Magyar Közlöny, 1972. január-augusztus (1-66. szám)

1972-01-07 / 1. szám

MAGYAR ÍJ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, TARTALOMJEGYZÉK I ,7 1972. január 7., " ----------------------­­­j Péntek Személyi rész " 1/1972. számú N E T határozat Katar Állam elismeréséről [ SZám 1/1972. (I. 7.) É V M Az 1972. évi bérfizetési napokról 1/1972. (I. 7.) Kk­M A Kereskedelmi Vámtarifa II. jelzésű hasábjában fel­­­tüntetett vámtételek alkalmazásáról szóló 6/1970. (XII. sra: 1,50 -­­ 20.) Kk­M számú rendelet kiegészítéséről áll Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Vagon és Gépgyár fennállásának 75. . évfordulója alkalmából, eredményes munkájuk el­ismeréséül György Gyula szocialista brigádvezető kovácsnak, dr. Horváth Ignác beruházási igazgató­nak a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Asztalos Béla főosztályvezetőnek, Baranyai Mi­hály jogügyi főelőadónak, Fakó Tibor gyáregység­vezetőnek, Horváth Ferenc forgácsoló csoportveze­tőnek, Sólyom István osztályvezetőnek a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata.­­ Ács István szerelő lakatosnak, Gaskó Lajos MEO-vezetőnek, Gyarmati József járműfejlesztési főmérnöknek, Kun Ottó lakatosnak, Papp Imre asz­talosnak, Paveszka Ida titkárnőnek, Üveges János művezetőnek a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül dr. Magyar Dezső ba­­bocsai körzeti főorvosnak a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Hajdú Miklósnak, a Magyar Rádió és Televízió gazdasági igazgatóhelyettesének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Kovács Gábornak, a Magyar Rádió és Televízió osztályvezetőhelyettesének, Kurucz Árpádnak, a Szeged Megyei Városi Tanács VB csoportvezető­jének, Rózsa Istvánnak, a Szegedi Városgazdálko­dási Vállalat osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., Cseterki Lajos s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának elnöke titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a tanácsapparátusban végzett két évtizedes ered­ményes munkája elismeréséül Sási Jánosnak, a Somogy megyei Tanács elnökhelyettesének; nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Lehoczky Jánosnak, a Szikra Lapnyomda művezetőjének, Mautner Jó­zsefnek, a Somogy megyei Nyomdaipari Vállalat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék