Magyar Közlöny, 1965 (1-76. szám)

1965-01-08 / 1. szám

Ára: 80 fillér. 1. szám, Budapest, 1965. január 8., péntek. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉKI Szám Tárgy 1965 JAN­­ 9. 1/1965. számú NET határozat 1/1965. (I. 8.) Korm. rendelet /1965. (I. 8.) MM 0/1965. (I. 8.) MM I. Főrész Személyi rész A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti diplomáciai kap­csolatok nagykövetségi rangra emeléséről A dolgozók betegségi biztosításával kapcsolatos egyes kérdésekről A Képző- és Iparművészeti Lektorátus létesítéséről szóló 23/1963. (IX. 21.) Korm. számú rendelet további végrehajtásával kapcsolatos kérdések szabá­lyozásáról A muzeális emlékek védelméről szóló 1963. évi 9. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról Közlemény A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rendelete Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa — a külügyminiszter előterjesztésére — Sebes István rendkívüli követet és meghatalmazott mi­nisztert rendkívüli és meghatalmazott nagykövet­té kinevezi és megbízza a Magyar Népköztársaság bécsi nagykövetségének vezetésével, s részére az e célból szükséges megbízólevelet aláírással és pecséttel ellátva kiadja. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Kiss Károly s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A N­­épköztársaság Elnöki Tanácsának határozata A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1/1965. számú határozata a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok nagykövetségi rangra emeléséről 2. §• A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elha­tározza a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok nagy­követségi rangra emelését. Kisházi Ödön s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke Kiss Károly s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, alkalmazásának kezdő időpontját az egészségügyi miniszter állapítja meg. Apró Antal s. k., a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1/1965. (I. 8.) számú rendelete a dolgozók betegségi biztosításával kapcsolatos egyes kérdésekről A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány a következőket rendeli. 1. §• A 71/1955. (XII. 31.) MT számú rendelet 14. §-ának b) pontjában foglalt rendelkezések szerint kell eljárni, ha az elrendelt állategészségügyi zár­lat következtében a betegség esetére biztosított dolgozó munkahelyét felkeresni nem tudja. A táp­pénzjogosultságra egyébként vonatkozó rendelke­zéseket ebben az esetben is alkalmazni kell.

Next