Magyar Közlöny, 1964 (1-83. szám)

1964-01-07 / 1. szám

Ára: 80 fillér. 1. szám. Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása alkalmából, kiemel­kedő tudományos és oktatói munkássága­­elisme­réséül dr. Korach Mór Kossuth-díjas akadémikus­nak, a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmér­nöki Kara Kémia-Technológia Tanszéke tan­székvezető egyetemi tanárának a MUNKA ÉRDEMREND, nyugállományba vonulása alkalmából, eredmé­nyes munkája elismeréséül Varga Józsefnek, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Személyzeti ön­álló Osztálya vezetőjének, nyugdíjba vonulása alkalmából, a testnevelés és sport területén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül Lőrinczi Lajosnak, a Magyar Test­­nevelési és Sport Tanács Pénzügyi Osztálya fő­előadójának a ,,SZOCIALISTA MUNKÁÉRT” ÉRDEMÉREM, a Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat új központi telephelye átadása alkalmából, a be­ruházás, tervezés és kivitelezés területén végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül Ke­rekes Tibornak, a Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vállalat osztályvezetőjének, Kara Antal­nak, a Villamos Erőmű Tervező és Szerelő Vál­lalat osztályvezetőjének, Rimanóczi Jenőnek, az IPARTERV mérnökének a MUNKA ÉRDEMÉREM, a testnevelés és sport mozgalom területén el­ért eredményeik és kiemelkedő munkájuk elis­meréséül Gurics György birkózónak a „SZOCIALISTA MUNKÁÉRT” ÉRDEMÉREM, Azor Lászlónak, a Magyar Honvédelmi Sport­­szövetség Modellkísérleti Állomása műszaki elő-­­adójának, Molnár Bélának, a Labdarúgó Szövet­ség társadalmi aktívájának a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI SPORTÉRDEMÉREM ezüst fokozata, “a Magyar Sí Szövetség fennállásának 50. évfor­dulója alkalmából, a sí sport területén végzett kiemelkedő munkájuk elismeréséül Mák Ferenc­nek, a Sí Szövetség társadalmi aktívájának a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI SPORTÉRDEMÉREM arany fokozata, Németh Ferencnek, a Sí Szövetség társadalmi aktívájának, Ványa Pál volt versenyzőnek, Dara­bos Sándor edzőnek a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI SPORTÉRDEMÉREM ezüst fokozata, Tolnai Józsefnek, a Természetbarát Szövetség sítúrázó vezetőjének, Kővári Károlyné tanárnak, Sajgó Pál volt versenyzőnek, Bartos Gyulának, a MÁVAG Sí Szakosztálya alapító tagjának, Budapest, 1964. január 7., kedd* A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 1964 JANIS­ TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Személyi rész 1/1964. (I. 7.) Kk­M A vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet, valamint az azt módosító 1955. évi 7. számú törvényerejű rendelet vég­rehajtását szabályozó 1/1956. (III. 17.) Kk­M számú rendelet módosítá­sáról, valamint az utazási forgalomban kivihető árukról ■ ír­ta. Közlemény-I. Főrész

Next