Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-01-09 / 1. szám

Ara: 80 fillér 11. Kérész Miniszteri rendelet A munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter 1/1971. (I.9.) Mü­ M—P M számú együttes rendelete a rakodási munkák többletköltségének bérszínvonal szempontjából történő elszámolásáról szóló 6/1970. (VIII. 22.) Müi M—P M számú együttes rendelet hatályának meghosszabbításáról A Szakszervezetek Országos Tanácsával, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetségével és a Kisipari Szövetkezetek Or­szágos Szövetségével egyetértésben az alábbiakat rendeljük: 1. §• A rakodási munkák többletköltségének bér­­színvonal szempontjából történő elszámolásáról szóló 6/1970. (VIII. 22.) Ma M—P­M számú együttes rendelet rendelkezései 1971. február 28. napjáig hatályban maradnak és a rendelet 2. §-ában említett rakodási többletköltséget az 1971. évi tényleges bérszínvonal megállapításánál és a számított létszám képzésénél, illetőleg bértömeg­szabályozás esetén a tényleges bérköltség számí­tásánál nem kell figyelembe venni. 2. §. Ez a rendelet 1971. január 1. napjával lép ha­­­tályba. Buda István s. k., Madarasi Attila s. k.,­ munkaügyi pénzügyminiszter­miniszterhelyettes helyettes Rendelkezés 1. szám Budapest, 1971. január 9., szombat A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy ^' ' 'sj­­ 1/1971. 0. 9.) Mii M—P M A rakodási munkák­­többletköltségének bérszínvonal szempontjából történő elszámolásáról szóló 6/1970. (VIII. 22.) Mi­ M—PM számú együttes rende­let hatályának meghosszabbításáról 1/1971. (I. 9.) AH Az 1971. évi termékforgalmazásról Közlemény Az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének 1/1971. (I.9.) A­H számú rendelkezése az 1971. évi termékforgalmazásról A termékforgalmazásról szóló 25/1967. (VIII. 20). Korm. számú rendeletre (a továbbiakban: R.) figyelemmel — az Országos Tervhivatal elnöké­vel egyetértésben — az 1971. évi termékforgal­mazás rendjének közzétételéről az alábbiak szerint gondoskodom. 1. §• A R. 2. §-ában előírt szabályozási eszközök alkalmazására — az 1971. évre vonatkozóan — a rendelkezés előírásai az irányadók. 2. §. A központi gazdálkodás (R. 3. §), a beszerzési kontingens alá tartozó termékek, s az azokból ré­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék