Magyar Közlöny, 1967 (1-105. szám)

1967-01-02 / 1. szám

Ára: 2,40 Ft.1 fős MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy 1/1967. számú NET határozat Az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választásának kitűzé­séről 2/1967. számú NET határozat Az országgyűlési választókerületek számának, területének és székhelyének megállapításáról 3/1967. számú NET határozat A fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanácsi választókerületek szá­mának megállapításáról 1/1967 (I. 2.) Korm. rendelet Az országgyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1966. évi III. törvény végrehajtásáról ________ I. Főrész ________ A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozatai A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1/1967. számú határozata az országgyűlési képviselők és a tanácstagok­­ általános választásának kitűzéséről Az Országgyűlés megbízatása 1967. március 21-én, a tanácsok tagjainak megbízatása pedig 1967. február 24-én lejár. Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Al­kotmány 20. § (1) bekezdésének aj pontjában, to­vábbá a tanácsokról szóló 1954. évi X. törvény 4. §-a (2) bekezdés aj pontjában, végül az ország­­gyűlési képviselők és a tanácstagok választásáról szóló 1966. évi III. törvény 33. §-ában foglaltak­nak megfelelően az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választását 1967. március 19-ére kitűzi. Dobi István s. k., Kiss Károly s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára 1. szám. Budapest, 1967. január 2., hétfő. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 2/1967. számú határozata az országgyűlési választókerületek számának, területének és székhelyének megállapításáról­­. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1966. évi III. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt ren­delkezés alapján a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi tanácsok területén az országgyűlési választókerületek számát az alábbiak szerint álla­pítja meg: Budapest fővárosban 66 Baranya megyében 9 Bács-Kiskun megyében 20 Békés megyében 15 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 20 Csongrád megyében 12 Fejér megyében 13 Győr-Sopron megyében 15 Hajdú-Bihar megyében 13 Heves megyében 12 Komárom megyében 10 Nógrád megyében 8 Pest megyében 28 Somogy megyében 12 Szabolcs-Szatmár megyében 19 Szolnok megyében­­ 15 Tolna megyében 9 Vas megyében 10 Veszprém megyében 14

Next