Magyar Közlöny, 1972. augusztus-december (67-108. szám)

1972-08-27 / 67. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 1972. augusztus 27., vasárnap 67. szám­­ra: 2,50 Ft N TARTALOMJEGYZÉK Személyi rész 1972. évi 15. tvr. 1972. évi 16. tvr. 1972. évi 17. tvr. 1972. évi 18. tvr. 1972. évi 19. tvr. 26/1972. (VIII. 27.) M­T rendelet 1034/1972. (VIII. 27.) Mt. h. 1035/1972. (VIII. 27.) Mt. h. 17/1972. (VIII. 27.) BKM 5/1972. (VIII. 27.) I­M Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola létesítéséről A Könnyűipari Műszaki Főiskola létesítéséről A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola elnevezéséről A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, az 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. számú törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről Az Országos Takarékpénztárról Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola irányítá­sáról, kari tagozódásáról, képzési idejéről, valamint a budapesti Felsőfokú Építőipari Technikum, továbbá a debreceni Felsőfokú Építőgépészeti Technikum át­szervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről A Könnyűipari Műszaki Főiskola irányításáról, kép­zési idejéről, valamint a Felsőfokú Könnyűipari Tech­nikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedé­sekről A gyógynövény szaküzletekről szóló 4/1959. (V. 20.) BK­M számú rendelet módosításáról A Magyar Jogász Szövetség állami felügyeletéről I. Főrész Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, ered­ményes munkájuk elismeréséül Jellinek Kálmánnak, a Szakszervezetek Buda­pesti Tanácsa titkárának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Mári Józsefnek, az Ipolyvidéki Erdő- és Fa­­feldolgozó Gazdaság szb titkárának a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Tróznay Jenőnek, a Győr-Sopron megyei FŰSZERT Vállalat gazdasági igazatóhelyettesé­­nek a munka Érdemrend bronz fokozata A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Bognár Dezsőnek, a Fertői Nádgazdasági Válla­lat igazgatójának a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata­ kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék