Magyar Közlöny, 1955 (1-132. szám)

1955-05-06 / 51. szám

I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szénbányászat területén végzett kiváló munkájuk elismeréséül Koller Mihálynak, a Csolnok II. bánya vájárjá­nak, Oszkár Józsefnek, ,a Tokod-Altáró vájárjának, Vasbányai Jánosnak, a Pilisi Aknaüzem főakná­szának, Illés Károly­nak, a Kossuth-bánya II. üzem bányamesterének, Martinkó Mátyásnak, a Komlói Tröszt osztály­­vezetőjének, Ropoli Istvánnak, a Béta-­akna bányamesteré­nek, Szabó Sándornak, a Mátravidéki Tröszt villa­mosműhely főművezetőjének, Kálma Józsefnek, borsodnádasdi körzetvezető­nek, Gulyás Sándornak, a somsálvi akna-üzemegy­ség frontmesterének, Berecz Józsefnek, a nagybátonyi Kossuth-táró vájárjának, Kaposvári Jenőnek, a szorospataki Kossuth­­bánya dolgozójának, Kazinczi Lászlónak, a kazári bányaüzem vájár­jának, Zolnai Sándornak, a sajókazai üzem vájárjának, Hoffmann Pálnak, az oroszlányi XVIII-as bánya vájárjának, Vankó Richardnak, a Bányászati Tervező Inté­zet osztályvezetőjének, Tihanyi Frigyesnek, a székesfehérvári Bányá­szati Aknamélyítő Váll. üzemvezetőjének, Szikom Dezsőnek, a Cser-bánya bányameste­rének, Kasza Zoltánnak, a várpalotai Ferenc-bánya üzemvezetőjének, Lechner Mátyásnak, a dudari Iker-bánya villany­­szerelőjének, Hipeller Sándornak, a balinkai bánya vájárjá­nak, Balázs Jánosnak, a Mélyfúró Berendezések Gyára géplakatos csop.­vezetőjének, Szilas Lászlónak, Szabolcs-bánya igazgatójá­nak, Hidasi Istvánnak, a Középdunántúli Szénbányá­szati Tröszt igazgatójának, Börzsei Mihálynak, a Pécs-bánya igazgatójá­nak és Molnár Istvánnak, a Komlói Aknamélyítő Vál­lalat vájárjának a „SZOCIALISTA MUNKÁÉRT ÉRDEMÉREM.” Koltai Lajosnak, a dorogi IX—XIV. bánya vájár­jának, Havasi Sándornak, 0 csolnoki I. bánya mező­vezetőjének, Péter Istvánnak, 0 Béta-akna vájárjának, Cseh Lászlónak, a XII. bánya csillésének, Varga Istvánnak, a Rózsa IX. akna vájárjának, Szurdoki Istvánnak, 0 putnoki bányaüzem vá­járjának, Hajnik Pálnak, a Szénbányászati Minisztérium főelőadójának, Erdélyi Jánosnak, a Margit-táró vájárjának, Sándor Andrásnak, a Kondó-bánya aknászának, Grószt Istvánnak, a síkvölgyi bánya vájárjának, Simon Jánosnak, a XIV. bánya vájárjának,­­ Gosztencshnig Józsefnek, a XI. bánya vájárjá­nak, Gyurmánczi Sándornak, a Tatabányai Tröszt osztályvezetőjének, Fazekas Jánosnak, az oroszlányi külfejtés bánya­üzem vájárjának, Boros Antalnak, a XVII. bánya vájárjának,­­ Kobolka Alajosnak, a Bányászati­­Kutató Intézet bányamérnökének, Szabó Ernő bányamérnöknek, a Tatabányai Aknászképző Technikum igazgatójának, Markovich Pál bányamérnöknek, a miskolci Bányaipari Technikum igazgatójának, Bognár Jánosnak, a Cser-bánya vájárjának, Szabó Jánosnak, a Cser-bánya főmesterének, Szabó Istvánnak, Ferenc-bánya frontmesterének, 51. szám.­­ Budapest, 1953. május 6. péntek. MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám:4 T­árgy: 1.049/1955. (V. 6.) 1,1z. h. Személyi rész. A „Vasgyí­jtó Hónap" szervezéséről.

Next