Magyar Közlöny, 1972. augusztus-december (67-108. szám)

1972-08-27 / 67. szám

67. szám dr. Biró Pálnak, a Budapesti Fővárosi Bíróság tanácsvezető bírójának, Soltész Bélának, a Szabolcs-Szatmár megyei Ta­nácsi Tervező Iroda igazgatójának, H. Szabó Sándornak, az MSZMP Hódmezővásár­helyi Városi Bizottsága osztályvezetőjének, Szmolik Pálnak, a Mezőgazdasági és Élelmezés­­ügyi Minisztérium főelőadójának a MUNKA ÉRDEMREND­­ ezüst fokozata; Gyimesi Györgynek, a Békés megyei Tanács VB főelőadójának, Makai Istvánnénak, a Mohácsi Járási Hivatal fő­előadójának, Tomka Lajosnak, a Békés megyei Tanács VB Gépjárműjavító műhelye vezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata; eredményes munkája elismeréséül Kovács Andrásnak, a szarvasi Szirén Ruházati Szövetkezet elnökének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata Törvényerejű rendeletek A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1972. évi 15. számú törvényerejű rendelete az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola létesítéséről 1. §. A budapesti Felsőfokú Építőipari Techni­kum, valamint a debreceni Felsőfokú Építőgépé­szeti Technikum összevonásával műszaki főiskolát kell létesíteni. A műszaki főiskola elnevezése: „Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola”, székhelye: Budapest, 2. §. A Főiskola a következő feladatok ellátására képez szakembereket: — általános tervek kiviteli tervekké alakítása, tervadaptáció, költségvetés- és árelemzés, organi­zációs tervek készítése, beruházói tevékenység végzése, építkezések, szerkezetgyártási munkák műszaki előkészítése és ellenőrzése, technológiai eljárások alkalmazása, valamint az ezekkel kapcsolatos szer­vezési feladatok megoldása, épületek, létesítmények üzemeltetésének és kar­bantartásának irányítása, — település- és regionális fejlesztési tervek elő­készítése, ezek kidolgozásában részvétel, települések üzemeltetésének, a lakásgazdálko­dással és kommunális szolgáltatásokkal összefüggő műszaki—gazdasági feladatok megvalósításának irányítása, tanácsi építési—szakigazgatási feladatok meg­oldása; — építési és építőipari előregyártási folyamatok gépesítéséhez szükséges gépek és berendezések ki­választásának, üzemeltetésének, karbantartásának és javításának, továbbá a fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzésének irányítása. 3. §. A tanulmányok befejezését követően sike­res államvizsgát tett hallgatók a végzettségük szak­irányát feltüntető üzemmérnöki oklevelet kapnak. 4. §. A Főiskola karokra tagozódik. Az intéz­ményben működő karokat a Minisztertanács álla­pítja meg. 5. §. A Főiskolát főigazgató vezeti. A karok élén igazgatók állnak. 6. §. Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése nap­ján lép hatályba, végrehajtásáról, valamint a bu­dapesti Felsőfokú Építőipari Technikum, továbbá a debreceni Felsőfokú Építőgépészeti Technikum kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára 656 MAGYAR KÖZLÖNY

Next