i miniszteri ve 1 yettdst re n d kiv ii! i nagykövetté és meghatalmazott miniszterré ki­nevezi. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügy­miniszter előterjesztésére Szobek András rend­kívüli nagykövetet és meghatalmazott minisztert a Kínai Népköz társaság területére kiterjedő hatás­körrel a pekingi nagykövetség vezetésével meg­bízza és részére az e célból kiállított megbízóleve­let aláírással és pecséttel ellátva kiadja. Kelt Budapesten, 1953. december 1-én. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Szocialista tulajdon védelmében tanúsított helyt­állásuk elismeréséül özv. Erdélyi Kálmánná postaié! ügyelőnek a „SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉRMET”, özv. Marosi Ernőné postaidéi lenőrnek a „MUNKA ÉRDEMÉRMET” adományozza. Kelt Budapesten, 1953. december 30-án. Qobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. Hlini*ztertaná<‘KÍ határozat A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1.002/1954, {I. 9.) számú határozata az erdőtelepítő állomások megszüntetéséről. Az erdőtelepítő állomások 1954. január l-ével megszűnnek. Az erdőnkívüli fásítások Szakszerű megtervezésével, végrehajtásával és az ezzel járó szakirányú felvilágosító és szervező munkáik el­végzésével — jelenlegi feladatkörük érintetlenül hagyása mellett — az állami erdőgazdaságoknak kell foglalkozni. A megszüntetett erdölelepitő álló-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék