Magyar Közlöny, 1973 (1-91. szám)

1973-01-08 / 1. szám

MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA W. Csudapest, | TARTALOMJEGYZÉK | |— A 0 | 1973. január 8., * A. 4 hétf_ Személyi rész 1/1973. (I. 8.) BK­M Egyes vendéglátóipari árak módosításáról ,/ 1. szara 1 /1973. (I. 8.) MÉM Egyes tanácsi szakigazgatási hatáskörök módosításáról 1/1973. (I. 8.) P­M A szesz adóztatásáról és jövedéki ellenőrzéséről szóló Ara: 2,50 Ft 40/1967. (XII. 29.) PM számú rendelet módosításáról OBI Személyi rész A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása alkalmából, a mun­kásmozgalomban kifejtett 5 évtizedes tevékeny­sége, valamint a szénbányászatban végzett ered­ményes munkássága elismeréséül Polhornik Józsefnek, a Nógrádi Szénbányák igazgatójának, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának; 60. születésnapja, valamint nyugállományba vo­nulása alkalmából, a munkásmozgalomban kifejtett tevékenysége és újságírói munkássága elismeréséül Máté Györgynek, a Népszabadság főmunka­társának a MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE kitüntetést adományozza. Losonczi Pál s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke C­se­tér­ki Lajos s. k., a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 60. születésnapja alkalmából, eredményes mun­kája elismeréséül dr. Aczél Györgynek, a Központi Népi Ellenőr­zési Bizottság főosztályvezetőjének; nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Dörömbözy Gyulának, a Fejér megyei Nyomda­ipari Vállalat igazgatójának, dr. Gerő Imrének, a Kaposvári Megyei Kórház osztályvezető főorvosá­nak, Schultheisz Lászlónak, a Telefongyár főosz­tályvezetőjének, Sztrehovszki Györgynek, a MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézete egyetemi docensének, Zombori Jánosnak, a Szegedi Megyei Városi Tanács VB osztályvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; Fábián Miklósnak, a C­songrád megyei Művelő­désügyi Módszertani Központ főelőadójának, dr. Gerő Jánosnak, a Kecskeméti Mesterséges Termé­kenyítő Főállomás igazgató-főállatorvosának, Ja­­kucs Sándornak, a Debreceni Megyei Városi Tanács VB osztályvezetőjének, Janics Lászlónak, a Szer­számgépipari Művek Kőbányai Gyára nagymarosi gyáregysége igazgatójának, dr. Komoróczy György­nek, a Hajdú-Bihar megyei Levéltár igazgatójának, dr. Korén Márton akasztói körzeti orvosnak, Nagy Dezsőnek, a Vetőmagtermeltető és Értékesítő Vál­lalat Belföldi Ellátó Központja csoportvezetőjének, Nagy Istvánnak, a Komárom megyei Tanács VB csoportvezetőjének, id. Patatics Ferencnek, a Köz­lekedési és Műszaki Vállalat gépkocsivezetőjének, Perlaki Károlynak, az MSZMP KB házinyomdája gépmesterének, Schiller Ferencnek, az Élelmiszer­­ipari Berendezés és Gépgyártó Vállalat Kisalföldi Gépgyára biztonsági megbízottjának, Szabó Lajos­nak, a Fejér megyei Tanács VB csoportvezetőjé­nek, dr. Szederkényi József ófehértói körzeti or­vosnak, Szekeres Gyulának, a Zalai Erdő- és Fa­­feldolgozó Gazdaság igazgatóhelyettesének a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; Barta Lajosnak, a Debreceni Faipari Vállalat igazgatójának, Bertalan Józsefnek, a Veszprém megyei Tanács VB ügyintézőjének, dr. Hencz Mik­lósnak, a Keszthelyi Járási Hivatal csoportvezetőjé­nek, Kálinger Györgynek, a Zalai Erdő- és Fafel­dolgozó Gazdaság zalabaksai erdészete vezetőjé­nek, Nagy Ilonának, a Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztérium főelőadójának, Papp József­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék