Magyar Közlöny, 1969 (1-101. szám)

1969-01-08 / 1. szám

zmi if­él­ ára: 80 fillér. 1. SZÍR!. Budapest, 1969. január 8., szerdai M­AGYAR fell KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Tárgy Személyi rész Az állami földnyilvántartásról szóló 1963. évi 32. számú törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 37/1963. (XII. 24.) Korm. számú rendelet módosítá­sáról és kiegészítéséről 1/1969. (I. 8.) ÉVM Az építési tipizálásról 1/1969. (I. 8.) I­M A tanúk díjazásáról 1/1969. (I. 8.) MVM A részesedési alap felhasználásának, a magasabb vezetőállásúak anyagi ösz­tönzésének szabályozásáról szóló 13/1967. (X. 27.) Mü M számú rendelet módosításáról Közlemény Szám 1/1969. (I. 8.) Kotra, rendelet I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60. születésnapja alkalmából, eredményes mun­kássága elismeréséül Tömpe Istvánnak, a Magyar Rádió és Televízió elnökének a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE, 70. születésnapja alkalmából, kiemelkedő tudo­mányos munkássága elismeréséül Alexits György akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézete tudományos osztály­­vezetőjének, eredményes munkássága elismeréséül Cser­­venka Ferencnének, az MSZMP Pest Megyei Bi­zottsága első titkárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata, nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkásságuk elismeréséül Barcza László­­nak, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár kereske­delmi igazgatójának, Nagy Gábornak, a Bábolnai Állami Gazdaság főkönyvelőjének, Novotny Kor­nélnak, a Vegyiműveket Tervező Vállalat gépész főszakértőjének, Sándor Kálmánnak, a Csorbai Állami Gazdaság igazgatójának, Somogyi Tiha­­mérnak, a Veszprém Megyei Húsipari Vállalat Keszthelyi Gyáregysége gyáregységvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata, Balogh Imrének, a Péti Kőolajipari Vállalat személyzeti vezetőjének, Gyökeres Sándornak, az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat légoltalmi törzsparancsnokának, Kereszti Gyulá­nak, a Dorogi Szénbányák portásának, Lehmann Antalnénak, az ÁFOR III. sz. Tájegységi Telepe vezetőjének, Simai Lajosnak, a Baromfiipari Or­szágos Vállalat Törökszentmiklósi Gyáregysége főgépészének, Schumán Bélának, a Nehézipari Minisztérium Országos Villamosenergia Felügye-

Next