Magyar Közlöny, 1970 (1-115. szám)

1970-01-07 / 1. szám

Ara: 80 fillér 1. szám Budapest, 1970. január 7., szerda MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy 1/1970. számú N­E­T határozat A Magyar Népköztársaság és a Malaysia­ Államszövetség közötti diplomáciai kapcsolatról 1001/1970. (I. 7.) Korm. határozat A szocialista brigádok kitüntetéséről 1/1970. (I. 7.) P M Az általános jövedelemadóról szóló kormányrendelet végrehajtására kiadott 4/1969. (I. 25.) P M számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről 2/1970. (I. 7.) P M — KK­M Nyírábrány és Csengersima határátkelőhely vámúttá nyilvánításáról Közlemény I. Főrész pontjai helyébe a következő rendelkezések lép­nek: A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata „III. D) 1. Az adományozható elismerések és kitüntetések a) Elismerések a szocialista brigádok részére: — „Szocialista brigád” cím és a velejáró ok­levél — Szocialista brigád zászló — Bronz brigád érem — Ezüst brigád érem — Arany brigád érem. A bronz, ezüst és arany brigád érmek több­ször is adományozhatók. Ezen elismerések maga­sabb fokozata az alsóbb fokozatok birtoklása nél­kül is adományozható. b) Kitüntetések a szocialista brigádok részére: — „A vállalat kiváló brigádja” — „A szakma (ágazat) kiváló brigádja” — „A Magyar Népköztársaság kiváló brigádja’­, címek és a kitüntetést tanúsító oklevelek. „A vállalat kiváló brigádja” cím és kitüntetés adományozásának előfeltétele az arany brigád érem birtoklása. „A szakma (ágazat)”, illetve „A Magyar Nép­­köztársaság kiváló brigádja” címek és kitüntetések adományozásának előfeltétele „A vállalat kiváló brigádja” cím és kitüntetés előzetes elnyerése. Mindhárom cím és kitüntetés adományozásának további előfeltétele a „Szocialista brigád” címnek — a fokozatok sorrendjében — legalább öt, tíz. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1/1970. számú határozata a Magyar Népköztársaság és a Malaysiai Államszövetség közötti diplomáciai kapcsolatról A Népköztársaság Elnöki Tanácsa elhatározza diplomáciai kapcsolat létesítését nagyköveti szin­ten a Magyar Népköztársaság és a Malaysiai Ál­lamszövetség között. Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozata A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány és a Szakszervez­etek Országos Tanácsa Elnökségénak 1001/1970. (1. 7.) számú határozata a szocialista brigádok kitüntetéséről 1. A szocialista munkaversenyről szóló 1031/1967. (X. 12.) Korm. számú együttes határozat III. D) fejezete 1. és 2., valamint IV. D) fejezete 1. és 2. - W 1 -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék