Magyar Közlöny, 1959 (1-124. szám)

1959-01-03 / 1. szám

MAGYAR 0 KÖZL ilíiiíii 0000000077381 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS uítoh — —■—— Ilii Ilii l'll ll'll IMi I ' 111II Z*JSSZSaSKgkTxiiMffrcWBMMKSTirtMW if'M'l’WniBSCaaiBP TARTALOMJEGYZÉK «7t T,í*hÍN. 1/1959. (I. 3.) Korm. rendelet. 2/1959. (I. 3.) Korm. rendelet. 1.001/1959. (I. 3.) Korm. határozat. 1/1959. (I. 3.) Bk. M. Személyi rész. A Magyar Népköztársaság területén külföldi rendszámmal közlekedő és a külföldre távozó belföldi rendszámú gépjárművek kötelező szavatossági biztosításáról. Az állami szervek magánszemélyektől történő árubeszerzéseiről, valamint ingatlanvásárlásairól. A fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanácsok vb. elnökei, elnökhelyettesei és titkárai megválasztásának jóváhagyásáról. Az élő és vágott baromfi és a tojás árának és beszerzésének szabályozásáról. Közlemény. 1« Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dobi Istvánnak, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa elnökének 60. születésnapja alkalmából az állami és társadalmi élet vezető posztjain szerzett kiemelkedő érdemei elismeréséül a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉRDEMRENDJE kitüntetést adományozza. Kiss Károly s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke, Kristóf István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Országos Találmányi Hivatal fennállásának 0 éves évfordulója alkalmából, kiemelkedő mun­­.ájuk elismeréséül Szabó Andrásnak, a könnyűipari osztály fő­mérnökének, Vikol Józsefnek, a jogi osztály díja­zási főelőadójának, Vékony Sándornak, a jogi osz­tály vezetőjének, Dani Csipák Bélának, a jogi osztály csoportvezetőjének, Horváth Sándornak, a közlekedési osztály főmérnökének, Tóth József né újítási előadónak és dr. Hermányi Erichnek a Szabadalmi Bíróság dolgozójának; Sárosi Imre úszómesteredzőnek 50. születés­napja alkalmából, az úszósport terén kifejtett há­rom évtizedes eredményes munkája elismeréséül; a Kaoliniszapoló-mű építésénél végzett kima­gasló eredmériyes munkájuk elismeréséül Pittner Józsefnek, a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat igazgatójának a „SZOCIALISTA MUNKÁÉRT’’ ÉRDEMÉREM, Kálmán Györgynek, a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat főmérnökének és Lehnert Zoltánnak, a Nehézipari Minisztérium Érc- és Ásványbányá­szati Főosztálya osztályvezető helyettesének a MUNKA ÉRDEMÉREM, a Magyar Hidrológiai Társaság megalakulásának 10. évfordulója alkalmából, műszaki-tudományos társadalmi munkájuk elismeréséül Galli Lászlónak, a Mélyépítési Tervező Iroda osztályvezető főmérnökének és Dr. Papp Ferenc­nek, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egye­tem Ásványtani Tanszéke egyetemi tanárának a „SZOCIALISTA MUNKÁÉRT’’ ÉRDEMÉREM. 1, Szám. Budapest, 1959. január 3., szombat. Szám: Tárgy:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék