Magyar Közlöny, 1962 (1-100. szám)

1962-10-31 / 80. szám

676 .– 1962. október 31. MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám. c) Veszprém megye pápai járásához tartozó Mezőlak község területéből, Mátyusháza elneve­zésű, mintegy 301 kh nagyságú határrészt a Veszprém megyéhez tartozó Pápa járási jogú vá­ros területéhez kell átcsatolni; d) Veszprém megye zirci járásához tartozó Gic község területéből, Gerencsér-puszta elnevezésű, mintegy 431 kh nagyságú határrészt Veszprém megye pápai járásához tartozó Bakonytamási köz­ség területéhez kell átcsatolni. 2. A Zala megyei tanács 38/1961. számú hatá­rozatával Győrvár és Gősfa községek között terü­letátcsatolást javasolt. A Vas megyei tanács 11/1962. számú határozata szerint e javaslatban foglalt állásfoglalással nem értett egyet. A Nép­­köztársaság Elnöki Tanácsa a közvetlenül érintett lakosság többségének véleményére és az illetékes Vas megyei tanácsok állásfoglalására tekintettel a Zala megyei tanács javaslatát mellőzi és a te­rületátcsatolást nem rendeli el. 3. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa jóvá­hagyja: a) a Baranya megyei tanács 1583/1959. számú határozatát, melyben a siklósi járáshoz tartozó Babarcszöllős, valamint Diósviszló községektől az ugyanazon járáshoz tartozó Szava községhez, b) a Borsod-A-Z. megyei tanács 711/3/TK. 38 T. 1961. számú határozatát, melyben az encsi járás­hoz tartozó Kázsmárk községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Halmaj községhez, c) a Borsod-A-Z. megyei tanács 1539­3/TK. 40./T. 1961. számú határozatát, melyben az edelé­­nyi járáshoz tartozó Finke községtől, az ugyan­azon járáshoz tartozó Damak községhez, d) a Borsod-A-Z. megyei tanács 1629/TK. 39./T. 1961. számú határozatát, melyben a mezőcsáti já­ráshoz tartozó Hejőbába községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Nemesbikk községhez, és a Borsod-A-Z. megyei tanács 2061/3/TK. 1961. 18. számú határozatát, melyben a sátoralja­újhelyi járáshoz tartozó Bodrogolaszi községtől az ugyanazon járáshoz tartozó Sárazsahál­y köz­séghez, f) a Borsod-A-Z. megyei tanács 669/TK. 17./T. 1962. számú határozatát, melyben az encsi járás­hoz tartozó Alsóvadász községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Szikszó községhez, g) a Borsod-A-Z. megyei tanács 889/TK. 26./T/ 1962. számú határozatát, melyben az encsi járás­hoz tartozó Homrogd községtől, az ugyanazon já­ráshoz tartozó Alsóvadász községhez, h) a Borsod-A-Z. megyei tanács 1083/2/TK. 40./T. 1962. számú határozatát, melyben a mező­kövesdi járáshoz tartozó Tard községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Mezőkövesd község­hez, i) a Borsod-A-Z. megyei tanács 1315 TK. 39/1, 1962. számú határozatát, melyben az encsi járás­hoz tartozó Aszaló községtől, az ugyanazon járás­hoz tartozó Szikszó községhez, j) a Fejér megyei tanács 14/1962. számú hatá­rozatát, melyben a székesfehérvári járáshoz tar­tozó Pákozd községtől, az ugyanazon járáshoz tar­tozó Gárdony­ községhez, k) a Fejér megyei tanács 15/1962. számú hatá­rozatát, melyben a móri járáshoz tartozó Balinka községtől az ugyanazon járáshoz tartozó Bakony­­csernye községhez, k) a Győr-Sopron megyei tanács 44/1961. számú határozatát, melyben a győri járáshoz tartozó Győrszentmárton községtől, az ugyanazon járás­hoz tartozó Ravazd községhez, m) a Komárom megyei tanács 5/1962. számú határozatát, melyben a dorogi járáshoz tartozó Nyergesújfalu községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Tát községhez, n) a Somogy megyei tanács 18/1961. számú ha­tározatát, melyben a marcali járáshoz tartozó Nagyszakácsi községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Gadány községhez,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék