Magyar Közlöny, 1963 (1-94. szám)

1963-01-04 / 1. szám

fcitás a 4a "2 Ara: 80 fillér. ^ 1. szám, Budapest, 1963. január 4., péntek. MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 1952 J )-vH Ö* Szám Tárgy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T— Személyi rész , f. f. ,9­1/1963. számú N E­T határozat Az Országos Választási Elnökség kijelölésének tudomásul vételéről Közlemény Az Országos Választási Elnökség közleménye 1/1963. (1.4.) F M—Elm­ű A szőlő-, gyümölcs- és borgazdálkodásról szóló 1959. évi 23. számú tör­vényerejű rendelet végrehajtásáról kiadott 2/1959. (XI. 27.) FM—Elm . számú együttes rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról ------ — Közlemény b­uL . • IJ I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az egészségügy területén kifejtett több évtize­des munkássága elismeréséül dr. Fekete Sándor­nak, az orvostudományok doktorának, a Szövet­ség utcai Kórház-Rendelőintézet igazgatófőorvo­sának, 65. születésnapja alkalmából, 30 éves igazgatói működése, valamint több mint négy évtizedes gyógyító és kutató munkában elért jelentős ered­ményei elismeréséül dr. Bugyi István Kossuth­­díjas sebész főorvosnak, az orvostudományok kan­didátusának, a Szentesi Megyei Kórház igazgató­főorvosának a MUNKA ÉRDEMREND, nyugalomba vonulásuk alkalmából, közel négy évtizedes eredményes munkásságuk elismeréséül dr. Csabay Dezsőnek, a Pénzügyminisztérium Biz­tosítási Főigazgatósága főkönyvelőjének és Pretsch Er­nőnek, a Pénzjegynyomda főmérnökének, nyugdíjba vonulásuk alkalmából, eredményes munkájuk elismeréséül Lárái Ferencnek, a Kór­házi Berendezések Gyára igazgatójának, és Kotá­­nyi Andornak, az Élelmezésügyi Minisztérium Cukoripari Igazgatósága műszaki osztályvezető­jének, négy évtizedes munkássága elismeréséül dr. Bakos Tibor postaigazgatónak, a Posta Szociális Hivatala vezetőjének, 70. születésnapja alkalmából, munkásmoz­galmi tevékenysége elismeréséül Lázár Ferencnek, a Sárvári Községi Pártbizottság tagjának, 60. születésnapja alkalmából tudományos munkássága elismeréséül dr. Szendrey Ákosnak, a Néprajzi Múzeum osztályvezetőjének, eredményes munkássága elismeréséül Pécsi Antalnak, a Pannónia Filmstúdió Dramaturgiai Osztálya vezetőjének, 70. születésnapja alkalmából, a közegészségügy területén kifejtett több évtizedes munkássága el­ismeréséül dr. Raksányi Árpádnak, az Egészség-­­ügyi Minisztérium orvosfőelőadójának, 60. születésnapja alkalmából, eredményes ok­tató-nevelő, valamint társadalmi munkája elismer

Next