Magyar Közlöny, 1956 (1-107. szám)

1956-01-04 / 1. szám

54562 KÖZLÖNY * 1. szám. Budapest, 1956. január 4, szerda. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám: Tárgy: 1956. évi 1. számú tvr. 1956. évi 1. számú N. E. T. határozat. 1.001/1956. (I. 4.) Mt. h. 1/1956. (I. 4.) В. M. Személyi rész. A község- (város-) fejlesztési hozzájárulásról. A fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanácsolt szabály- (tanács-) rendeletéinek felülvizsgálásáról. A Községi Tűzoltótestületek alapszabály-mintájáról. Az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásának, íorgalombahozatalá­­nak, tárolásának, őrzésének és felhasználásának engedélyezéséről, vala­mint ellenőrzéséről. Közlemény. MAGYAR I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a kohó- és gépipar területén végzett igen eredmé­nyes munkája elismeréséül Bíró Ferencnek, a kohó és gépipari miniszter volt első helyettesének a „MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE” kitüntetést adományozza. Dobi István s. k„ a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k„ a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Kenyeres Júliának, iaz MTI vezérigazgatóhelyet­tesének GO. születésnapja alkalmából a „MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE” kitüntetést adományozza. . / Dobi István s. k„ a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Vedres Márk Kossuth-díjas szobrászművésznek 85. születésnapja alkalmából a „MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE” kitüntetést adományozza. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Hevesi Gyulának, a Magyar Tudományos Aka­démia levelező tagjának, a Műszaki Tudományok Osztálya osztálytitkárának a „MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE” kitüntetést .adományozza. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa ia munkásmozgalom-történeti kutatása terén vég­zett eredményes, kiváló munkája elismeréséül Kőhalmi Bélának, a Fővárosi KönyvMár volt ve­zetőjének a „MUNKA ÉRDEMREND” kitüntetést adományozza. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Darabos Iván s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék